Koledníci z Čemerného a Vechca koledovali prezidentke Z. Čaputovej

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Prezidentka SR Zuzana Čaputová prijala koledníkov Dobrej noviny z troch farností z celého Slovenska. Tento rok bola medzi vybranými aj farnosť Vranov nad Topľou – Čemerné s filiálkou Vechec. Mladí koledníci reprezentovali nielen Prešovskú archieparchiu, ale aj samotné mesto Vranov nad Topľou.

Krátkym pásmom zvestovali prezidentke radostnú novinu – narodenie nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Program obohatili vinšami v zemplínskom nárečí a rusínskymi koledami. Krátke pásmo ukončil kaplán o. Matúš Sejka svojím vinšom a pozdravom Christos Raždajetsja.

Prezidentka Zuzana Čaputová sa koledníkom poďakovala za krásny spev a višne, ktoré si deti pripravili. V závere jej deti darovali sadu maľovaných hrnčekov z chránenej dielne Dúha z nášho mesta, ktorú zabezpečilo mesto Vranov nad Topľou, ikonu svätej rodiny a perník s motívom Betlehema.

Veľká vďaka patrí aj manželom Jenčovým z folklórnemu súboru Lipovec za zapožičanie detských krojov, Márii Babinčákovej za zapožičanie dievčenského kroja a Viere Obrinovej za vyhotovenie perníka.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!