Veľká pocta pre Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

V sobotu 27. januára 2024 zažila gréckokatolícka cirkev na Slovensku historickú udalosť. V Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove prijal prešovský arcibiskup a metropolita Jonáš Maxim biskupskú chirotóniu a kánonicky prevzal vedenie Prešovskej archieparchie. Celú slávnosť spevom doprevádzal zbor, ktorý tvorili členovia Gréckokatolíckeho chrámového zboru bl. P. P. Gojdiča z Vranova nad Topľou, Čemerného, členovia Kňazského zboru sv. Jána Damaského a niekoľko bohoslovcov zo Speváckeho zboru sv. Romana Sladkopevca, spoločne pod vedením dirigentky Márie Šandorovej.

Na biskupskej vysviacke bolo prítomných viac ako 50 biskupov zo Slovenska i zahraničia, takmer 250 kňazov, rehoľníci, zástupcovia diplomatických misií, veľvyslanci, predstavitelia verejného a spoločenského života. Prítomný bol aj apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Nicola Girasoli, košický arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Bernard Bober. Z biskupov spomenieme Jeho Blaženosť Sviatoslava Ševčuka (väčší arcibiskup kyjevsko-haličský a hlava Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi), vladyka Wiliam Skurla (arcibiskup metropolita z Pittsburghu), vladyka Filip Kočiš (arcibiskup z Debrecenu) a mnohí ďalší.

Čo sa odohrávalo v zboristoch? Pocit zodpovednosti a dôvery, ktorú im koncom roka zveril archimandrita Marek Durlák, bol obrovský. Zadosťučinenie za roky pôsobenia, náročnosť situácie a uvedomenie si obrovského tlaku vyvolalo prvotné obavy.

Ako uviedla Mária Pavolková: „Keď prvýkrát na nedeľnej skúške zboru zaznelo z úst našej pani dirigentky, že máme tú česť spievať na slávnostnej vysviacke a intronizácii gréckokatolíckeho metropolitu v Prešove, vedela som, že je to výnimočná vec. Pre zbor ako celok a pre mňa osobne tiež. Mesiac pred samotnou slávnostnou chvíľou prebiehali skúšky netradične aj dvakrát do týždňa. Spoločne s kňazským zborom sme vytvorili úžasné teleso, pri ktorom som mala zimomriavky hneď pri prvej interpretácii skladby. Tá neskutočná farba, sila… V deň slávnosti, pri zhliadnutí všetkých výnimočných hostí, si človek naozaj uvedomí, akej vzácnej a neopakovateľnej chvíle je súčasťou.“

Príprava bola skutočne náročná. Hodiny a hodiny nácvikov. Množstvo nových piesní, nápevov, striedanie jazykov, skoordinovanie zborov a to všetko v krátkom časovom slede. Mirka Dutkovičová hovorí: „Skĺbiť rodinný, študentský život, vianočný čas, spoločné nácviky a čas na učenie sa skladieb doma, bolo veľmi náročné, no vo vnútri som vedela, že chcem byť prítomná na vysviacke, pretože taká príležitosť sa v mojom živote už nemusí opakovať. Vysviacka bola pre mňa veľká, čo do spevu, to do atmosféry, pocitov. Uvedomila som si, aká je naša viera krásna, koľko má symbolov. Bol to veľký a zvláštny emocionálny a hlavne duchovný zážitok.“

Celá slávnosť odštartovala generálkou, ktorá sa konala v piatok vo večerných hodinách. Obrad vysviacky trval štyri hodiny a skladal sa z dvoch častí. V prvej, pred začiatkom archijerejskej svätej liturgie, bol vymenovaný nový prešovský arcibiskup a metropolita. Druhá časť vysviacky pokračovala už počas slávenia liturgie. Celú slávnosť priniesli naživo viaceré televízie a rozhlasové stanice a tak priblížili divákom a poslucháčom veľkoleposť tejto významnej chvíle.

Zbor bl. P. P. Gojdiča pochádza z farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky Vranov nad Topľou, Čemerné. Silné zázemie a priazeň domácich pocítili zboristi už pred slávnosťou. Otec kaplán Matúš Sejka: „Aj keď som sa nemohol tejto vzácnej slávnosti zúčastniť osobne, vďaka televízií som mohol aj doma prežiť radosť z tohto historického momentu pre našu cirkev. Umocnené to bolo aj spevom nášho chrámového zboru, ktorý sa vďaka tejto slávnosti tiež zapíše do histórie našej cirkvi. A práve aj takýmto spôsobom Zbor bl. P. P. Gojdiča nádherne reprezentoval našu nie veľkú farnosť, v ktorej mám milosť pôsobiť ako kaplán a spolu aj so zboristami prežívať radosť z tejto krásnej a výnimočnej slávnosti.“

Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča chce touto cestou vysloviť niekoľko poďakovaní. To najväčšie Pánu Bohu za zdravie, milosti a silu zvládnuť toto náročné obdobie. Ďalej organizátorom, biskupstvu a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave celej slávnosti, ktorí zboristov niekoľko týždňov usmerňovali a napomáhali im. A v neposlednom rade vyslovujú zboristi obrovské „ĎAKUJEME“ úžasnej a výnimočnej dirigentke, ktorá vzala na plecia zodpovednosť a so cťou a odhodlanosťou pripravovala zboristov na tak významnú udalosť. „Marika, sme na Teba nesmierne hrdí a ďakujeme za každé milé slovo, za Tvoj čas a námahu, za každé usmernenie a za každý zdvihnutý varovný prst. Teraz vieme, že to celé malo zmysel, nielen hudobný, ale hlavne duchovný. Zažili sme niečo, čo v nás bude dlho doznievať a čo si budeme pamätať navždy!“

 Ing. Dana Kohanová a členovia zboru

Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!