Inzercia - Pracovná ponuka

Obec Čierne nad Topľou na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Čierne nad Topľou č. 9/8/2022 zo dňa 09.12.2022 vyhlasuje výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Čierne nad Topľou na deň 03.03.2023 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva. Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra musí spĺňať: Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie […]
Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!