Inzercia - Auto

Obec Vyšný Kazimír podľa ustanovenia § 9a ods. 1 písm. c) a nasl. zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 80/2023 zo dňa 26.9.2023, týmto obec Vyšný Kazimír zverejňuje: zámer priameho odpredaja svojho majetku a výzvu na predloženie cenových ponúk Predmet priameho predaja: […]
Predám FIAT FREEMONT: – Súkromný predaj (Vranov nad Topľou) – Auto nie je nikde inzerované – Rok výroby 2015 – 2.0 MultiJet 125kw – BlackCode/najvyššia výbava – Automat – Nabehané pri kúpe 143 000km/2019 – Pôvod vozidla Španielsko – Kúpene v BB autobazáre DAMIXTRADE v 2/2019 – Aktuálne najazdených 185 000km – Auto si „vyžaduje“ […]
       Obec Petrovce so sídlom Obecný úrad, Petrovce 89, 094 31 Hanušovce nad Topľou, IČO: 00313823, zastúpená starostom Ing. Miroslavom Bobrikom, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a po schválení OcZ ( uznesenie č. 2 so zasadnutia OcZ dňa 13.02.2023 ), ponúka na odpredaj prebytočný hnuteľný majetok obce, 2 […]
Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!