Mladí recitátori súťažili v prednese povestí Šaliansky Maťko

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou organizovala v pondelok 31. januára 2022 okresné kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského, ktoré sa uskutočnilo v spolupráci s Oblastným pracoviskom Matice slovenskej a Multifunkčným centrom 4.0. Sme veľmi radi, že 27. ročník tejto významnej a celoslovensky populárnej súťaže sme mohli stráviť už spoločne v priestoroch knižnice.

Do okresného kola, ktorému predchádzali školské kolá, sa zapojilo 22 súťažiacich z 9 škôl vranovského okresu: ZŠ Lúčna, ZŠ Sídlisko II., ZŠ Juh, ZŠ Bernolákova, CSŠ Vranov, ZŠ Tovarné, ZŠ s MŠ Sedliská, ZŠ Sečovská Polianka a ZŠ Bystré.

Jednotlivé kategórie hodnotila odborná porota v zložení:

  1. kategória (1. – 3. ročník) – Mgr. Alžbeta Madejová, Mgr. Renáta Bačíková-Mikčová, Mgr. Katarína Ondovčáková;
  2. kategória (4. – 5. ročník) – Mgr. Miroslav Gešper, Mgr. Lívia Godová, Mgr. Marianna Majzlíková;
  3. kategória (6. – 7. ročník) – Mgr. Anastázia Sabolová, PhDr. Valéria Novikmecová, Mgr. Viera Zálepová.

Vranovský región budú na krajskom kole reprezentovať súťažiaci, ktorí v jednotlivých kategóriách obsadili prvé miesta.

Vyhodnotenie:

1. kategória:

1. miesto: Miriam Urigová (CSŠ Vranov)

2. miesto: Boris Lipkoš (ZŠ Juh)

3. miesto: Ella Veliká (ZŠ Bernolákova)

2. kategória:

1. miesto: Natália Fedorová (ZŠ s MŠ Sedliská)

2. miesto: Emma Mülbauerová (ZŠ Juh)

3. miesto: Anastázia Novotná (ZŠ Bystré)

3. kategória:

1. miesto: Ľubomír Molitoris (ZŠ Tovarné)

2. miesto: Rebeka Bížová (ZŠ Bernolákova)

3. miesto: Katarína Adamová (ZŠ Sečovská Polianka)

V rámci projektu Multifunčkné centrum 4.0 bola udelená špeciálna cena pre Vladimíra Mitráša zo ZŠ Bystré. Za hudobný vstup ďakujeme Zuzane Mičejovej pod vedením Mgr. Petra Šofranka zo Základnej školy Sídlisko II. Postupujúcim do krajského kola prajeme veľa úspechov.

Mgr. Marianna Bačovčinová, HK

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!