Tokajík – Ďapalovce: Poľskí partneri potvrdili „v núdzi poznáš priateľa“

  • Obce
  • Dátum: 08.03.2024
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

V núdzi poznáš priateľa. Reakcia Malopoľského vojvodstva po októbrovom zemetrasení s epicentrom vo vranovskom okrese bola okamžitá. Výsledkom je oprava časti úseku cesty III/3573 medzi obcami Tokajík – Ďapalovce.

Októbrové zemetrasenie zanechalo spúšť. Škody sa počítali na verejnom, aj súkromnom majetku. Výnimkou nebola ani cestná infraštruktúra. Príkladom je cesta III. triedy medzi Tokajíkom a Ďapalovcami.

Ako uviedol riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja Marcel Horváth, pre tento úsek pripravovali minulý rok projektovú dokumentáciu, aby mohli podať žiadosť o finančné prostriedky z eurofondov. Rozpočet na celý ťah predstavoval 2 mil. eur.

Ceste, ktorej stav bol už v tom čase nevyhovujúci, zemetrasenie ešte priťažilo. „Ak si dobre pamätám, táto cesta bola poslednýkrát opravovaná za čias socializmu. Zemetrasenie výmole a zosuvy len znásobilo. Pokiaľ by sa nepristúpilo k oprave, mám dojem, že dnes by sme ju definovali ako poľnú cestu, nie ako cestu III. triedy,“ uviedol starosta Ďapaloviec Ján Cmár.


Vďaka finančnej pomoci Malopoľského vojvodstva sa podarilo opraviť úsek dlhý 1,48 km. FOTO: Prešovský samosprávny kraj.

V reakcii na následky zemetrasenia podalo Prešovskému samosprávnemu kraji pomocnú ruku partnerské Malopoľské vojvodstvo, ktoré uvoľnilo 1 mil. zlotých. Maršálek Malopoľského vojvodstva Witold Kozlowski zdôraznil, že pri živelných pohromách sú v krízových situáciách pripravení vždy pomáhať. Či už to bolo svojho času pri povodniach na juhu Poľska alebo teraz v prípade zemetrasenia. „Vždy keď som prišiel s takouto iniciatívou, nikdy som sa medzi poslancami v našom zastupiteľstve nestretol so žiadnym hlasom pochybnosti o oprávnenosti pomoci. Keď sme sa dozvedeli, čo sa tu stalo, bol to pre nás smutný čas. Nikdy nevieme, kedy a kde môže vzniknúť krízová situácia. Vtedy je dôležité, aby platilo – v núdzi poznáš priateľa,“ reagoval maršálek Malopoľského vojvodstva Witold Kozlowski.

Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský pripomenul, že so zemetrasením takéhoto rozsahu sme na Slovensku skúsenosť nemali. V bezprostrednej reakcii na vzniknuté škody sa hľadali riešenia a o to viac, ocenil, že „vtedy sa mi ozval môj priateľ Witold a povedal, že pomôže.“


Maršálek Malopoľského vojvodstva Witold Kozlowski. FOTO: Imrich Makó.

Dlhoročný cezhraničný partner ako prejav solidarity vyčlenil zo svojho rozpočtu finančné prostriedky vo výške 223-tisíc eur. Prešovská župa sa ich rozhodla použiť na opravu poškodenej cesty medzi Tokajíkom a Ďapalovcami, ktorá sa po zemetrasení nachádzala v havarijnom stave. Stavebné práce v predmetnom 1,48 km dlhom úseku realizovala Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja. Samotné činnosti zahŕňali frézovanie asfaltového krytu s vyčistením povrchu a neskôr aplikovanie asfaltového postreku. Nasledovalo položenie asfaltových betónových vrstiev a napokon aj výšková úprava uličných vpustí. „Tokajík je koncová obec, ale aj tu žijú ľudia. Tento priateľský čin si nesmierne vážime, lebo sme mohli pomôcť ľuďom, ktorí tu žijú alebo tu prichádzajú za cestovným ruchom,“ dodal predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Využitie nenávratného finančného príspevku od cezhraničného partnera bolo viazané do konca uplynulého roka. PSK ich čerpanie do 31. decembra 2023 deklaroval v Dohode o finančnej pomoci, ktorú v súvislosti so živelnou pohromou schválila Rada vojvodstva. „Dôležité bolo, že nám prialo počasie. Od 2. do 9. decembra sme si počkali na vhodné teploty a pustili sa do práce. Tým, že sme podklad odfrézovali, vytvorili sme zároveň dobrú spojovaciu plochu, aby sa dala aplikovať finálna vrstva asfaltu,“ vysvetlil Marcel Horváth.


V Tokajíku pripomína zemetrasenie poškodená socha pri Pamätníku tokajíckej tragédie. FOTO: Imrich Makó.

Nasadenie cestárov vyzdvihla aj starostka Tokajíka Jana Medvecová. Spolu s kolegom, starostom Ďapaloviec Jánom Cmárom, zdôraznili význam cesty pre občanov obcí, pre ktorých má z pohľadu dochádzania za prácou strategický význam. „Táto cesta je dôležitá nielen pre našich ľudí, ale aj pre obyvateľov zo susedných obcí, ktorí pravidelne cestujú za prácou. Priznám sa, mnohí neverili tomu, že sa práce stihnú do konca decembra, ale o to viac sme tomu radi, že sa to podarilo,“ uviedla Jana Medvecová.

Hoci od októbrového zemetrasenia ubehlo päť mesiacov, obyvatelia v zasiahnutom regióne pokoj stále nenašli. Dôvodom je 37 dotrasov, ktoré nedovoľujú zoznam škôd uzavrieť. Ich pôvodná výška bola vyčíslená na 1,6 mil. eur. „Pôvodné trhliny a praskliny sa pri dotrasoch zväčšujú alebo sa vytvárajú nové. Škody, ktoré sme na začiatku spočítali, dnes už neplatia. Osobne som bol vo viacerých rodinných domoch, kde urobili nové omietky a maľby, ale nenájdete meter štvorcový bez prasklín,“ opísal situáciu Ján Cmár, ktorý ocenil aj promptnú reakciu a pomoc od Nadácie PSK pre podporu rodiny.

Aktuálne v Ďapalovciach opravujú verejné budovy – obecný úrad, základnú školu, materskú školu a sálu kultúrneho domu. „Na to, aby sme dostali tieto budovy do stavu, ako by sme potrebovali, nám chýba ešte 50 000 eur. Sme teda vďační za každú pomoc, ktorú sme dostali a ktorej verím, že nám ešte dostane,“ zaprial si Ján Cmár.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!