Inovatívne trendy zo zahraničných knižníc

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou sa úspešne zapojila do programu Erasmus+ a v rámci tohto projektu navštívila niekoľko zahraničných knižníc s cieľom získavania nových inovatívnych trendov.

Cieľom programu Erasmus+ je zvýšiť kvalitu vzdelávania dospelých v celej Európe, poskytuje príležitosti vzájomne sa od seba učiť a budovať strategické partnerstvá. Zameriava sa na spoločné problémy, akými sú uznávanie zručností získaných mimo formálneho vzdelávacieho systému.

Prvým našim cieľom bolo vyvzdelanie knihovníka, ktorý tvorí pre knižnicu alfu a omegu. Ak má byť profesionálom i naďalej, potrebuje omnoho viac znalostí, zručností, musí rozvíjať svoje schopnosti. Druhým cieľom je vzdelávanie čitateľov a používateľov knižnice. Pripravovať pre nich podujatia, ktoré ich budú posúvať vpred.

V rámci výmeny skúseností sme sa rozhodli navštíviť 2 knižnice s cieľom inšpirovať sa, aké formy podujatí či témy sú pre návštevníkov atraktívne. Vďaka týmto mobilitám nadobudli zamestnanci Hornozemplínskej knižnice množstvo skúseností, všeobecných spôsobilostí, odborných kompetencií, vedomostí a zručností. Získali nové užitočné informácie, ako realizovať podujatia, ako ich správne propagovať, dozvedeli sa o propagácii a marketingu knižnice a ich činnosti.

V rámci projektu Inovatívne trendy zo zahraničných knižníc Hornozemplínska knižnica absolvovala

2 mobility, a to:

Mestská verejná knižnica vo Wroclawe Tadeusz Różewicza (MBP) (jún 2021)

Kráľovská knižnica, Národná knižnica Dánska (apríl 2022)

Mestská verejná knižnica vo Wroclawe Tadeusz Różewicza (MBP) je kultúrna inštitúcia založená Mestským zastupiteľstvom vo Wroclawe v roku 2000. Navštívili sme jej 9 pobočiek, zo siete 39 knižničných pobočiek, ktoré ako Knižnica a kultúrne centrum FAMA a MultiCentrum pokrýva celé mesto Wroclaw a je prepojená s integrovaným knižničným systémom ALEPH., ktorý umožňuje vyhľadávanie knižničných zdrojov v jednom katalógu.

Poľská knižnica je miestom, ktoré umožňuje voľný prístup k literatúre a elektronickej literatúre, ako aj k rôznym multimediálnym zbierkam. MBP vo Wroclawe je otvorený pre každého, neustále sa meniace miesto ponúka množstvo aktivít: festivaly (socio-kultúrne – Feminatywa, cestovateľské festivaly –Parallel Zero, Cirkusy, rodinné akcie tešiace sa veľkému záujmu detí a rodičov (Rodičovský klub), bábkové divadlo, kurzy anglického jazyka, prednášky pre rodičov), jazykové konverzácie, mobilné mestské hry inšpirované literatúrou, nočné akcie v knižnici či spoločensky angažované projekty. MBP je miestom iniciatív a aktivít miestnych lídrov, ale aj miestom neformálneho vzdelávania.

Kráľovská knižnica Dánska bola založená ako univerzitná knižnica v roku 1482 a ako národná knižnica v roku 1648. Ako národná knižnica Kráľovská knižnica Dánska spravuje národné kultúrne dedičstvo v poňatí publikovaných diel: kníh, seriálov, novín, letákov, rukopisov, dokumentov, máp, obrazov, fotografií a hudby v štandardnej a digitálnej forme.

Kráľovská knižnica Dánska sa usiluje o poskytovanie čo najlepšieho prístupu k jej zbierkam pre potreby výskumu, štúdia a poznávania s maximálnym zreteľom na uchovávanie, bezpečnosť a nedotknuteľnosť s ohľadom na budúce generácie.

Knižnica Kodanskej univerzity zabezpečuje relevantné a komplexné zbierky študijnej literatúry, v štandardnej a digitálnej podobe, ktoré sú dostupné na výskum a ďalšie štúdium na Kodanskej univerzite a pre krajinu ako celok.

V Dánsku sme absolvovali prehliadku Čierneho diamantu, navštívili Výskumnú čitáreň, absolvovali sme workshopy tvorenia DataLab a prehliadli si študijné priestory KUB Nord.

V Kodani sme navštívili aj Human Library. Podobná platforma zatiaľ na Slovensku nefunguje. Human Library® organizuje podujatia v knižniciach, múzeách, na festivaloch, konferenciách, školách, univerzitách a pre súkromný sektor. Ich knihy vydali vo viac ako 80 krajinách. Všetky „ľudské knihy“ sú dobrovoľníci s osobnou skúsenosťou. Human Library® je miesto, kde sa očakávajú, oceňujú a odpovedajú zložité otázky.

Jednou z priorít knižníc je zlepšovať sa v poskytovaní knižnično-informačných služieb, zlepšovať sa v organizácií vzdelávacích podujatí, zvýšiť ich počet a návštevnosť, zamerať sa na atraktivitu týchto podujatí a na témy z rôznych oblastí, prispieť k zvýšeniu kvalifikovanosti zamestnancov, ktorí sa vzdelávaniu venujú. Veríme, že získané informácie sa nám podarí čím skôr aplikovať do praxe.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!