Inzercia - Predaj

Obecné zastupiteľstvo Vyšný Žipov v zmysle ust. § 9a ods. 1 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje zámer na predaja majetku a podmienky obchodnej verejnej súťaže (OVS) na predaj majetku obce: I/ Zámer na predaja majetku a PREDMET OVS: – parcela registra „C“ KN, parc. č. 676, […]
Predám poloskoré konzumné zemiaky odrody Marabel. Cena je 60 centov za 1kg. Osobný odber vo Vyšnom Žipove č. domu 357. Pri väčšom odbere možný odvoz. Viac informácií na telefónnom čísle 0915 942 665.
Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!