Týždeň slovenských knižníc aj vo Vranove s mottom „Knižnice pre všetkých“

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou sa aj tento rok aktívne zapája už do 25. ročníka celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorého mottom je: „Každý je iný, spoločne sme silný….“ TSK uskutoční od 4. – 10. marca 2024 pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Týždňom slovenských knižníc štartuje mesiac, ktorý je zameraný na knihy a čítanie.

Cieľom podujatia je prepájať generácie čitateľov a zvyšovať povedomie o knižniciach ako inštitúciách pre všestranné využitie v každodennom živote spoločnosti. Slovenské knižnice kráčajú so súčasným vyspelým svetom, pracujú s témami ako prístupnosť, digitalizácia, umelá inteligencia, ale aj bezbariérovosť, dostupnosť informácií, vzdelávanie a boj proti dezinformáciám. Hlavným cieľom je upriamiť pozornosť na knihy, pretože knihy napomáhajú rozvíjať funkcie reči, kognitívne schopnosti, ale aj pamäť, vyjadrovanie, úsudok, porozumenie a iné mozgové aktivity. Knihy deťom pomáhajú snívať, predstavovať si a rozvíjať fantáziu. Aj keď sú knihy v súčasnej dobe potláčané používaním tabletov a moderných technológií, napriek tomu by mali byť súčasťou domácností.

Hornozemplínska knižnica pripravuje rozmanité spektrum aktivít a podujatí pre rôzne vekové kategórie a komunity ľudí. Tešiť sa môžete na workshopy, semináre, stretnutia so spisovateľmi… Zároveň vyhlásime nové súťaže v rámci úspešného projektu FPU: Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu a Čítačka s písačkou, ktoré sa každoročne tešia vysokému záujmu a nadobudli už nadregionálny charakter.

V pondelok 4. marca 2024 sa uskutoční slávnostné otvorenie TSK o 13.00 h vo výstavných priestoroch Západnej terasy Bratislavského hradu v Bratislave, v rámci ktorých sa otvoria brány slovenských knižníc a týždeň, ktorý je venovaný práve im. Súčasťou podujatia bude aj otvorenie Parlamentnej knižnice v Bratislave.

V Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou sa o 14.00 h presunieme do rozprávok a knižného sveta v podobe súťaže – Kráľ detských čitateľov. Titul získava najodvážnejší a najsčítanejší adept z radu čitateľov Hornozemplínskej knižnice. Kráľ sa zúčastňuje počas celého roka aktivít knižnice a reprezentuje ju aj na celoslovenskom sneme kráľov čitateľov. Otázku dôležitosti duševného zdravia prinesieme o 15.30 h s Klubom Nezábudka a Ligou za duševné zdravie SR, ktoré pripravujú pravidelné stretnutia s ľuďmi, ktorí sa chcú aktívne venovať svojmu duševnému zdraviu a zotaveniu. Psychické zdravie človeka je veľmi dôležité a mali by sme mu venovať dostatok času, preto na to nesmieme zabúdať a starať sa oň.

V utorok 5. marca 2024 sa o 09.00 h ocitne knižničný priestor v podmorskom svete so spisovateľkou Andreou Gregušovou na literárnom workshope Veľryba Gréta – Ako chrániť oceány pred znečistením. Pokračovať budeme historickým workshopom s predsedom Matice slovenskej Mariánom Gešperom o 10.00 h s názvom Odkaz štúrovskej generácie. Druhý deň TSK 2024 zakončíme tréningom pamäti pre seniorov, kde sa v rámci vzdelávania dospelých Erasmus + predstavia knihovníčky Jana Bajerová a Gabriela Vocásková z ČR, Lysá nad Labem. Pomocou tabletov pripravia tréning pamäti na tabletoch pre seniorov a dospelých.

Uprostred TSK sa v stredu 6. marca 2024 o 08. 30 h a 10.30 h s Divadlom Kaukliar pozrieme na divadelný workshop „O vlkovi, ktorý vypadol z knižky“. Divadlo Kaukliar slávnostne pasuje za čitateľov Hornozemplínskej knižnice 320 prvákov vranovských škôl. Popoludní o 14.00 h sa uskutoční čítanie v rámci kampane JE NÁS POČUŤ! tradične-netradične pod gaštanom pred vranovskou knižnicou. „V jeden deň a v jednu hodinu budeme spolu čítať verejnosti – knižnice malé aj veľké, v obci či v meste“, pretože Je nás počuť.

Štvrtkový deň  TSK 7. marca 2024 otvoríme Rockovou poéziou Martina Sarvaša na cestách 2024 o 10.00 h literárno-hudobným workshopom. Martin Sarvaš je považovaný za jedného z najvýznamnejších rockových textárov, ale aj úspešného človeka v oblasti hudobného divadla. Trinásta hodina bude patriť pracovníkom obecných knižníc vranovského regiónu, pre ktorých v rámci metodickej pôsobnosti pripravujeme seminár AKO ĎALEJ V OBECNEJ KNIŽNICI. Hlavným bodom stretnutia je prezentácia grantovej schémy Fondu na podporu umenia (FPU), v rámci ktorej obecné knižnice úspešne získavajú finančné zdroje na nákup kníh a zariadenie knižníc. V tejto súvislosti sa na seminári predstavia možnosti ako postupovať pri získavaní zdrojov.

Posledný deň osláv TSK piatok 8. marca 2024 v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou o 10.00 h ponúkneme „#Knižnica“, online svet a jeho nástrahy – dezinformácie a hoaxy pre všetkých „online“ ľudí, ktorých zaujíma svet technológií a digitalizácie.

Popoludni v knižnici prinesie o 14.00 h tvorivý workshop v miestnosti Makerspace pri príležitosti Medzinárodného dňa žien s názvom Láska je dar. Ako si vytvoriť 3D ružu pre svoju mamku, babku, sestru alebo priateľku? V priestoroch Makerspace môžete upustiť uzdu svojej fantázii a pripraviť 3D darček pre svoje vzácne ženy vo svojom okolí. Pri tejto milej príležitosti venujeme 3D záložky všetkým čitateľkám vranovskej knižnice, ktoré v tento deň navštívia knižnicu.

Tradičnými, aj netradičnými podujatiami na podporu čítania máme zaplnený celý marec – mesiac knihy. Pre nových čitateľov knižnice je pripravené členské na jeden kalendárny rok vo výške 0,10 € počas celého mesiaca v marci.

Knižnica poteší čitateľov aj očakávanou Jarnou burzou kníh. Tak môžeme spoločne knihám vdýchnuť nový život.

Novinkou TSK sú audioknihy, ako nová knižničná služba pre čitateľov – čítaj ihneď, kdekoľvek a kedykoľvek.

Radi vás privítame počas celého mesiaca marec, ale aj roka 2024, pretože Hornozemplínska knižnica je tu pre všetkých.

Mgr. Danka Molčanová

riaditeľka knižnice


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!