VRANOV NAD TOPĽOU: Skrášlite si mestskú časť, prihláste svoj projekt

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Podali ste už projekt v rámci participatívneho rozpočtu v meste Vranov nad Topľou. Pripomíname, že termín na predkladanie žiadostí je do 31. marca 2024.

Participatívny rozpočet je  o nástroj, ktorý umožňuje verejnosti – občanom, organizáciám, ale aj ďalším subjektom – zapojiť sa priamo do procesu spolurozhodovania o prerozdeľovaní finančných prostriedkov z rozpočtu mesta formou tvorby konkrétnych projektov.

Stačí mať zaujímavý nápad alebo invenčnú myšlienku, ako vylepšiť kvalitu života, resp. chuť pustiť sa do plánovania a neskôr do realizácie projektu. Navrhované projekty sa môžu vzťahovať na rôzne oblasti, ktoré sa dotýkať zmeny verejného priestoru a životného prostredia.

„Prostredníctvom participatívneho rozpočtu máte vy, Vranovčania, možnosť sa rozhodnúť, na aké úpravy a údržby verejných priestranstiev a životného prostredia, ochrany klímy a prírody bude vynaložená časť rozpočtu mesta. Projekt musí byť zameraný na priestranstvá, nehnuteľnosti alebo zeleň v majetku alebo správe mesta. Je to šanca kreatívne meniť svoje okolie a vytvárať komunitné centrá,“ citujeme z webovej stránky mesta Vranov nad Topľou.

Poslanci mestského zastupiteľstva pre rok 2024 na tento účel schválili  6 000 eur, ktoré budú rozdelené na projekty medzi jednotlivé mestské časti v závislosti od počtu obyvateľov. Pre mestskú časť Lomnica je vyčlenených 240 €, pre mestskú časť Čemerné 900 €, pre mestskú časť Sever 1 320 €, mestskú časť Centrum 1 560 € a mestskú časť JUH 1 980 €.

Predkladanie projektov bude zrealizované v období od 1. februára do 31. marca 2024. Projekty sa podávajú výhradne formou  projektového formulára – Príloha č.1, ktorý je súčasťou Pravidiel participatívneho rozpočtu. Žiadosť na zapojenie sa do participatívneho rozpočtu, nájdete tu: Žiadosť – participácia s občanmi (PDF; 158,0 kB). Projekt môžu podávať fyzické osoby staršie ako 18 rokov, občianske združenia či neziskové organizácie  so sídlom v meste Vranov nad Topľou.

Všetky predložené projekty budú zverejnené na internetovej stránke mesta a občania nášho mesta prostredníctvom ankety zverejnenej na stránke mesta rozhodnú o víťazných projektoch,“ dodáva vranovská radnica.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!