Dagmar Breznoščáková je nominovaná v ankete Slovenka roka 2024!

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Anketa Slovenka roka je prestížnym projektom, ktorého hlavným cieľom je čo najlepšie zviditeľniť ženy podieľajúce sa na raste krajiny. Medzi nominovanými ženskými osobnosťami za rok 2024 je aj MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D.

Anketa Slovenka roka objavuje a oceňuje v deviatich kategóriách ženy, ktoré sú uznávané odborníčky vo svojich profesiách, v oblasti umenia, zdravotníctva, vedy, športu, vzdelávania a tiež ženy, ktoré venovali svoju energiu charite a pomoci iným.

V roku 2023 vyhrala Absolútnu Slovenku roka riaditeľka Eductech, n.o., PaedDr. Silvia Manduľáková, PhD.

V roku 2024 je v kategórii Zdravotníctvo nominovaná vranovská rodáčka, psychiatrička, psychoterapeutka, klinická výskumníčka, znalkyňa v odbore psychiatria a krajská odborníčka pre MZ SR v odbore psychiatria MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D.

„MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D. pôsobí ako psychiatrička a riaditeľka neštátneho zdravotníckeho zariadenia Centrum pre psychické funkcie vo Vranove nad Topľou. Zároveň je výkonnou riaditeľkou občianskeho združenia Otvorme dvere, otvorme srdcia. Je expertkou v odbore psychiatria a v oblasti ľudských práv pre viaceré organizácie na národnej aj medzinárodnej úrovni. Je vedeckou pracovníčkou na Univerzite PJ Šafárika, Lekárskej fakulte v Košiciach. Prednáša a publikuje so zameraním na afektívne a úzkostné poruchy, komorbidity psychických porúch a interdisciplinárne súvislosti,“ citujeme z vizitky MUDr. Dagmar Breznoščákovej, Ph.D.

O ocenení rozhoduje verejnosť. Za MUDr. Dagmar Breznoščákovú, Ph.D. môže hlasovať do 20. júna 2024 zaslaním SMS na číslo 7400 v tvare SR 25, kupónmi z týždenníka Slovenka alebo Online na www.slovenkaroka.sk/hlasovanie.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!