Magazín Forbes zaradil Patrika Jakubeka medzi Top osobnosti medicíny 2024

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Magazín Forbes zostavil premiérovo zoznam TOP osobností medicíny 2024. V prestížnej spoločnosti 75-tich lekárov sa ocenenia dostalo aj Vranovčanovi Patrikovi Jakubekovi.

Ako uvádza magazín Forbes, zdravie je to najcennejšie, čo máme, preto sa rozhodli oceniť prácu slovenských lekárov i lekárok a vôbec po prvý raz predstaviť osobnosti medicíny, ktoré patria medzi najrešpektovanejšie.

V zozname sú zaradení len tí lekári a lekárky, ktorých odporučili a odobrili odborné lekárske spoločnosti, hlavní odborníci ministerstva zdravotníctva pre daný odbor či rad expertov a nezávislých autorít.

Pri zostavovaní finálnej 75-ťky spolupracovala redakcia s viac ako 150 lekármi a lekárkami. Práve tieto autority nominovali kolegov a kolegyne zo svojho odboru, ktorí spĺňajú kritériá vysokej odbornej, ale aj etickej úrovne práce, pôsobia na Slovensku a stále sú vo svojej profesii aktívni.

Vo výbere TOP osobnosti medicíny 2024, ktorý nie je postavený na tvrdých dátach, sa snažili vyzdvihnúť tých, ktorí prinášajú inovatívne metódy, vykonávajú zložité operačné výkony alebo odvádzajú skvelú prácu v ambulanciách naprieč všetkými lekárskymi odbormi.

„Ako uviedol jeden z prednostov kliník, ktorý sa na výbere podieľal, pri svojich nomináciách zohľadňoval vynikajúcu klinickú reputáciu v komunite lekárov aj pacientov. Tiež skutočnosť, že daný lekár alebo lekárka sú odborne uznávanou klinickou i vedeckou osobnosťou presahujúcou hranice Slovenska. A dôraz kládol aj na ich osobnostnú integritu,“ citujeme z webu magazínu Forbes.

Patrik Jakubek je internista, angiológ, paliatológ. Vo Vranove nad Topľou založil jedinečné zdravotnícko-sociálne centrum Liečebňa sv. Filomény.

„Integruje lôžkové a ambulantné systémy starostlivosti o zdravie, dominantne hospicovú starostlivosť u pacientov s multimorbiditou alebo u pacientov, ktorí majú v dôsledku svojho ochorenia alebo disability rôznorodé a komplexné potreby. Záleží mu, aby poskytovanie špecializovanej paliatívnej zdravotnej starostlivosti bolo profesionálne a cielené tak, aby pacient čo najdlhšie zotrval vo svojom prirodzenom prostredí,“ uvádza sa vo vizitke Patrika Jakubeka.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!