Vranovská radnica zvažuje nasadiť proti vandalom na ihriskách fotopasce

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Vranovská radnica uvažuje nad monitorovaním vandalizmu na území mesta pomocou fotopascí. Uviedol to primátor v reakcii na interpeláciu poslankyne Evy Lenkovej.

Na ostatnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou tlmočila poslankyňa Eva Lenková požiadavku na vybudovanie detského ihriska na Mlynskej ul. za blokom 1 486. „Mali ste to prerokované na mestskej rade. Dostala som odpoveď, že vraj nie, lebo oproti, kde je ZŠ Sídlisko II, už detské ihrisko je,“ uviedla Eva Lenková.

V tejto súvislosti upozornila na správanie sa neprispôsobivých občanov, ktorí toto detské ihrisko hojne využívajú a ich hodnoty sú nezlučiteľné s tým, aby mohlo slúžiť širšej komunite. Hoci ocenila spoluprácu s oddelením verejnoprospešných služieb, či mestskou políciou, problém ostáva stále aktuálny. „Do pieskoviska, s prepáčením, čúrajú, sú v ňom nahádzané špaky od cigariet, je tam neskutočný neporiadok. Ani sa nečudujem ostatným obyvateľom, že sa tam so svojimi deťmi hrať nepôjdu,“ zdôraznila E. Lenková.

Primátor Ján Ragan vo svojej reakcii vysvetlil, že sa stretávajú so situáciami, kedy časť obyvateľov žiada vybudovanie detského ihriska a druhá časť, v rovnakej lokalite, s tým nesúhlasí. Požiadavku na nové detské ihrisko na Mlynskej ul. registruje a navrhol, aby sa tým ešte zaoberal výbor mestskej časti Sever. „Vandalizmus je však veľký problém, ktorý možno priniesla aj doba,“ priznal primátor Ján Ragan.

Ako ďalej dodal, nielen v tomto prípade evidujú skutočnosť, že mládež, tínedžeri, aj marginalizované skupiny ničia a znečisťujú mestský mobiliár, či detské ihriská. „To, čo je v silách mestskej polície, to riešime. Za zamyslenie by stálo využiť proti vandalizmu fotopasce, ktoré sa nám osvedčili pri znižovaní počtu divokých skládok, hoci je to ustavičný proces,“ navrhol J. Ragan.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!