Svetový deň zdravia 2024: RÚVZ pozýva na sériu bezplatných vyšetrení

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Od roku 1950 si každoročne 7. apríla pripomíname Svetový deň zdravia, ktorý bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou pri príležitosti vzniku tejto zdravotníckej organizácie v roku 1948. Tento deň je významnou oslavou zdravia, ktorá nám pripomína, že zdravie nie je samozrejmosť a je potrebné podieľať sa na jeho ochrane a udržiavaní.

Svetová zdravotnícka organizácia definuje zdravie ako „stav kompletnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody a nielen ako stav neprítomnosti choroby a slabosti”. Význam zdravia pre jedinca a spoločnosť je jasný. V zdravej spoločnosti sa môže vyvíjať zdravý jedinec a zdraví jedinci tvoria zdravú spoločnosť.

WHO vyhlásila tému Svetového dňa zdravia 2024 „Moje zdravie, moje právo“. Tohtoročná téma bola zvolená tak, aby presadzovala právo všetkých ľudí na prístup k zdravotníckym službám, vzdelaniu a informáciám, ako aj k bezpečnej pitnej vode, čistému vzduchu, dobrej výžive, kvalitnému bývaniu, dôstojným pracovným a environmentálnym podmienkam kdekoľvek vo svete.

Zámerom Poradenských centier zdravia je zvyšovať záujem obyvateľov o vlastné zdravie, poznávanie zdravotných rizík a vlastnými silami predchádzať vzniku chronických neinfekčných chorôb a to najmä srdcovo-cievnych (vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhoda), chorôb látkovej premeny (obezita, cukrovka, poruchy metabolizmu tukov) a chorôb nádorových. Pretože Poradenské centrá zdravia sú zamerané na prevenciu, klientami by mali byť predovšetkým ľudia mladší a ľudia stredného veku.

Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou Vás pozýva na bezplatné vyšetrenia:

  • Odber krvi z prsta na zistenie hladiny glykémie, celkového cholesterolu, HDL, LDL, trigliceridov
  • meranie antropometrických parametrov: výška, hmotnosť, pás, boky,
  • analýzu zloženia tela: BMI, % telesného tuku, % kostrového svalstva, hodnota viscerálneho tuku a bazálneho metabolizmu,
  • meranie krvného tlaku a pulzu,
  • meranie úsilného výdychu spirometrom,
  • stanovenie oxidu uhoľnatého (CO) vo vydychovanom vzduchu fajčiarom, otestovanie závislosti na nikotín prostredníctvom Fagerströmovho dotazníka a odborné poradenstvo zamerané na odvykanie od fajčenia,
  • individuálne konzultácie a odborné poradenstvo k zisteným rizikovým faktorom.

Každý záujemca, ktorý by sa rád dozvedel viac o svojom zdraví, je vítaný kedykoľvek počas celého roka.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!