Hornozemplínska knižnica pozýva na Dámsky klub poézie s S. Kaščákovou

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Tak ako ľudskú múdrosť a zručnosť nachádzame v remeslách, je obsiahnutá aj v románoch, v rozprávkach a v krásnych príbehoch, ktoré sú odrazom nášho sveta. Pre nás je šťastím, že ju môžeme objavovať aj v básňach, poézii. Keď sa nás poézia dotkne, stáva sa nášmu srdcu neuveriteľne príťažlivou…

V rámci projektu Poézia – dotyk – príťažlivosť, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, pripravili v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou 2. marca 2022 slávnostné otvorenie Dámskeho klubu milovníkov a fanúšikov poézie za účasti spisovateľa, básnika a vydavateľa Petra Milčáka. Bolo radosťou sledovať študentky a študentov z Gymnázia C. Daxnera, ktorým poet vysvetlil, ako pochopiť báseň, ako ju interpretovať a správne čítať, lebo čítaním poézie lepšie spoznávame samých seba.

Stretnutie s básnikom inšpirovalo a motivovalo mladých, ktorí svojou bohatou účasťou pokračovali v aprílovom stretnutí s básnikom, šéfredaktorom a knižným editorom Jánom Gavurom. Básnik a šéfredaktor časopisu Vertigo ponúkol milovníčkam poézie návod, ako čítať a písať básne. Toto príjemné oddychové stretnutie bolo obohatené umeleckými básňami, aj príjemnými skladbami, ktoré vytvorili komornú atmosféru pôstneho obdobia.

„Veríme, že milovníci poézie zažili dotyk poézie na duši, a prídu aj na ďalšie stretnutie klubu s poetkou, pedagogičkou a prekladateľkou Silviou Kaščákovou, spolu s hudobným doprovodom Dušana Havrilu, ktoré bude 17. júna 2022 o 14.30 hod. v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. Tešíme sa na všetkých,“ pozýva Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!