Unikátna kniha J. Kasardu o histórii Valkova prekvapí faktami a detailmi

  • Obce
  • Dátum: 03.01.2024
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

„Valkov je pojem. Príbeh ľudskej snahy, odvahy, úsilia a káuz. Je fascinujúci, dojímavý, žalostne smutný, inšpiratívny a desivý zároveň,“ týmito slovami uvádza regionálny historik Juraj Kasarda svoju najnovšiu knihu Dejiny zaniknutej obce a rekreačnej oblasti Valkov od roku 1945 do súčasnosti. História Valkova, ako samostatnej (dnes už zaniknutej) obce, aj rekreačnej oblasti je až prekvapivo bohatá! Kniha je doplnená o spomienky pôvodných rodákov či napr. interview s Miss Domaša 2003.

Vďaka projektu Valkov História vyšla koncom roka 2023 unikátna publikácia zachytávajúca dejiny zaniknutej obce a rekreačnej oblasti Valkov od roku 1945 po súčasnosť. Regionálneho historika Juraja Kasardu motivoval, okrem iného, aj fakt, že dejiny zaniknutých obcí, ktoré museli ustúpiť výstavbe vodného diela Domaša, doposiaľ unikali pozornosti historikov. Rodák z Bžian pracoval ostatné tri roky na historickom výskume zameranom na dejiny zaniknutých obcí. Autor knihy strávil niekoľko týždňov v archívoch po celom Slovensku. Dokumenty viažuce sa k skúmanému obdobiu od roku 1945 nachádzal v Štátnom archíve Prešov, konkrétne v pobočkách Nižná Šebastová, Svidník, Vranov nad Topľou, Bardejov a Humenné. Zároveň pracoval s materiálmi z Archívu gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove, Slovenského národného archívu v Bratislave a Archívu Ústavu pamäti národa.

Kniha plná pútavého a nezriedka aj šokujúceho čítania obsahuje 280 strán s viac ako 200 historickými fotografiami zaniknutého Valkova a rekreačnej oblasti. Samotná kniha čitateľovi sprostredkuje pohľad na ťažký život Valkovčanov po prechode frontu. Zachytáva povojnovú transformáciu dediny s dôrazom na povojnové vysporiadanie sa a budovanie obecnej samosprávy. „V knihe sa dočítate o tom, ako to vyzeralo vo Valkove 8. mája 1945, ale aj o exhumáciách padlých vojakov. Dedinu navštívili skupiny „Banderovcov“, obec získala materiálnu podporu programu UNRRA, uskutočnili sa tu procesy s kolaborantami a neúspešný pokus o založenie JRD. V blízkosti dediny bolo obnovené a modernizované autobusové spojenie. To všetko sa dialo súbežne so snahami o reguláciu Ondavy, ktorá Valkov niekoľkokrát ročne odrezala od sveta, ohrozovala povodňami a ničila drevenú lávku, ktorá predstavovala jediné oficiálne spojenie dediny so svetom. Fascinujúci je aj príbeh miestneho gréckokatolíckeho kňaza Michal Ďurišina, ktorý sa v 50. rokoch dostal do nemilosti vtedajšieho režimu a ktorý za tajné posvätenie vody niekoľko mesiacov striedal väzenia po celom území Československa,“ vymenováva časť tém Juraj Kasarda.

V knihe sa tiež dočítate o lokálnych kuriozitách, napríklad o jedinom dedinskom rádiu, o tom ako lienky z Valkova vystrašili celý okres alebo o liste československého prezidenta pre valkovksého gazdu. Zaujímavosťou je, že Valkov v celej svojej histórii nebol elektrifikovaný. Už od polovice 50. rokov tu vládla stavebná uzávera, ktorá až do zániku dediny pomohla zachovať jej špecifický starobylý ráz. „Aj napriek prechodu frontu sa slamené strechy, drevené stavby, či špecifická a unikátna valkovská výšivka stali pre túto dedinu typické až do jej zániku v roku 1965,“ dodáva J. Kasarda.

Ako pripomenul, pôvodných obyvateľov Valkova sa nikto nepýtal, či s výstavbou vodnej nádrže v priestore ich dediny súhlasia. Po oznámení o likvidácii dediny z dôvodu výstavby vodnej nádrže si ľudia mohli vybrať miesto nového domova. Väčšina sa presťahovala do Prešova a usídlila sa na Solivare. „Pre starých ľudí existenčná pohroma, pre mladých životná príležitosť a možnosť oslobodiť sa od tvrdej dedinskej práce. V knihe sa dozviete, že existovalo niekoľko plánov výstavby vodnej nádrže a v ohrození boli aj Miňovce, Nižná Olšava, Marhaň, Hanušovce nad Topľou alebo Svidník. Istý plán rátal aj zo zachovaním Valkova na pôvodnom mieste,“ vysvetľuje J. Kasarda.

Regionálny historik Juraj Kasarda už dnes pracuje na pokračovaní a príprave knihy o dejinách zaniknutého Valkova pred rokom 1945, vrátane niekoľkých výstav spojených s touto problematikou. Jeho dlhodobým cieľom je postupne zmapovať dejiny jednotlivých obcí, ktoré boli zničené z dôvodu výstavby Domaše a zriadiť moderné interaktívne múzeum zaniknutých dedín.

Viac informácií o knihe a dejinách Valkova a Domaše nájdete na facebookovej stránke Valkov História.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!