SVETOVÝ DEŇ VODY: Otestujte si vodu zo studní, aj priamo v Hanušovciach

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

22. marec je Svetový deň vody ktorý si každoročne pripomíname. Tento deň je jedinečnou príležitosťou poukázať na mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti.

Voda je neoddeliteľnou zložkou prírodného prostredia na Zemi a neodmysliteľnou súčasťou života. Nedostatok pitnej vody alebo jej znečistenie, nedostatočný prístup všetkých ľudí k pitnej vode, môže spôsobiť nárast napätia medzi komunitami a krajinami.

Nakoľko je voda existenčnou podmienkou v rôznych oblastiach, každoročne je  motívom tohto dňa iná špecifická téma. Organizácia Spojených národov (OSN), každý rok zvyšuje povedomie o dôležitej problematike súvisiacej s vodou a inšpiruje k riešeniu krízy v oblasti vody a hygieny. Ústrednou témou tohtoročného Svetového dňa vody 2024 je ,,VODA PRE MIER“. Táto myšlienka vznikla z dôvodu poukázania na výhody hospodárenia s vodou ako cesty k mieru a uplatnenie účinných mechanizmov a nástrojov na posilnenie spolupráce a predchádzanie sporom súvisiacim s vodou.

„V okrese Vranov nad Topľou je prevažným zdrojom pitnej vody povrchová voda z vodárenskej nádrže Starina. Napriek neustálemu rozvoju a budovaniu verejných vodovodov existujú územia, kde obyvatelia nemajú možnosť pripojenia domácnosti na verejný vodovod. Ako zdroj pitnej vody využívajú vlastné domové studne, v ktorých sú často prítomné nadlimitné hodnoty chemických ukazovateľov dusičnany a dusitany,“ vysvetlila Alena Ihnaciková z Oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou.

 Dusičnany a dusitany sa nachádzajú všade okolo nás. Dusičnany v nízkych koncentráciách nepredstavujú pre človeka zdravotné riziko, ale ich nadmerné množstvo môže mať na zdravie negatívny a v prípade malých detí až fatálny vplyv. V tráviacom trakte sa vplyvom niektorých druhov baktérií dusičnany redukujú na toxickejšie dusitany a spôsobujú methemoglobinémiu, ktorá ohrozuje najmä nedonosené deti a dojčatá do 3mesiacov. „Dlhodobé prijímanie pitnej vody a potravy s vysokým obsahom dusitanov a dusičnanov môže viesť k vzniku nitrozlúčenín (ako napr. nitrozamíny), ktoré sú pre človeka pravdepodobne karcinogénne,“ upozornila A. Ihnaciková.

V rámci propagácie medzinárodného dňa a významu vody pre existenciu jednotlivca, spoločnosti a prírody budú pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou BEZPLATNE poskytovať pre verejnosť dňa:

  • 20.03.2024 (streda) v čase od 09,00 hod. do 12,00 hod. v KAŠTIELI, Zámocká ul. 160/5, 094 31 Hanušovce nad Topľou a
  • 22.03.2024 (piatok) v čase od 07,30 hod. do 14,30 hod. na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, Dr. C. Daxnera 91/4, 093 01 Vranov nad Topľou

orientačné vyšetrenie vzoriek vody zo súkromných studní na dusičnany a dusitany, konzultácie a odborné poradenstvo v oblasti kvality a zdravotnej bezpečnosti pitnej vody z verejných vodovodov a zo studní, ochrany vlastných vodných zdrojov či ďalších problémov, týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka.

Na vyšetrenie vzoriek vôd je potrebné doniesť 0,3 l vody v PET fľaši od neochutenej čistej alebo minerálnej vody.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!