Inzercia

Brikety na predaj. Bližšie informácie na tel. čísle: 0915 459 747.
Prijmem zamestnanca do stolárskej dielne. Bližšie informácie na tel. čísle: 0905 281 611
Firma XAMEX, s.r.o. prijme šikovných stavebných robotníkov, ktorí majú skúsenosti s bednením a šalovaním do TPP. Nástup je možný ihneď, práca po SK. Bližšie info na tel. čísle: +421 902 099 990
Ponúkame na prenájom nebytový priestor o rozlohe cca 140m2 na prízemí v OD ROIL – priestor po herni. Priestor je voľný od 1. decembra 2022. Tel.: 0905 765 852
Obecné zastupiteľstvo Vyšný Žipov v zmysle ust. § 9a ods. 1 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje zámer na predaja majetku a podmienky obchodnej verejnej súťaže (OVS) na predaj majetku obce: I/ Zámer na predaja majetku a PREDMET OVS: – parcela registra „C“ KN, parc. č. 676, […]
Predám 3-izbový byt na Dubníku vo Vranove nad Topľou. Byt je čiastočne rekonštruovaný. Cena dohodou. Kontakt: 0950 801 612.
Centrum sociálnych služieb Ametyst v Tovarnom oznamuje voľnú pracovnú pozíciu – OPATROVATEĽ (sociálna starostlivosť o klientov v zariadení sociálnych služieb). Pracovný pomer je na určitú dobu – počet mesiacov: min. 6, zastupovanie počas dlhodobej PN Náplň práce Poskytovanie nepretržitej starostlivosti klientom zariadenia. Napomáhanie pri uspokojovaní ich základných životných potrieb. Servírovanie stravy a nápojov, kŕmenie klientov. Pomoc pri […]
Centrum sociálnych služieb Ametyst v Tovarnom oznamuje voľnú pracovnú pozíciu – ÚČTOVNÍK. Pracovný pomer je na určitú dobu – zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky, min. 36 mesiacov.  Náplň práce Samostatná práca na úseku ekonomiky a vnútornej prevádzky Vedenie podvojného účtovníctva a rozpočet  – inf.systém SPIN. Riadny zápis a včasné zaúčtovanie došlých faktúr. Riadne evidovanie zverených účtovných […]
Dám do prenájmu 3 izbový tehlový byt s rozlohou 82m2 na Sídlisku I vo Vranove nad Topľou. Byt sa nachádza v samotnom centre mesta, je čiastočne zariadený a k dispozícii bude približne od 1. októbra 2022. Viac informácií na telefónnom čísle 0905 765 852.
Predám poloskoré konzumné zemiaky odrody Marabel. Cena je 60 centov za 1kg. Osobný odber vo Vyšnom Žipove č. domu 357. Pri väčšom odbere možný odvoz. Viac informácií na telefónnom čísle 0915 942 665.
Obec Vechec, Hlavná 133, 094 12 Vechec, IČO: 00332925, týmto v zmysle ust. § 281 a nasl. Obch. zák. a ust. § 9a ods. 2 a 3 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať hnuteľný majetok obce, ktorého zostatková hodnota je vyššia ako 3 500 eur na základe […]
OBEC ČAKLOV ponúka pracovné miesto na pozíciu ekonóm/ka – účtovník/ka. Termín nástupu: 1.7.2022 Kvalifikačné predpoklady: úplné stredoškolské vzdelanie Zoznam požadovaných dokladov uchádzača: žiadosť o prijatie do zamestnania na pracovnú pozíciu, profesijný štruktúrovaný životopis overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní. Kontakt: Obecný úrad Čaklov č.116, 094 35, ocu.caklov@gmail.com  
Obec Malá Domaša  094 02 Malá Domaša 106, IČO: 00332534 týmto v zmysle ust. § 281 a nasl. Obch. zák. a ust. § 9a ods. 2 a 3 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok obce na základe obchodnej verejnej súťaže a  vyhlasuje  OBCHODNÚ  VEREJNÚ  SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na […]
FOTO: ilustračné/pixabay.com Hľadáme skúsenú opatrovateľku k 2-ročným synčekom-dvojičkám v lokalite JUH vo Vranove nad Topľou na 2-3 dni v týždni cca 6-8 hodín, ktorá zvládne kompletnú starostlivosť o deti, vrátane prípravy a podania stravy a ich hygieny. Máme záujem o dlhodobejšiu výpomoc. Požiadavky: priateľský vzťah k deťom, zodpovednosť, spoľahlivosť. Finančná odmena dohodou. Bližšie info telefonicky. […]
OPERÁTOR NA DRVIČKE PLASTOV Firma PM-PROPERTY prijme do pracovného pomeru pracovníkov na obsluhu stroja drvičky plastov. Termín nástupu:  Ihneď, dohodou Miesto výkonu práce: Trnava Náplň práce: Obsluha stroja drviča plastov, práca v sklade. Prax na vzv výhodou. Mzdové podmienky: Mzda v čistom 1000 eur Ponuka benefitov: – dochádzkový bonus pracovný pomer na dobu neurčitú pravidelný príjem finančný […]
ZŠ Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou PRIJME učiteľku/učiteľa MATEMATIKY na plný pracovný úväzok od 1. 9. 2022. Žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné odoslať poštou alebo zaslať elektronicky na emailovú adresu zamestnanie@zsdvojka.sk, prípadne doručiť osobne na adresu školy – Základná škola, Sídlisko II 1336, 093 01 Vranov nad Topľou – do 20. MÁJA […]
Obec Sečovská Polianka Hlavná 132/135, 094 14  Sečovská Polianka,  IČO: 00332828 týmto v zmysle ust. § 281 a nasl. Obch. zák. a ust. § 9a ods. 2 a 3 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  z v e r e j ň u j e zámer predať nehnuteľný majetok obce na základe obchodnej verejnej súťaže a […]
Obec Sečovská Polianka Hlavná 132/135, 094 14  Sečovská Polianka,  IČO: 00332828 týmto v zmysle ust. § 281 a nasl. Obch. zák. a ust. § 9a ods. 2 a 3 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  z v e r e j ň u j e zámer predať nehnuteľný majetok obce na základe obchodnej verejnej súťaže a […]
Obec Sečovská Polianka Hlavná 132/135, 094 14  Sečovská Polianka,  IČO: 00332828 týmto v zmysle ust. § 281 a nasl. Obch. zák. a ust. § 9a ods. 2 a 3 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  z v e r e j ň u j e zámer predať nehnuteľný majetok obce na základe obchodnej verejnej súťaže a […]
Obec Sečovská Polianka Hlavná 132/135, 094 14  Sečovská Polianka,  IČO: 00332828 týmto v zmysle ust. § 281 a nasl. Obch. zák. a ust. § 9a ods. 2 a 3 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  z v e r e j ň u j e zámer predať nehnuteľný majetok obce na základe obchodnej verejnej súťaže a […]
Obec Davidov
Obec Davidov,093 03 Davidov 182, IČO: 00332330 týmto v zmysle ust.  § 9a ods. 2 a 3 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnila zámer obce Davidov predať majetok obce priamym predajom a výzvu na predloženie cenových ponúk. Majetok obce: predaj nehnuteľnosti s. č. 104 vedenej na parcele C KN 600 zastavané […]
Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!