Náučný chodník Vulkány dávnej minulosti je otvorený. Dobrovoľníci z neformálnej skupiny Kožare opäť raz inšpirujú! Do Slanských vrchov pozývajú moderným jazykom, napr. aj v spolupráci s americkým geológom Timothym Catronom. Obec Cabov je jednou z brán do Slanských vrchov. Dedina s necelými štyrmi stovkami obyvateľov pôsobí pokojným, až idylickým dojmom. Jej súčasný obraz je však v dokonalom kontraste […]

Inzercia

OBEC KAMENNÁ PORUBA, KAMENNÁ PORUBA 207, 093 03 VRANOV NAD TOPĽOU v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5  zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na […]
Predám pozemky o výmere 4510m2 vo Vranove nad Topľou za ČS Shell (parkovisko pred bývalým motorestom Studničky + časť nespevnenej plochy-trávnik). Parcela 2032/13 o výmere 1256m2, parcela 2030/1 o výmere 1613m2 a parcela 2031 o výmere 1641m2 (viď foto). Cena dohodou. Tel.: 0903/603 869.
Gymnázium Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou obchodnou verejnou súťažou prenajíma nebytové priestory v priestoroch budovy školy. Bližšie informácie na stránke PSK www.po-kraj.sk a na tel. čísle: 0915 898 734
Ponúkame na prenájom nebytový priestor cca 55m2 na prízemí v OD ROIL (priestor po poisťovni Wüstenrot). Voľné od 1.5.2024 Tel.: 0905 765 852
Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!