Hornozemplínska knižnica

Cieľom projektu Multifunkčné centrum 4.0 je zlepšenie podmienok detí a mládeže z marginalizovaných skupín regiónu a ich začlenenie do spoločnosti v oblasti  vzdelávania, zamestnanosti, zdravia, či nediskriminácie. Realizovať ho bude Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v spolupráci s Centrom voľného času v Nižnom Hrabovci, Základnou školou v Čaklove, Obecnou knižnicou v Dlhom Klčove, Obecnou knižnicou v Banskom a Komunitným centrom v Hencovciach. Aktivity a činnosť Multifunkčného […]
Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!