Inzercia - Rôzne

Obec Davidov
Obec Davidov,093 03 Davidov 182, IČO: 00332330 týmto v zmysle ust.  § 9a ods. 2 a 3 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnila zámer obce Davidov predať majetok obce priamym predajom a výzvu na predloženie cenových ponúk. Majetok obce: predaj nehnuteľnosti s. č. 104 vedenej na parcele C KN 600 zastavané […]
Ponúkam službu – venčenie psov. Cena dohodou. Kontakt: 0907 362 453
Predám palivové drevo Veľká paleta – 90 eur Malá paleta – 51 eur Dohoda na cene je možná podľa množstva.  Kontakt: 0944 366 052
Opatrím dieťa alebo seniora, ktorý potrebuje pomoc Kontakt: 0908 606 418 alebo 0904 997 198 Len seriózne ponuky    
Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!