ZŠ JUH otvára úvodný ročník, dokonalá pomoc pre deti, aj rodičov

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Základná škola JUH vo Vranove nad Topľou otvára od nového školského roka úvodný ročník pre deti s narušenými komunikačnými schopnosťami ľahkého stupňa. Séria benefitov má za cieľ pripraviť deti pre absolvovanie 1. ročníka a ďalšej úrovne vzdelávania.

Narušené komunikačné schopnosti ľahkého stupňa môžu byť dôvodom, pre ktoré centrum poradenstva a prevencia odporučí, aby dieťa napriek tomu, že po 1. septembri dosiahne vek 6 rokov, nenastúpilo do 1. ročníka. Riešenia sú dve – zopakovať si rok, ako predškolák, v materskej škole alebo absolvovať úvodný ročník.

Nech znie termín „narušené komunikačné schopnosti ľahkého stupňa“ na prvé počutie akokoľvek vážne, nie je dôvod sa ľakať. Ako vysvetlila riaditeľka ZŠ JUH Zlatica Halajová, reč je o deťoch, ktoré majú problém s výslovnosťou niektorých hlások, teda rečové a logopedické problémy. „Ak dieťa zle vyslovuje, veľmi ťažko sa učí čítať. To sa zároveň odzrkadlí na písomnom prejave, lebo tak ako číta, tak aj píše. Dieťa je potom nervózne, začne cítiť, že má nedostatky a stráca sebaistotu,“ uviedla riaditeľka ZŠ JUH Zlatica Halajová.

Skúsenosti. Reakcia vedenie Základnej školy JUH vo Vranove nad Topľou vychádza zo skúseností, ktoré jej pedagógovia nadobúdajú, keď sa pri rôznych aktivitách zoznamujú s budúcimi školákmi. Rozhodnutie otvoriť úvodný ročník pre deti s narušenými komunikačnými schopnosťami ľahkého stupňa je podanou pomocnou rukou pre budúcich prvákov, aj ich rodičov.

V triede, do ktorej môžu školy, podľa zákona, prijať maximálne 10 detí, bude s nimi pracovať špeciálny pedagóg a logopéd. „Rodičia mi určite potvrdia, že logopedické ambulancie vo Vranove nad Topľou nedokážu objektívne pokryť dopyt. V rámci našej triedy bude logopéd pracovať s deťmi jednu hodinu denne. Toto považujem za najväčší benefit,“ zdôraznila Z. Halajová.

Organizácia vyučovania bude vychádzať zo štandardov klasickej triedy. V rámci trinástich hodín týždenne absolvujú deti slovenský jazyk, matematiku a výchovy. Z disponibilných siedmich hodín týždenne sa im bude počas piatich z nich venovať logopéd a dve hodiny sú vyčlenené na projekt Hravá angličtina. „Pri počte desiatich detí si budeme zakladať na individuálnejšom prístupe. Deti nebudeme hodnotiť známkami, ale motivačne, aby získali sebaistotu a sebavedomie,“ dodala Z. Halajová.

Vyučovanie je organizované od 8.00 do 11.45 hod. Rodičia však môžu odovzdať dieťa ráno do zbernej skupiny v školskom klube, naobeduje sa v školskej jedálni a pokiaľ ho rodič nemôže vyzdvihnúť, presunie sa popoludní do školského klubu. „Po absolvovaní úvodného ročníka bude dieťa poznať prostredie, pravidlá na vyučovacej hodine… Keďže sa so školou zoznámi v prirodzenom školskom prostredí, učivo prvého ročníka potom zvládne o to jednoduchšie,“ vysvetlila Z. Halajová.

Úvodný ročník je vhodný pre žiakov, ktorí k 1. septembru 2024 dosiahli vek 6 rokov, majú narušenú komunikačnú schopnosť ľahšieho stupňa (rečové a logopedické problémy) a predpokladá sa u nich problém pri zvládaní prvého ročníka základnej školy. Absolvovanie úvodného ročníka sa nebude považovať za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky. Po absolvovaní úvodného ročníka bude žiak pokračovať v 1. ročníku základnej školy v triede spolu s ostatnými žiakmi.

V triede je maximálne 10 detí

Deti sa vzdelávajú v priestoroch našej základnej školy

Rozvrh hodín tvoria 4 hodiny denne

V rozvrhu sú zaradené predmety: slovenský jazyk, matematika, anglický jazyk, hudobná výchova, výtvarná výchova a telesná výchova

Individuálna logopedická starostlivosť každý deň

Pre deti je pripravený školský klub (ráno 6.30 – 7.45 hod., popoludní 11.40 – 16.30 hod.)

Hlavne už deti v škole NESPIA!

Strava sa poskytuje v školskej jedálni

Deti môžu navštevovať bohatú krúžkovú činnosť na škole

Aký je postup pre zaradenie dieťaťa do úvodného ročníka na základnej škole?

Zúčastnite sa riadneho termínu zápisu do prvého ročníka na našej škole. Pri zápise uvediete, že máte záujem o úvodný ročník na základe vyjadrenia centra poradenstva a prevencie. Ak ste už absolvovali zápis do prvého ročníka 2024/25 na inej škole a rozhodnete sa využiť možnosť úvodného ročníka v ZŠ Juh 1054, oznámte túto skutočnosť škole, v ktorej ste dieťa zapísali a príďte k nám na zápis. Zaradiť dieťa do úvodného ročníka je možné iba na základe vyjadrenia centra poradenstva a prevencie.

Informácie o zápise do úvodného ročníka sú zverejnené na stránke školy.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!