ZŠ SÍDLISKO II: Novú učebňu bio-chémie slávnostne otvoril Pavol Čekan

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

V rámci novozriadenej sekcie odborných učební otvorili v Základnej škole Sídlisko II vo Vranove nad Topľou prvú bio-chemickú učebňu. Jej protektorom sa stal slovenský špičkový vedec pôsobiaci v oblasti molekulárnej biológie a biochémie Pavol Čekan.

Nová sekcia odborných učební situovaná na druhom poschodí ZŠ Sídlisko II je základným kameňom vízie modernej školy 21. storočia, od ktorej sa očakáva, že pozvanie na cestu za vzdelaním a poznaním prispôsobí súčasným trendom.

Počas slávnostného otvorenia bio-chemickej učebne často zaznievali slová ako inšpirácia, motivácia, inovácie… Práve tieto piliere zosobňuje jej prorektor, slovenský špičkový vedec pôsobiaci v oblasti molekulárnej biológie a biochémie, Pavol Čekan.

Ako priznal, prvý impulz k tomu, aby sa stal vedcom, si ho našiel už na základnej škole. Z toho dôvodu považuje za veľmi dôležité vytvárať inšpiratívne prostredie. V tomto kontexte ocenil, že žiaci sa budú môcť zoznámiť s prírodnými vedami nielen v teoretickej, ale hlavne v praktickej rovine. „Tým, že som videl množstvo škôl v zahraničí, môžem povedať, že škola s takouto učebňou, ale nielen s bio-chemickou, ale celý koncept, ktorý nám predstavili a ktorý chcú vybudovať, spĺňa medzinárodné parametre. Dúfam, že z tejto školy vzíde veľa vedcov, ktorí budú mojimi súpútnikmi,“ dodal Pavol Čekan.


Pavol Čekan daroval žiakom plášte s logom jeho firmy, ktoré budú používať počas laboratórnych cvičení. FOTO: Imrich Makó.

Zároveň pripomenul, že veda je pre každú krajinu pilierom modernej spoločnosti. Inovácie sú totiž nevyhnutné pre priemysel, ekonomiku a nielen počas kovidovej pandémie zachraňujú životy. Profesionálny príbeh Pavla Čekana nie je len o vývoji testov na COVID-19 typu PCR a LAMP, ale aj o výskume v oblasti diagnostiky rakoviny prsníka. O tom, že je vedeckou kapacitou svedčí i to, že v roku 2017 ho časopis Financial Times zaradil medzi 100 východoeurópskych hviezd v oblasti technológií. „Slovenská veda ukázala, že je akcieschopná a dokáže pomôcť spoločnosti vtedy, keď to potrebuje. Na to, aby sme mohli vychovávať ďalšie generácie a vedecké kapacity je dôležité ukázať deťom, že aj prírodné vedy môžu byť zábavné. Ak budú učebne ako oázy inovácií, potom môžeme povedať, že sme urobili prvý krok k tomu, aby sme mladých ľudí zaujali a motivovali,“ naznačil cestu P. Čekan.

Kľúčovou pridanou hodnotou novej učebne bio-chémie je jej zmodernizované vybavenie. Laboratórne stoly ponúkajú komfortný priestor pre realizáciu praktických cvičení z chémie a biológie. Novotou dýchajú tiež presklenné skrine, dotyková TV obrazovka a tabule. „Verím, že nová učebňa zvýši záujem o prírodné vedy. Tým, že sme dobre vybavení laboratórnymi pomôckami a chemikáliami, môžeme si dovoliť väčšie množstvo pokusov. Okrem toho, pôvodné priestory pôsobili tak trošku strašidelne. Teraz sa tešíme aj z toho, že učebňa má moderný vzhľad, v rámci ktorého biele presvetlené farby žiakov naozaj lákajú,“ zhrnula učiteľka chémie a techniky Mária Vojtková.


Zmodernizované budú postupne aj ostatné odborné učebne. Riaditeľ ZŠ Sídlisko II. Peter Kocák vysvetľuje koncept učebne geografie a enviro. FOTO: Imrich Makó.

Ako vysvetlil riaditeľ Peter Kocák, postupne by mali pribudnúť aj ďalšie učebne pre výučbu cudzích jazykov, fyziky, geografie, enviro, informatiky, robotiky a Svet umenia pre umelecké smery. „Túto sekciu sme zriadili hlavne kvôli tomu, aby sa naša škola posunula do 21. storočia. Vzdelanostná úroveň ide ruka v ruke s moderným vybavením učební v inšpiratívnom prostredí, do čoho patrí aj vizualizácia. Naozaj chceme, aby žiaci mali pocit a zážitok z toho, že prišli z klasickej triedy do odbornej učebne,“ vysvetľoval riaditeľ ZŠ Sídlisko II Peter Kocák.

V rámci projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Sídlisko II“ prispelo sumou 160 000 eur z vlastných prostriedkov mesto Vranov nad Topľou. Súčasťou investície je obstaranie vybavenia aj do ďalších učební. Primátor Ján Ragan v tejto súvislosti pripomenul, že okrem investovania do stavebných úprav, považuje za rovnako dôležitú podporu priameho skvalitňovania vyučovacieho procesu práve prostredníctvom vytvárania moderných podmienok v odborných učebniach. „Verím, že táto investícia prinesie očakávané výsledky v tom, že sa naši žiaci lepšie uplatnia na stredných školách a neskôr na univerzitách. Podmienky a prostredie posúvajú školu o level vyššie, čo je zásadné, aby mohli byť mladí ľudia úspešní na poli vedy a výskumu, ako napr. náš dnešný hosť Pavol Čekan,“ reagoval primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!