Inzercia

Obec Vechec, Hlavná 133, 094 12 Vechec, IČO: 00332925, týmto v zmysle ust. § 281 a nasl. Obch. zák. a ust. § 9a ods. 2 a 3 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať hnuteľný majetok obce, ktorého zostatková hodnota je vyššia ako 3 500 eur na základe […]
OBEC ČAKLOV ponúka pracovné miesto na pozíciu ekonóm/ka – účtovník/ka. Termín nástupu: 1.7.2022 Kvalifikačné predpoklady: úplné stredoškolské vzdelanie Zoznam požadovaných dokladov uchádzača: žiadosť o prijatie do zamestnania na pracovnú pozíciu, profesijný štruktúrovaný životopis overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní. Kontakt: Obecný úrad Čaklov č.116, 094 35, ocu.caklov@gmail.com  
Obec Malá Domaša  094 02 Malá Domaša 106, IČO: 00332534 týmto v zmysle ust. § 281 a nasl. Obch. zák. a ust. § 9a ods. 2 a 3 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok obce na základe obchodnej verejnej súťaže a  vyhlasuje  OBCHODNÚ  VEREJNÚ  SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na […]
FOTO: ilustračné/pixabay.com Hľadáme skúsenú opatrovateľku k 2-ročným synčekom-dvojičkám v lokalite JUH vo Vranove nad Topľou na 2-3 dni v týždni cca 6-8 hodín, ktorá zvládne kompletnú starostlivosť o deti, vrátane prípravy a podania stravy a ich hygieny. Máme záujem o dlhodobejšiu výpomoc. Požiadavky: priateľský vzťah k deťom, zodpovednosť, spoľahlivosť. Finančná odmena dohodou. Bližšie info telefonicky. […]
Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!