Vízia s oplotením skate parku pri ZŠ JUH a realita sa v praxi rozišli

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Oplotenia skateového ihriska medzi ZŠ JUH a ZŠ Bernolákova svoj účel neplní. Mesto Vranov nad Topľou do jeho ohradenia investovalo z vlastných finančných prostriedkov v rámci spolufinancovania projektu podporeného z Prešovského samosprávneho kraja.

Mesto Vranov nad Topľou získalo v minulom roku z Prešovského samosprávneho kraja v rámci výzvy Mikroprogram 2021 dotáciu na modernizáciu skate parku vo výške 10 000 eur. Ako sa uvádza v dôvodovej správe z rokovania mestského zastupiteľstva, „z rozpočtu mesta je potrebné vo forme spoluúčasti vyčleniť 10,0 tis. € na realizáciu a 8,0 tis. € na oplotenie a zabezpečenie kamerového systému.“

Poslanec Igor Pribula sa pozastavil pri tom, že ide len o výmenu a opravu poškodených prvkov. „Keď sa niečo robí, nech sa to robí na úrovni doby. Ak treba, dajme viac peňazí, ale nech to vyzerá tak, ako má vyzerať. Na začiatku bola vízia, že to bude veľkolepé a budú nám ho závidieť aj iní, no nakoniec je to len oprava,“ reagoval v septembri 2021 Igor Pribula.

Primátor Ján Ragan mu vtedy vysvetlil, že jedným z dôvodov, prečo sa vo vedení mesta rozhodli pre verziu s rekonštrukciou, je podmienka PSK, na základe ktorej musela byť dotácia vyčerpaná do konca októbra 2021. Ako dodal, diskusia prebiehala aj v súvislosti s alternatívou premiestnenia súčasných prvkov, pretože existuje „verejný“ tlak, aby sa park presunul do inej lokality, kde by jeho návštevníci hlukom nenarušovali vyučovanie, či občanov v okolitých bytových domoch. „Tiež si viem predstaviť veľkolepejší skate park, poprípade s betónovými prvkami, ktoré by tak nehlučnili, ale momentálne nemáme vhodnú lokalitu, kde by sme takúto veľkú investíciu urobili. Do budúcnosti sa nebránim tomu, aby sme našli iný priestor, vyčlenili viac finančných prostriedkov s tým, že súčasné prvky sa tam budú dať tiež premiestniť,“ vysvetľoval Ján Ragan. Prednosta vranovského Mestského úradu Imrich Kónya ho doplnil, že ak by chceli vybudovať betónové prvky, rozpočet by sa pohyboval na úrovni 300 až 400 tisíc eur, plus z pohľadu administratívy by muselo byť vydané stavebné povolenie.

Poslanec Martin Buzáš sa pridal do diskusie s názorom, že skate park by neohradzoval. Ako dodal, kamerový systém je, podľa neho, dostatočnou zárukou toho, že nedôjde k narušovania vyučovania. „Myslím si, že je to krok späť, čo sa týka detí. Okrem toho nejde o malú sumu. Tento skate park je tam zhruba 10 – 15 rokov a nebol oplotený. Keď tam teraz dáme kameru, aj keby deti rušili priebeh vyučovania, dá sa na to hneď reagovať a poslať tam mestských policajtov,“ uviedol Martin Buzáš.

J. Ragan mu kontroval, že sa tým zaoberali aj na mestskej rade a oplotenie považuje za vhodné riešenie, vďaka ktorému nebude musieť vybehovať niekto zo školy alebo volať mestských policajtov zakaždým, keď by skateri robili hluk. Zároveň ponúkol víziu, že park by bol otvorený napr. od trinástej hodiny popoludní a vo večerných hodinách bude opäť zamknutý. Sofistikovaná správa ihriska s jasným vymedzením priestoru, tak ako tomu bolo v minulosti, má tiež slúžiť ako ochrana mesta pri prípadných škodových a úrazových udalostiach. „Z môjho pohľadu je malicherné riešiť, či tam oplotenie treba alebo netreba. Nie sú to také finančné prostriedky, aby mesto zruinovali. Navyše zo strany PSK je podmienkou spolufinancovanie. Zo samosprávneho kraja máme 10 000 eur, ale treba doložiť vlastné peniaze a aj to oplotenie je o tom, že sme doložili ďalšie peniaze k tomuto projektu. Nebude to žiadny ostnatý drôt, nerobme z toho drámu,“ argumentoval J. Ragan. Faktom je, že podľa prevádzkového poriadku je skate park otvorený od 8.00 do 19.00, resp. 21.00 hod., no v praxi je k dispozícii non stop. Okrem toho nie raz došlo k poškodeniu pletiva, ktorého funkcia sa tým pádom stala iba symbolickou. Rovnako faktom je, že pri výzve Mikroprogram, z ktorého získalo mesto Vranov nad Topľou dotáciu, bola minimálna spoluúčasť 20%,čo v prepočte znamená 2 000 eur. Podľa zverejnených záznamov na webe mesta Vranov nad Topľou v kategórii Transparentné mesto bol účet za modernizáciu skate parku 18 140,60 eur.

Pôvodne na mestskom webe figurovali v tejto súvislosti dve zmluvy – zmluva o dielo Oprava skateparku pri ZŠ JUH vo Vranove nad Topľou na sumu 21 500 eur a dodatok č. 1 k Zmluve o dielo – Zmena výšky oplotenia s upravenou výškou čiastkou na 18 140,60 eur. „Navrhovaná výška oplotenia bola 2,03 m, zrealizované oplotenie je vo výške 1,03 m. K tejto zmene došlo z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a z dôvodu jednoduchšieho zásahu hasičských vozidiel v prípade potreby,“ vysvetlili nám z vranovskej radnice.

Neočakávanou investíciou bola rekonštrukcia oceľových častí vo výške 5934,92 eur s DPH, pretože po demontáži jednotlivých prvkov bolo zistené, že oceľová konštrukcia jednotlivých častí bola poškodená – prehrdzavená. „Z toho dôvodu bolo nevyhnutné poškodené časti oceľovej konštrukcie vyrezať a doplniť novou oceľovou konštrukciou. Táto oprava nebola predmetom pôvodnej zmluvy o dielo, no bolo to nevyhnutné a potrebné zrealizovať,“ odpísali nám z mesta Vranov nad Topľou.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!