Kontakty

Vranovské NOVINKY
Námestie slobody 1239,
093 01 Vranov nad Topľou

Mobil: +421 905 846 910
E-mail: redakcia@vranovske.sk

Šéfredaktor: Imrich Makó
Vydavateľ: Imrich Makó,
Juh 1064/45, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 41 804 708

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!