SLÁVICI Z LAVICE 2024 poznajú svojich „slávikov“

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

V Centre voľného času vo Vranove nad Topľou sa stretli mladí speváci modernej piesne na obvodnom kole speváckej súťaže SLÁVICI Z LAVICE 2024. Súťaže sa zúčastnilo  32 spevákov zo 14 škôl. Speváci súťažili v štyroch vekových kategóriách.

Spev súťažiacich si veľmi pozorne vypočula porota v zložení – predsedníčka poroty: PhDr. Beáta Lapčáková – hudobníčka a referentka kultúry a športu MsÚ vo Vranove nad Topľou, členovia poroty: Mgr. Alžbeta Madejová – moderátorka, muzikálová herečka, speváčka hudobnej skupiny „Elizabeth“, Mgr. Daniel Jenčo DiSart. – člen Kladzanského divadla, spevák, hudobník, skladateľ.

Hodnotiť mladých talentovaných speváčikov nebolo jednoduché, pretože úroveň spevu každým rokom rastie, čomu sa veľmi tešíme. Porota kládla dôraz na intonáciu, rytmus, prednes, výber piesne i celkový dojem. Hoci bolo rozhodovanie  náročné, zvíťazili tí najlepší. A tu je ich zoznam :

V I. kategórii súťažilo 8 žiakov, prvé miesto obsadila Dorothea Chanáthová zo ZŠ Bernolákova, na druhom mieste sa umiestnila Tamara Hermanovská zo ZŠ Sídlisko II a na treťom mieste sa umiestnila Karolína Gašparová z Cirkevnej spojenej školy vo Vranove nad Topľou.

II. kategória bola zastúpená 8 žiakmi a víťazstvo patrí Natálii Fedorovej zo ZŠ Bernolákova, na druhom mieste sa umiestnila Natália Hudáková zo ZUŠ A. Dubčeka a tretie miesto obsadila Michaela Dudová zo ZŠ s MŠ Tovarné.

V III. kategórii boli prihlásení 13 súťažiaci. Prvenstvo si vyspievala Darina Goroľová zo ZŠ Holčíkovce. Na druhom mieste sa umiestnila Viktória Štefanovová zo Súkromnej ZUŠ a tretiu priečku obsadila Soňa Hermanovská zo ZŠ Sídlisko II.

Vo IV. kategórii súťažili 3 žiaci a umiestnili sa takto. Na prvom mieste Marek Slivka zo ZŠ Kukučínova, na druhom mieste Kristína Gurňáková zo ZUŠ A. Dubčeka a na treťom mieste sa umiestnila Alexandra Kandalová z Gymnázia C. Daxnera.

Všetkým oceneným blahoželáme a víťazom prajeme veľa ďalších úspechov.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!