Vízia, inovácie, hodnoty. Tieto piliere držali firmu Banik a syn, s.r.o. nielenže na trhu počas celých tridsiatich rokov jej existencie, ale v dynamicky sa rozvíjajúcom sa odvetví ju katapultovali medzi lídrov. Podnikateľský príbeh otca a syna – Františka Baníka st. a Fera Baníka ml. – inšpiruje. Nech sa na históriu (a prítomnosť) firmy Banik a syn, s.r.o. pozrieme akoukoľvek optikou, […]

Inzercia

OBEC KAMENNÁ PORUBA, KAMENNÁ PORUBA 207, 093 03 VRANOV NAD TOPĽOU v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5  zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na […]
Predám pozemky o výmere 4510m2 vo Vranove nad Topľou za ČS Shell (parkovisko pred bývalým motorestom Studničky + časť nespevnenej plochy-trávnik). Parcela 2032/13 o výmere 1256m2, parcela 2030/1 o výmere 1613m2 a parcela 2031 o výmere 1641m2 (viď foto). Cena dohodou. Tel.: 0903/603 869.
Gymnázium Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou obchodnou verejnou súťažou prenajíma nebytové priestory v priestoroch budovy školy. Bližšie informácie na stránke PSK www.po-kraj.sk a na tel. čísle: 0915 898 734
Ponúkame na prenájom nebytový priestor cca 55m2 na prízemí v OD ROIL (priestor po poisťovni Wüstenrot). Voľné od 1.5.2024 Tel.: 0905 765 852
Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!