Slovenská inšpekcia životného prostredia zastavila vypúšťanie odpadových vôd do Odkaliska Poša. Zástupcovia regionálnej a miestnej samosprávy pri tejto príležitosti ocenili aj prístup verejnosti k tak mimoriadne citlivej otázke, ako sú environmentálne hodnoty. Starostka Nižného Hrabovca Marcela Pčolinská rozdelila „zápas o lepšie životné prostredie“ v súvislosti s Odkaliskom Poša do dvoch rovín – na starú environmentálnu záťaž s dominantným kontaminantom v podobe PCB látok […]

Inzercia

Obec Skrabské, Skrabské 78, 094 33 Vyšný Žipov   vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) na zastupovanie počas Materskej a rodičovskej dovolenky  Výberové konanie sa uskutoční dňa  19.02.2021  v čase  09:00  hod. prostredníctvom videohovoru v aplikácii meet.google  V prípade, že uchádzač nedisponuje materiálno – technickým vybavením na videohovor, môže ho uskutočniť v priestoroch Obecného úradu […]
Predám palivové drevo Veľká paleta – 90 eur Malá paleta – 51 eur Dohoda na cene je možná podľa množstva.  Kontakt: 0944 366 052
Opatrím dieťa alebo seniora, ktorý potrebuje pomoc Kontakt: 0908 606 418 alebo 0904 997 198 Len seriózne ponuky    
ZEOCEM,  a.s. Bystré prijme do trvalého pracovného pomeru s okamžitým nástupom zamestnanca na pozíciu: * elektroúdržbár – požadujeme odbornú spôsobilosť § 23 bez obmedzenia napätia Svoje žiadosti zasielajte na adresu spoločnosti: ZEOCEM, a.s., 094 34 Bystré 282, resp. na e-mail: pavliscak@zeocem.sk Bližšie informácie na tel. čísle: 0905 574 158  
Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!