Počet nakazených žltačkou typu A vo vranovskom okrese klesá

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Šírenie vírusovej hepatitídy typu A sa vo vranovskom okrese v tomto čase podarilo dostať pod kontrolu. Napomohla tomu séria opatrení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou.

Situácia s výskytom vírusovej hepatitídy typu A je v okrese Vranov nad Topľou stabilizovaná. Prvý prípad bol potvrdený 4. septembra 2023. Spolu ich RÚVZ evidoval 377. Najviac prípadov bolo zaznamenaných v mesiacoch november a január. Z obcí bol evidovaný najvyšší počet v Sačurove, Vechci a Banskom. Za epidemický výskyt sa považujú 3 a viac potvrdených prípadov.

„V priebehu zimných mesiacov boli ukončené ohniská v desiatich obciach, kde od posledného potvrdeného prípadu ubehla inkubačná doba 50 dní. V priebehu tohto týždňa skončia alebo budú ukončené ohniská v ďalších štyroch obciach,“ referovala regionálna hygienička Monika Kurucová.

Pri nahlásení prípadu v konkrétnej lokalite vykonávajú odborní zamestnanci oddelenia epidemiológie RÚVZ neodkladne šetrenie priamo v ohnisku, kde sa vykonáva aktívne vyhľadávanie kontaktov, s ktorými prišla pozitívna osoba do kontaktu.

Regionálna hygienička Monika Kurucová vyzdvihla v tejto súvislosti spoluprácu s pediatrami, ktorí vykonávali lekársky dohľad a očkovania aj priamo v obciach. „V tejto súvislosti je dôležité pripomenúť, že očkovanie musí byť kompletné. To znamená, že očkovanie pozostáva z dvoch dávok. Druhá dávka sa podáva v priebehu 6 až 12 mesiacov od podania prvej,“ vysvetlila Monika Kurucová.

Ďalšími opatreniami bol napr. zákaz organizovania hromadných podujatí v obciach s epidemickým výskytom žltačky typu A a ohnisková dezinfekcia. „Ohnisková dezinfekcia sa vykonáva v domácnosti, ale pokiaľ sme evidovali úzky kontakt s deťmi v materskej alebo základnej škole, tak aj v týchto zariadeniach. V takýchto prípadoch sa dezinfekcia vykonáva po dobu 50 dní od posledného prípadu, ktorý sa v konkrétnom zariadení vyskytol,“ dodala Monika Kurucová.

Pôvodcom ochorenia VHA je vírus hepatitídy A (HAV). U človeka spôsobuje vírusový zápal pečene, ktorý má dobrú prognózu, pretože väčšinou neprechádza do chronického štádia. Pacient sa uzdravuje po 2-4 týždňoch bez následkov. HAV vniká do tela najčastejšie ústami. Jeho zdrojom a rezervoárom je infikovaná osoba, kontaminovaná voda a potraviny.

Najčastejšími klinickými príznakmi ochorenia sú horúčka, zvracanie, hnačky, nechutenstvo, malátnosť a nevoľnosť. Prítomné môžu byť bolesti končatín, svalov a zvýšená celková únava organizmu. V neskoršom štádiu sa ochorenie prejaví žltým sfarbením kože a očného bielka – žltačkou. Inkubačná doba (čas od vniknutia vyvolávateľa do organizmu po vznik prvých príznakov) je od 15 až do 50 dní.

Ochorenie patrí do skupiny chorôb nazývaných aj „choroby špinavých rúk“, prenášaných znečistenými rukami zo znečisteného prostredia. Aktívnou ochranou pred ochorením je očkovanie a dodržiavanie hygienických štandardov.

„Hepatitíde typu A môžeme účinne predísť dodržiavaním zásad osobnej hygieny, najmä umytím rúk po použití WC a pred jedlom. Ďalej odporúčame zamerať sa najmä na predmety, s ktorými prichádzate priamo do kontaktu – kľučky, splachovacie zariadenia vo WC, vodovodné batérie, kontaktné plochy v autobusoch, nákupné košíky a pod.,“ vysvetlila regionálna hygienička Monika Kurucová.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!