V okrese sa postavia 4 ihriská Rodinka. Kedy sa ho dočkajú vranovské deti?

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

FOTO: FB Sme rodina

„Niekoľko obcí v našom okrese podalo úspešne žiadosť a podobne ihriska majú schválené. Mesto Vranov bohužiaľ nie kvôli nedostatkom v žiadosti,“ print screen odpovede facebookového profilu „Sme rodina – Boris Kollár Vranov n/T“ nám do redakcie zaslali čitatelia, ktorí sa nás pýtali, či máme o tomto projekte viac informácií.

Poďme po poriadku. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podporilo výstavbu 106 detských ihrísk Rodinka, tzv. dotáciou na podporu funkcií rodiny.

Lokalitu pre ihrisko si vyberá žiadateľ o dotáciu. Priestor na vybudovanie detského inkluzívneho ihriska má byť verejne dostupným priestorom. Zmyslom je, aby ihrisko bolo dostupné pre všetkých. Projekt má za cieľ vybudovať areál, ktorý integruje rodičov a deti s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Ministerstvo pre tento účel vyčlenilo 4,3 mil. eur.

Oprávnenými žiadateľmi mohli byť nezisková organizácia alebo občianske združenie registrované podľa osobitného predpisu, obec (aj za právnickú osobu zriadenú obcou alebo založenú obcou), združenie obcí, registrovaná cirkev, či náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, resp. právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.  V okrese Vranov nad Topľou uspeli v prvých dvoch kolách obce Nižný Hrabovec, Bystré, Nižný Hrušov a Rímskokatolícka farnosti Nanebovzatia Panny Márie v Hanušovciach nad Topľou.

Keď otvárali vôbec prvé detské ihrisko Rodinka na Slovensku vo Vígľaši, pre hnutie Sme rodina, ktorého nominant Milan Krajniak je ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, to bola udalosť. Fotoreport zdieľal, okrem iných, aj facebookový profil „Sme rodina – Boris Kollár Vranov n/T“. Práve v komentároch pod zdieľaným príspevkom vznikla debata o tom, že po takomto ihrisku je dopyt aj vo Vranove nad Topľou.

Na webovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR uvádza rezort pri nepodporených projektoch dva dôvody – „žiadosť neschválená vzhľadom na limit finančných prostriedkov v rozpočtovej kapitole MPSVR SR a s akcentom na proporcionálne regionálne rozmiestnenie“ alebo „žiadosť nesplnila náležitosti formálneho hodnotenia“. Pre Vranov nad Topľou platí druhý prípad. „Mesto Vranov nad Topľou nedoložilo povinné prílohy tak, ako bolo potrebné a uvedené v zákone a podmienkach na získanie dotácie,“ dovysvetlili z ministerstva práce.

Mesto Vranov nad Topľou vo svojej reakcii uviedlo, že nádeje na nové ihrisko Rodinka sa nevzdáva. Čo bolo formálnym nedostatkom nevieme, no dôležité je, že žiadosť bola podaná znova do ďalšieho kola a už od januára 2022, čiže pol roka, je v procese hodnotenia,“ reagovala vranovská radnica.

Téma detských ihrísk zarezonovala aj na ostatnom rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou, kde požiadavku na vybudovanie detského ihriska na Mlynskej ul. tlmočila poslankyňa Eva Lenková. Svoj príbeh má aj skateové ihrisko medzi ZŠ JUH a ZŠ Bernolákova. „Čo sa týka nových detských ihrísk, bola podaná žiadosť na realizáciu vnútrobloku na Sídlisku II s viacerými športoviskami pre deti. Mestu Vranov nad Topľou úrad PSK schválil finančný príspevok na workautové ihrisko, ktoré v tomto roku vybudujeme. Zároveň plánujeme doplniť prvky na jednotlivých existujúcich ihriskách,“ odpísali nám k plánom z mesta Vranov nad Topľou.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!