ZŠ Sídlisko II: Novú učebňu otvoril I. Bella, klobúk dole aj pred žiakmi

imrich.mako@vranovske.sk
Autor
FOTO: ZŠ Sídlisko II

Pomôžeme si reklamným sloganom z kampane Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Veda a výskum sa v Základnej škole Sídlisko II vo Vranove nad Topľou na nič hrať nemusia. Dôkazom je nová odborná učebňa fyziky, ktorej protektorom sa stal prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella.

Odborná učebňa fyziky je druhým (a nie posledným) článkom pri napĺňaní vízie, ktorú vedenie ZŠ Sídlisko II predstavilo v minulom roku. Pripomenieme, že protektorom bio-chemickej učebne sa vtedy stal vedec Pavol Čekan.

Moderný mladý človek sa musí vzdelávať v škole s moderným zázemím. Počas slávnostného otvorenia novej odbornej učebne to pripomenul aj prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella, ktorý prijal honor jej protektora.

Rovnako zdôraznil, že kľúčovým faktorom v reťazci vzdelávania sú učitelia, ktorí potrebujú mať vytvorené podmienky na to, aby dokázali žiakov inšpirovať a motivovať. „Takto špeciálne vybavená učebňa je vynikajúcim prostriedkom, aby kvalitní učitelia mohli odovzdávať vzdelanie na ešte vyššej úrovni. Považujem za veľmi dôležité, aby vzdelávanie nebolo iba teoretické, ale aby si mladí ľudia mohli teóriu, ktorú sa naučia, overiť hneď v praxi,“ uviedol Ivan Bella.

Nevyhnutný krok s dobou. Ivan Bella si uvedomuje nezastaviteľný trend, v rámci ktorého vzdelávanie, veda a výskum napredujú. Súčasnú generáciu vníma vďaka ich prístupu k novým technológiám a informáciám zdieľaným v on line priestore za oveľa pokrokovejšiu. „Som nesmierne rád, že sa môžem stať protektorom tejto učebne. Po kozmickom lete je celý môj život spojený s mladými generáciami, ktoré sa snažím motivovať, aby išli cestou vzdelania a výskumu. Práve to je pridaná hodnota, ktorá dokáže priniesť štátu oveľa viac, ako je len lacná pracovná sila. Vnímam stále nové možnosti a z toho dôvodu je dôležité, aby boli mladí ľudia pripravení chytiť sa týchto príležitostí,“ dodal I. Bella.

Učebňa otvára v rámci vyučovacích hodín nový prístup k vzdelávaniu. Napr. pracovné pulty spĺňajú všetky kritéria pre interaktívnu výučbu. Materiálne a technické zázemie novej odbornej učebne fyziky sa podarilo zabezpečiť originálnym prístupom. Dominantnými donormi boli zriaďovateľ – mesto Vranov nad Topľou v rámci projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ“ a samotná škola, no tu sa zoznam nekončí… „Na vybavenie učebne prispeli aj žiaci tým, že vyhrali vedomostnú televíznu súťaž RTVS Naj škola 2023. Finančnú odmenu, ktorú získali, sme použili na zakúpenie LED obrazovky s tabuľovými krídlami a časti nábytku, aby sme naplnili aj estetické kritéria modernej učebne,“ vysvetlil riaditeľ ZŠ Sídlisko II Peter Kocák.

Primátor Ján Ragan: Motivujme mladých ľudí

Ivan Bella sa do histórie Slovenska zapísal ako náš prvý kozmonaut 20. februára 1999. Let na kozmickú stanicu Mir absolvoval ako člen rusko-francúzsko-slovenskej posádky.

Kým kozmonauti sa na takýto let pripravujú 3 – 5 rokov, Ivan Bella musel stihnúť prípravu za 11 mesiacov. Napriek tomu túto misiu zvládol a mimo Zeme strávil deväť dní.

Primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan v tejto súvislosti pripomenul, že je dôležité, aby mladí ľudia mali príležitosť stretnúť sa s úspešnou osobnosťou, ktorá im dokáže bezprostredne sprostredkovať cestu, akú musí človek absolvovať, pokiaľ si splní svoj profesionálny sen. „Považujem za veľmi dôležité, aby mladí ľudia mali motiváciu, aby videli zmysel pracovať na sebe. Práve návšteva Ivana Bellu znamená, že mohli stretnúť úspešného človeka, ktorý v živote dokázal veľmi veľa. Ivan Bella je živým príkladom toho, že ak je človek usilovný, vzdeláva sa, rozvíja svoj talent, môže sa v živote uplatniť,“ reagoval vranovský primátor Ján Ragan.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!