Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč vymenoval dvanásťčlenný zbor poradcov. Združenie miest a obcí Slovenska bude zastupovať starosta Nižného Hrušova Ján Fenčák. Ako uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč, snažili sa osloviť ľudí z rôznych oblastí – zástupcov poľnohospodárskych a potravinárskych organizácií, akademickej obce, lesníctva, či predstaviteľov samospráv. Dvanásťčlenný zbor sa bude stretávať […]

Inzercia

Predám palivové drevo – 10 m porezané, poštiepané. Cena 600€. Tel.: 0940 248 301.
Obec Vyšný Kazimír podľa ustanovenia § 9a ods. 1 písm. c) a nasl. zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 80/2023 zo dňa 26.9.2023, týmto obec Vyšný Kazimír zverejňuje: zámer priameho odpredaja svojho majetku a výzvu na predloženie cenových ponúk Predmet priameho predaja: […]
FOTO: ilustračné Predám pozemok v rekreačnej oblasti  Domaša – Valkov. Pozemok sa nachádza cca 300 metrov nad Rumpľom. Prístupová cesta je kamenná, vybudovaná pred rokom. Rozloha na parcelách 117/38 a 117/39 je spolu 537m2. K dispozícii je elektrina s meračom, vyhotovené sú kompletné projekty na odpad a vodu. Cena za m2 je 100€. Kontakt: 0905 558 873
Gymnázium Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou obchodnou verejnou súťažou prenajíma nebytové priestory v pivničných priestoroch budovy školy. Bližšie informácie na stránke PSK www.po-kraj.sk a na tel. čísle: 0915 898 734
Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!