Hradný kopec v Sedliskách má dve dominanty. Hrad Čičva a hrobku rodov Barkóczy a Hadik-Barkóczy. Priestor pred touto novorománskou stavbou prechádza v týchto dňoch ďalšími zásadnými úpravami. Keď v roku 2021 obec Sedliská očistila hradný kopec od stromov a náletových drevín, otvoril sa pre verejnosť dovtedy ukrývaný výhľad na hrobku rodov Barkóczy a Hadik-Barkóczy. Mnohí priznali, že o nej nevedeli a o to viac […]

Inzercia

Predám pozemky o výmere 4510m2 vo Vranove nad Topľou za ČS Shell (parkovisko pred bývalým motorestom Studničky + časť nespevnenej plochy-trávnik). Parcela 2032/13 o výmere 1256m2, parcela 2030/1 o výmere 1613m2 a parcela 2031 o výmere 1641m2 (viď foto). Cena dohodou. Tel.: 0903/603 869.
Gymnázium Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou obchodnou verejnou súťažou prenajíma nebytové priestory v priestoroch budovy školy. Bližšie informácie na stránke PSK www.po-kraj.sk a na tel. čísle: 0915 898 734
Ponúkame na prenájom nebytový priestor cca 55m2 na prízemí v OD ROIL (priestor po poisťovni Wüstenrot). Voľné od 1.5.2024 Tel.: 0905 765 852
Predám palivové drevo – 10 m porezané, poštiepané. Cena 600€. Tel.: 0940 248 301.
Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!