Kniha M. Lakatoša sprevádza unikátne nielen históriou zvonov na Domaši

  • Obce
  • Dátum: 16.07.2023
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Osudy zvonov 2. s podtitulom Zvony z vysídlených obcí pre výstavbu vodného diela Domaša. Útla kniha Michala Lakatoša je unikátnym sprievodcom histórie územia, ktoré muselo ustúpiť priehrade vo vranovskom a stropkovskom okrese. Na viac ako 90-tich stranách nájde čitateľ mnohé exkluzívne informácie a fotografie.

Michal Lakatoš nemusel po svoj vzťah ku kostolným zvonom chodiť ďaleko. Našiel ho doma, v rodine. Jeho pradedo Ján Lakatoš zakúpil v roku 1882 zvon do chrámu v jeho rodnej obci. Uvedené na ňom bolo „Na Božskú slávu a duchovné povzbudenie“.

Nový rozmer

Funkciou kostolných zvonov je zvolávať veriacich na bohoslužby či predovšetkým v minulosti oznamovali presný čas. Ich význam však dostáva nový rozmer, ak si uvedomíme, že sú aj historickými encyklopédiami.

„Veľmi často sú na zvonoch uliate texty v rôznych jazykoch – latinčine, maďarčine, nemčine, cirkevnej slovančine, zemplínskom dialekte…, ktoré uvádzajú mená farárov, kurátorov, richtárov, darcov, rôzne odkazy – žalmy, historické názvy obcí aj z obdobia dávno pred zaniknutím obce,“ vysvetľuje Michal Lakatoš.

Nostalgické spomienky

Napriek tomu, že obce kvôli Domaši zanikli relatívne nedávno a ešte stále žijú pamätníci z čias vysídlenia, predsa len vyskladať relevantné informácie nebolo jednoduché. M. Lakatošovi chýbali zdroje z obecných a farských kroník. Napriek tomu pracoval s dôrazom na detail, dal si záležať na širšom kontexte. Motiváciou pre neho bola nielen vlastná profesionálna česť, ale uvedomoval si tiež, že likvidácia obcí zanechala u pôvodných obyvateľov hlbokú stopu nostalgických spomienok. Preto im chcel aj takto prejaviť rešpekt a vzdať úctu.

„Pôvodné obce boli úplne vymazané z máp, z histórie a dostať sa k fotografiám si vyžaduje veľkú dávku šťastia. Často si vyčítam, že o problematiku zvonov a históriu vôbec som sa začal zaujímať príliš neskoro. Veľmi často mi chýbalo k „dobrým zdrojom“ niekoľko rokov, dokonca len niekoľko týždňov. Až teraz si uvedomujem koľko nezodpovedných otázok mám aj od mojich, žiaľ, už nebohých rodičov,“ napísal v príhovore ku knihe M. Lakatoš.

Osudy zvonov

Novou knihou nadväzuje na Osudy zvonov – Zvony z vysídlených obcí v okrese Snina. Vydaná bola v roku 2021 a mapuje obce vysídlené pre výstavbu vodného diela Starina a obce Valaškovce, vysídlenej pre vojenské účely. Osudy zvonov 2. sa venujú Dobrej nad Ondavou, Veľkej Domaši, Trepcu, Kelči, Valkovu, Bžanom a Petejovciam. Napr. v rámci bádania po zvonoch v oblasti Domaše bol spracovaný podnet na zapísanie zvona z Trepca (1922) do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu Slovenskej republiky ako hnuteľná kultúrna pamiatka.

„V tých lepších prípadoch znie hlas stratených zvonov na niektorých nových zvonových stanovištiach. Niekde ďaleko od svojho pôvodného miesta, úplne rovnako ako pri svojom zrode. V horších prípadoch ukončili svoju púť rekviráciou počas 1. svetovej vojny alebo sú pretavené na nové zvony, čo znamená, že sú nenávratne stratené,“ pripomína M. Lakatoš.

Unikátne foto

Súčasťou knihy sú unikátne fotografie, ktoré vznikli „vďaka“ nízkej hladine Domaše. Michal Lakatoš takto zdokumentoval základy malotriednej základnej školy v Trepci, „starú“ Kelču, Petejovce či pôvodnú asfaltovú cestu na trase Kelča – Stropkov.

„Všetci sa dnes tešia, že Domaša je plná vody. Ja som sa práve naopak potešil, keď bola „prázdna“. Mal som totiž jedinečnú možnosť urobiť fotografie a spracovať dokumentáciu z obcí, ktoré sú už niekoľko rokov pod vodou a je len veľmi malá pravdepodobnosť, že sa k tomu ešte takto dostanem,“ reagoval s úsmevom M. Lakatoš pri uvedení knihy počas slávností Slovenské NAVALIS.

Listovanie históriou

Knihu Osudy zvonov 2. – Zvony z vysídlených obcí pre výstavbu vodného diela Domaša môžete získať na obecných úradoch v Kvakovciach, Novej Kelči, Bžanoch alebo priamo u Michala Lakatoša.

„Táto knižka by mala oživiť spomienky na vlastné rodisko, pripomenúť ľudí, ktorí by naozaj nemali ostať zabudnutí. Na zvonárov, ktorí mali na starosti, aj celé desaťročie, ručné zvonenie v pravidelných intervaloch. Určite im s radosťou vypomáhali chlapci, teraz už ľudia v zrelom seniorskom veku. Mnohí sa až teraz dozvedia alebo s láskou pripomenú. Kto tieto zvony vyrobil, kedy a kde boli uliate. Aké posolstvo je na nich zaznamenané,“ pozýva k čítaniu M. Lakatoš.

Michal Lakatoš sa začal venovať histórii kostolných zvonov v roku 2013. Kompletne zdokumentoval všetkých 272 zvonov v okrese Vranov nad Topľou. K tomu, aby ich mohol zdokumentovať mu v roku 2015 veľmi pomohol písomný súhlas od riaditeľa Arcibiskupského úradu v Košiciach Jána Urbana.  Vo vybraných chrámoch v okresoch Trebišov, Michalovce, Sobrance, Snina, Humenné, Stropkov, Svidník, Medzilaborce, Bardejov, Sabinov, Prešov, Košice-vidiek a v okrese Prievidza zdokumentoval ďalších viac ako 270 zvonov.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!