Inzercia

Skúsená opatrovateľka ponúka komplexné služby pri opatrovaní detí alebo seniorov. Kontakt: 0904 997 198 alebo 0908 606 418.
Obec DLHÉ KLČOVO, 094 13 Dlhé Klčovo 173, IČO: 00 332 356 týmto v zmysle ust. § 281 a nasl. Obch. zák. vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov I/ PREDMET OBCHODNEJ SÚŤAŽE: – nebytové priestory nachádzajúce sa na prízemí Budovy, súp. č. 173, postavenej na parc. registra […]
Vo štvrtok – 23. júla 2020 sa v jednosmerke smerom k Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou našiel kľúč od osobného motorového vozidla zn. Ford. Majiteľ si môže vyzdvihnúť kľúč v budove Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Vranove nad Topľou.
Predám pšenicu. Nižný Kručov 2, oproti záhradnému centru Narnia Tel.: 0915 229 191, 0907 353 049 FOTO: pixabay.com
Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!