V katastri obce Nová Kelča zhorela chata. Vylúčené nie je ani cudzie zavinenie. Ako informuje polícia na svojej facebookovej stránke, k požiaru chaty v katastrálnom území obce Nová Kelča došlo včera v skorých ranných hodinách. Požiar bol natoľko intenzívny, že nadzemná časť zhorela, pričom ostali len obvodové múry. Pivničná časť ohňom zničená nebola. Poškodený majiteľ vzniknutú škodu predbežne vyčíslil […]

Inzercia

OBEC KAMENNÁ PORUBA, KAMENNÁ PORUBA 207, 093 03 VRANOV NAD TOPĽOU v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5  zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na […]
Predám pozemky o výmere 4510m2 vo Vranove nad Topľou za ČS Shell (parkovisko pred bývalým motorestom Studničky + časť nespevnenej plochy-trávnik). Parcela 2032/13 o výmere 1256m2, parcela 2030/1 o výmere 1613m2 a parcela 2031 o výmere 1641m2 (viď foto). Cena dohodou. Tel.: 0903/603 869.
Gymnázium Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou obchodnou verejnou súťažou prenajíma nebytové priestory v priestoroch budovy školy. Bližšie informácie na stránke PSK www.po-kraj.sk a na tel. čísle: 0915 898 734
Ponúkame na prenájom nebytový priestor cca 55m2 na prízemí v OD ROIL (priestor po poisťovni Wüstenrot). Voľné od 1.5.2024 Tel.: 0905 765 852
Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!