Vranovskí učitelia si prevzali ocenenia: Pomáhate žiakom dosiahnuť sny

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Úlohou učiteľov je pripraviť žiakov a študentov na výzvy, s ktorými ich konfrontuje rýchlo meniaci sa svet. Práve táto myšlienka bola dominantnou počas oceňovania vranovských pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov.

Každé dieťa je jedinečnou osobnosťou. Pripomenul na úvod svojho príhovoru primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan. Od tohto fenoménu sa odvíja vzťah žiak – učiteľ, aby mladý človek našiel v škole druhý domov. Nástrojmi, ako to dosiahnuť, sú oddanosť a vášeň pre vzdelanie, ktoré z práce – povolania robia poslanie. „Vzdelávanie nie je len o prenášaní vedomostí. Je to proces formovania charakteru, podporovania kritického myslenia a rozvíjania kreativity. Vaša práca nie je jednoduchá, ale vaša oddanosť a odhodlanie nám dávajú nádej a vieru v lepšiu budúcnosť,“ uviedol primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan.

Rovnako zdôraznil, že práve v súčasnej dobe, ktorú charakterizujú neustále zmeny, si uvedomujeme, že rola učiteliek a učiteľov je kľúčová. „Svet sa mení rýchlejšie ako kedykoľvek predtým a vašou povinnosťou je pripraviť našu mládež na tieto výzvy. Práve vy ste hrdinami, ktorí stoja v prvej línii. Pomáhate študentom objaviť ich potenciál a dosiahnuť ich sny,“ poďakoval sa J. Ragan.

OCENENÍ PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI PRI PRÍLEŽITOSTI DŇA UČITEĽOV

 MŠ  Ulica 1. mája

– Anna Tóthová

– Mária Bindasová

 MŠ Sídlisko 1. mája 68

– Adriana Hricová

MŠ Juh 1051

– Iveta Jakubová

– Beáta Samselyová

MŠ Okulka 21

– Mgr. Mária Lukáčová

MŠ Kukučínova ulica 103

– Mária Lehetová

ZŠ Bernolákova ulica 1061

– Ing. Ján Motešický

– Mgr. Zuzana Melegová

– Mgr. Ingrid Bančanská

– Dana Pelcerová

ZŠ Juh 1054

– Mgr. Danka Kitková

– PaedDr. Beáta  Koľbíková

– Lenka Tomášová

ZŠ Kukučínova ulica 106

– Mgr. Miroslava Fedorková

– Mgr. Jaroslava Vašiková

– Mgr. Radovan Zajíc

ZŠ Lúčna 827/26

– Mgr. Roman Kuzemka

– Mgr. Tomáš Komár

– Mgr. Peter Ivan

– Mgr. Daniel Štuller

ZŠ Sídlisko II

– Mgr. Matúš Boroš

– Mgr. Stanislava Prócová

– Mgr. Helena Bendiková

– PaedDr. Anna Brcková

Cirkevná spojená škola, Školská 650

– Mgr. Matúš Haňov

– Mgr. Alena Tuľáková

– Mgr. Jana Marková

CVČ M.R. Štefánika 870

– Mgr. Boris Marcinov

ZUŠ A. Dubčeka 88

– Mgr. art Róbert Džupin

– Štefan Hajdu, DiS.art

SZUŠ  Vranov nad Topľou

– Oľga Jakubová

Spojená škola Budovateľská 1309 , Vranov nad Topľou

– Mgr. Eva Lenková

– Mgr. Zdenka Maťašovská

– Mgr. Tomáš Dzurina

Spojená škola internátna, M. R. Štefánika 140 Vranov nad Topľou

– Mgr. Anna Goffová

– PaedDr. Blanka Bozdošová

Gymnázium Cyrila Daxnera , Vranov nad Topľou

– PhDr. Slavomír Kmec

– Mgr. Alena Jacková             

Obchodná akadémia Vranov nad Topl’ou

– Ing. Lenka Haritunová

– PaedDr. Mária Kočiková

 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou

– Mgr.  Anna Bertová Timková

– Mgr. Aneta Lešková

Stredná odborná škola drevárska , Vranov nad Topľou

– Mgr. Slávka Nadzamová

– Karol Horváth

Centrum poradenstva a prevencie Vranov nad Topľou

– PhDr. Slávka Manduľáková


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!