Éra COVID-19 zasiahla aj slovenskú kultúru, preto je dôležité, že napr. v meste Vranov nad Topľou dovolila epidemiologická situácia zrušiť zákaz organizovania hromadných športových a kultúrnych podujatí. Stále však platí dodržiavanie opatrení nariadených Úradom verejného zdravotníctva SR, pričom na prvom mieste sú hygienické štandardy, ktoré eliminujú komunitné šírenie nového koronavírusu. Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topľou […]

Inzercia

Skúsená opatrovateľka ponúka komplexné služby pri opatrovaní detí alebo seniorov. Kontakt: 0904 997 198 alebo 0908 606 418.
Obec DLHÉ KLČOVO, 094 13 Dlhé Klčovo 173, IČO: 00 332 356 týmto v zmysle ust. § 281 a nasl. Obch. zák. vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov I/ PREDMET OBCHODNEJ SÚŤAŽE: – nebytové priestory nachádzajúce sa na prízemí Budovy, súp. č. 173, postavenej na parc. registra […]
Vo štvrtok – 23. júla 2020 sa v jednosmerke smerom k Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou našiel kľúč od osobného motorového vozidla zn. Ford. Majiteľ si môže vyzdvihnúť kľúč v budove Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Vranove nad Topľou.
Predám pšenicu. Nižný Kručov 2, oproti záhradnému centru Narnia Tel.: 0915 229 191, 0907 353 049 FOTO: pixabay.com
Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!