Inzercia

Gymnázium Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou obchodnou verejnou súťažou prenajíma nebytové priestory v pivničných priestoroch budovy školy. Bližšie informácie na stránke PSK www.po-kraj.sk a na tel. čísle: 0915 898 734
Predám FIAT FREEMONT: – Súkromný predaj (Vranov nad Topľou) – Auto nie je nikde inzerované – Rok výroby 2015 – 2.0 MultiJet 125kw – BlackCode/najvyššia výbava – Automat – Nabehané pri kúpe 143 000km/2019 – Pôvod vozidla Španielsko – Kúpene v BB autobazáre DAMIXTRADE v 2/2019 – Aktuálne najazdených 185 000km – Auto si „vyžaduje“ […]
FOTO: Ilustračné/pixabay.com EKONÓM OBCE – Účtovník (účtovníctvo, rozpočtovníctvo, výkazníctvo) Miesto práce: Obec Dlhé Klčovo, Dlhá 173/84, 094 13 Dlhé Klčovo Druh pracovného pomeru: plný úväzok, pracovný pomer na dobu určitú Termín nástupu: ASAP Mzdové podmienky: Zákon č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  a o zmene a doplnení niektorých zákonov Informácie o pracovnom mieste (pracovná náplň) Zostavovanie návrhu viacročného rozpočtu obce […]
Ponúkame na prenájom nebytový priestor cca 60m2 na prízemí v OD ROIL (vchod z chodníka). Voľné ihneď. Tel.: 0905 765 852.
Obec Hermanovce nad Topľou, Hermanovce nad Topľou 195, 094 34 Bystré týmto v zmysle ust. § 281 a nasl. Obch. zák. a ust. § 9a ods. 2 a 3 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok obce na základe obchodnej verejnej súťaže a vyhlasuje OBCHODNÚ  VEREJNÚ  SÚŤAŽ o […]
FOTO: pixabay.com Predám sadbové konzumné zemiaky odrody Solara a BERNINA. Cena: 50 centov/kg. Kontakt: 0918 541 064.
Rodičia, ak vaše dieťa nemôže navštíviť jasle/škôlku a máte prácu, možné vám pomôcť. Kontakt: 057/4463826, 0908 606 418 Pozn.: Len seriózne ponuky
Predám 3-izbový byt v pôvodnom stave na Rodinnej oblasti vo Vranove nad Topľou, číslo 649. Byt je na prízemí v štvorbytovom dome so záhradkou, dvorom a prístavbou. Cena dohodou. Kontakt: 0907 932 210.
Naša spoločnosť Profil Invest so sídlom vo Vranove nad Topľou – Čemerné prijme do pracovného pomeru vodiča kamiónu C+E. Jazdí sa na sólo vozidle s hydraulickou rukou a s prívesom. Rozvoz tovaru je v rámci východného a časti stredného Slovenska. Pracovná doba po-pia, (nechodí sa na týždňovky, každý deň ste doma). Denný nájazd priemerne cca […]
       Obec Petrovce so sídlom Obecný úrad, Petrovce 89, 094 31 Hanušovce nad Topľou, IČO: 00313823, zastúpená starostom Ing. Miroslavom Bobrikom, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a po schválení OcZ ( uznesenie č. 2 so zasadnutia OcZ dňa 13.02.2023 ), ponúka na odpredaj prebytočný hnuteľný majetok obce, 2 […]
OBEC TOVARNÉ, OBECNÝ ÚRAD TOVARNÉ 4, 094 01 vyhlasuje podľa § 3 a  § 4 ods. 1 zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie […]
Predám 3- izbový byt na Sídlisku II. Cena dohodou. Bližšie informácie na tel: 0915644160.  
Obec Čierne nad Topľou na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Čierne nad Topľou č. 9/8/2022 zo dňa 09.12.2022 vyhlasuje výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Čierne nad Topľou na deň 03.03.2023 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva. Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra musí spĺňať: Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie […]
Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!