Mladých novinárov z SOŠ A. Dubčeka ocenili odborníci Zlatým pásmom

imrich.mako@vranovske.sk
Autor
FOTO: Prešovský samosprávny kraj

Súťaž stredoškolských časopisov organizoval po deviatykrát Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Regionálnou organizáciou Slovenského syndikátu novinárov v Prešove a Krajskou knižnicou P. O. Hviezdoslava v Prešove, kde sa vo štvrtok 8. júna konalo aj slávnostné vyhlásenie výsledkov. Študenti Stredná odborná škola Alexandra Dubčeka vo Vranove nad Topľou sa s časopisom Dubkáčik umiestnili v zlatom pásme!

Do aktuálneho ročníka podujatia sa prihlásilo 21 stredoškolských časopisov z 11-tich miest kraja a nesúťažne, vzhľadom na pravidlá účasti, jeden časopis z Košického kraja. Bolo medzi nimi 15 printových a 6 elektronických periodík vydaných v školskom roku 2021/2022.

Odborná porota zložená z aktívnych novinárov opäť hodnotila spracovanie príspevkov, aktuálnosť tém, štylistiku, kreativitu tvorcov, obsahovú a grafickú úroveň časopisov.

„Dostali sa nám do rúk skutočne zaujímavé študentské časopisy, ktoré vedia zaujať, pobaviť, ale aj  erudovane informovať, nielen o školských udalostiach, ale často aj vážnych témach. Som milo prekvapený, ako mladí ľudia vedia vo väčšine prípadov kultivovane a trefne prejavovať svoje názory a prezentovať ich svojim rovesníkom,“ uviedol predseda RO SSN Jozef Jurčišin.

Na základe viacerých kritérií odborná porota napokon rozhodla o umiestnení v bronzovom, striebornom a zlatom pásme, udelení najvyšších troch priečok a špeciálnych ocenení.

Víťazstvo  si odniesol časopis Gymoš zo Spojenej školy Juraja Henischa z Bardejova, ktorý obhájil prvenstvo z vlaňajšieho ročníka a do svojej zbierky si zapísal už piate najcennejšie víťazstvo v tejto krajskej súťaži. Na druhom mieste sa umiestnil Life in the Academy Súkromného gymnázia v Poprade a tretia priečka pripadla redakcii e-časopisu Dubkáčik zo SOŠ A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou. V spoločnosti najlepších časopisov, v zlatom pásme, sa napokon ocitli aj stredoškoláci zo Strednej zdravotníckej školy v Poprade s titulom  Fonendoskop, ktorý získal aj cenu za vizuál. Úspešné bolo aj Cirkevné gymnázium v Starej Ľubovni a jeho periodikum Noise ocenené navyše za kreativitu. Rovnako bodoval časopis Elán SOŠ podnikania služieb v Lipanoch, ktorý zaujal porotcov najlepšou titulnou stranou.

Rozdané boli i ďalšie špeciálne ocenenia. Skokanom roka sa stal časopis Internátna pavučina Strednej odbornej školy vo Svite a objavom roka elektronický titul SILVUM SOŠ lesníckej v Prešove. Cenu RO SSN Prešov bola odovzdaná e-časopisu Nulák zo SOŠ elektrotechnickej Poprad – Matejovce. Mimoriadnu cenu poroty získal časopis Quo vadis z Gymnázia sv. Košických mučeníkov v Košiciach.

Tvorivé redakčné tímy si okrem  adresného hodnotenia a odporúčaní od skúsených novinárov odniesli už tradične od hlavného garanta súťaže – Prešovského samosprávneho kraja vecné ceny, diplomy a najúspešnejšie periodiká i finančné príspevky smerované na tvorbu stredoškolských časopisov.

Celkové výsledky:

Zlaté pásmo

 • 1. miesto – Gymoš – Spojená škola J. Henischa, Bardejov
 • 2. miesto – Life IN THE Academy, Súkromné gymnázium, Poprad
 • 3. miesto –  Dubkáčik, SOŠ A. Dubčeka, Vranov n/ Topľou
 • Fonendoskop, Stredná zdravotnícka škola, Poprad
 • NOISE, Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa
 • Elán, SOŠ podnikania a služieb, Lipany

​Strieborné pásmo:

 • Vita, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
 • ŠUM, Spojená škola Jarmočná, Stará Ľubovňa
 • SPeŠnet, SPŠ techniky a dizajnu, Poprad
 • ŠUP na novinky, Škola umeleckého priemyslu, Prešov
 • Gympel News, Gymnázium Spišská Stará Ves
 • SILVUM,SOŠ lesnícka, Prešov

Bronzové pásmo:

 • GSKUL, Spojená škola, Giraltovce
 • Elback,  Súkromná SOŠ – ELBA, Prešov
 • Impulzy, Súkromná obchodná akadémia, Prešov
 • Internátna pavučina, Stredná odborná škola, Svit
 • Poddubáčik, Spojená škola, o. z. SOŠ lesnícka, Bijacovce
 • Nulák, SOŠ elektrotechnická, Poprad – Matejovce
 • Spojené siete, Spojená škola ľ. Podjavorinskej, Prešov
 • Bazilovka, SZŠ sv. Bazila Veľkého, Prešov

Špeciálne ocenenia:

 • Skokan roka: Internátna pavučina, Stredná odborná škola, Svit
 • Objav roka: SILVUM,SOŠ lesnícka, Prešov
 • Titulka: Elán, SOŠ podnikania a služieb, Lipany
 • Kreativita: NOISE, Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa
 • Vizuál: Fonendoskop, Stredná zdravotnícka škola, Poprad
 • Cena RO SSN: Nulák, SOŠ elektrotechnická, Poprad – Matejovce
 • Mimoriadna cena poroty:  Quo vadis, Gymnázium sv. Košických mučeníkov

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!