O krajskú dotáciu sa v hlasovaní uchádzajú aj štyri „vranovské“ projekty

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

V hlasovaní v rámci Výzvy Participatívneho rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) môžu hlasujúci podporiť aj štyri projekty z okresu Vranov nad Topľou spustené. O rozdelení verejných financií vo výške 130-tisíc eur a zároveň o tom, ktoré komunitné projekty sa budú realizovať, rozhoduje verejnosť.

Prešovský samosprávny kraj aj v tomto roku vyhlásil výzvu Participatívny rozpočet na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií zo svojho grantového programu. Cez túto výzvu dáva širokej verejnosti možnosť rozhodnúť o prerozdelení časti verejných zdrojov, a to až vo výške 130-tisíc eur. „Dotáciou 10-tisíc eur sa v rámci jednotlivých okresov PSK podporí jeden projekt s najvyšším počtom SMS hlasov,“ uviedla hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Daša Jeleňová.

PROJEKTY PODANÉ Z OKRESU VRANOV NAD TOPĽOU

NIŽNÝ HRUŠOV
PSK30 – Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Tela Pána, Nižný Hrušov – Záhrada blízkosti a priateľstva

***

ČIČAVA
PSK31 – Gréckokatolícka cirkev, farnosť Čičava – Výmena strešnej krytiny – II. etapa

***

SEČOVSKÁ POLIANKA
PSK32 – Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice, Sečovská Polianka – Sanácia vlhkosti a obnova fasády chrámu Najsvätejšej Trojice v Sečovskej Polianke – etapa 2

***

NOVÁ KELČA
PSK33 – Rímskokatolícka farnosť sv. Anny, Turany nad Ondavou – Výmena okien na kostole Najsvätejšieho srdca Ježišovho v Novej Kelči

Obyvatelia kraja zároveň SMS hlasovaním rozhodujú, aké nové projekty miest, obcí, cirkví, organizácií či združení zamerané na podporu verejného života sa v jednotlivých okresoch v tomto roku zrealizujú. Hlasovanie vo Výzve Participatívny rozpočet 2024 je už spustené a trvá od 18. do 31. marca.

O hlas verejnosti sa v  treťom ročníku výzvy uchádza 33 projektov z celkového počtu 43, ktoré prešli schvaľovacím procesom. Zverejnené sú na webovom sídle kraja v hlasovacom formulári, kde môžu obyvatelia kraja sledovať priebežné výsledky hlasovania. „Súťažné projekty sú všeobecne zamerané na inováciu existujúcej alebo vytvorenie novej verejnej služby, na revitalizáciu verejných priestorov či ich komunitnú infraštruktúru,“ dodala D. Jeleňová.

Ako hlasovať?

Hlasovanie prebieha formou odoslania SMS správy s označením projektu v tvare PSKx (bez medzier), kde x je číslo projektu, na tel. číslo 0902 025 502. Z jedného mobilného telefónneho čísla je pritom možné hlasovať iba za jeden projekt. Spätná SMS o potvrdení hlasovania za daný projekt je bezplatná.

Cez výzvu sa podporí projekt s najvyšším počtom získaných SMS hlasov v rámci jednotlivých okresov PSK, a to v plnej výške požadovanej dotácie. Tá je na jednu žiadosť 10-tisíc eur a spolufinancovanie predstavuje 20% zo schválenej dotácie.

Prešovský samosprávny kraj si v prípade nerozdelenia finančných prostriedkov vyhradzuje právo poskytnúť ich žiadateľovi, ktorého projekt sa podľa najvyššieho počtu získaných SMS hlasov umiestnil v poradí na ďalšom mieste v rámci všetkých okresov kraja.

Každý hlasujúci v 3. ročníku Výzvy Participatívny rozpočet PSK bude automaticky zaradený do žrebovania o ceny, ktoré do súťaže venovali kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti prešovskej krajskej samosprávy, pričom spomedzi všetkých hlasujúcich sa vyžrebujú traja výhercovia.

Všetky podmienky k hlasovaniu a informácie o výzve sú zverejnené na webovom sídle  kraja www.psk.sk v sekcii Poskytovanie dotácií/Dotačná schéma 2024/Výzva Participatívny rozpočet 2024. Víťazné zámery aktuálneho ročníka výzvy budú verejnosti známe 10 dní od ukončenia hlasovania, t.j. 10. apríla 2024.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!