Rokovanie Európskeho parlamentu vo Vranove? Napríklad v ZŠ JUH…

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Prijať, či neprijať, schváliť, či neschváliť… Otázky, ktoré riešili žiaci počas simulovaného zasadnutia Európskeho parlamentu, ktorý sa nekonal v Štrasburgu, ale na pôde Základnej školy JUH vo Vranove nad Topľou.

Zo žiakov školy sa na 4 hodiny stali europoslanci, a to vďaka zážitkovému vyučovaniu, ktoré im sprostredkovalo občianske združenie EDUmacy, v zastúpení Martin Demčák, Dušan Lukaj a Samuel Kuťka.

Žiaci si pred ich prvým zasadnutím osobne prevzali menovacie dekréty za jednotlivé štáty Európskej únie a následne obdržali dokumenty, z ktorých si naštudovali oficiálne stanovisko daného štátu k otázkam, o ktorých budú  rokovať.

Po tejto časti boli žiaci rozdelení do 5 politických skupín, ktoré sú v Európskom parlamente, a to: EPP, S&D, Obnovme Európu, Skupina zelených, ID. Europoslanci museli myslieť aj na to, že zastupujú jednotlivé štáty a zároveň aj konkrétnu stranu v Európskom parlamente, čo vie byť náročnou úlohou.

Za týmto účelom nasledovali nevyhnutné rokovania jednotlivých skupín, kde šikovní a ambiciózni využili svoju príležitosť a začali vyjednávať svoje pozície.

Žiaci (europoslanci) rokovali o témach:

  1. Pokračujúca humanitárna a vojenská pomoc Ukrajine a sankcie voči Rusku.
  2. Úprava Greendeal-u: zákaz výroby spaľovacích motorov do roku 2037* (pôvodne 2035), zriadenie fondu na budovanie infraštruktúry pre elektromobily (Projekt Tron).
  3. Zavedenie povinných kvót na prerozdelenie migrantov v rámci pomoci stredomorským štátom – Taliansko, Grécko.
  4. Vstup nových štátov do EÚ: Turecko, Čierna Hora,
  5. Unifikácia obrannej politiky členských štátov. Hlbšia integrácia v rámci vojenstva. Vytvorenie spoločného Európskeho velenia – nový orgán EÚ.

Na záver predsedovia strán predstavili program a mohlo sa pristúpiť k hlasovaniu, ktoré prebiehalo napínavo. Pri jednotlivých bodoch bolo absolútne ticho a každý napäto očakával, ako dopadne záverečné  sčítanie. Celé hlasovanie sa pravdaže nezaobišlo bez emócií. Tu sa ukázalo, že mladí ľudia vedia presadzovať svoj názor, a to kultivovaným a erudovaným spôsobom.

V rámci zážitkového vyučovania sa žiaci naučili nielen formovať svoj názor a vyjadriť ho, ale zároveň rešpektovať aj názor iných. Naplno pocítili, čo znamená skutočná veľká politika. Vytvárali koaličné dohody, dohadovali si podmienky svojej spolupráce, vyjednávali o jednotlivých bodoch.

Cieľom realizovaného projektu aktívneho nadobúdania vedomostí o fungovaní Európskeho parlamentu bolo aj kriticky sa zamyslieť nad aktuálne diskutovanými témami v spoločnosti. Žiaci mali možnosť  vytvoriť si a prezentovať svoj vlastný názor, nech bol akýkoľvek. Stanovený cieľ sme splnili…


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!