Na Domaši sa konal druhý ročník Zemplínskeho dňa gynekológov

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Posledný aprílový deň sa v rekreačnom prostredí Domaša konal druhý ročník Zemplínskeho dňa gynekológov. Zúčastnili sa ho okrem zemplínskych gynekológov z nemocníc a ambulantného sektora aj gynekológovia z celého Slovenska. Hlavným cieľom konferencie bolo stretnúť sa, vypočuť si odborné prednášky a rozvíjať vzájomnú spoluprácu. Konferencia sa konala pod záštitou Nemocnice Penta Hospitals Vranov nad Topľou.

„Som veľmi rád, že sa jedná už o druhý ročník tejto konferencie. Dôvodom, prečo sme ju začali organizovať bolo to, že na Zemplíne sa takáto odborná gynekologická konferencia doteraz nekonala. Vďaka nej sa všetci gynekológovia na Zemplíne spolu stretli, vypočuli si odborné prednášky, kazuistiky, povedali si o nových trendoch v liečbe a taktiež prezentovali nové operačné postupy. Aj týmto sa snažíme udržať úzku spoluprácu medzi nami,“ povedal MUDr. Vladimír Spišák, prezident konferencie a primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Nemocnice Penta Hospitals Vranov nad Topľou.

Na konferenciu boli tento rok prizvané nielen spolupracujúce gynekologicko-pôrodnícke pracoviská v Košiciach a Prešove, ale okruh pozvaných hostí sa rozšíril o ďalšie gynekologicko-pôrodnícke kliniky na Slovensku. Vypočuť si mohli prednášky napríklad klinického lídra pre úsek Žena a dieťa v Nemocnici Bory Doc. MUDr. Mikuláša Redechu, PhD. alebo prednostu GPK v Martine MUDr. Tibora Bielika, PhD.. Okrem gynekológov vystúpili na konferencii aj kolegovia z iných medicínskych odborov.

Nosnými témami bol manažment predčasných pôrodov a manažment peripartálneho krvácania. Venovali sa aj témam juvenilných rodičiek, USG vyšetrení v tehotenstve, manažmente urogynekologických pacientok a novinkami v reprodukčnej medicíne. Súčasťou programu boli aj prednášky o možnosti liečby intrauterinného pacienta, endometriózy, nové trendy v onkogynekológii a najnovšie trendy v LSK operatíve. Na konferencii nechýbali ani zaujímavé kazuistiky a rozoberali sa aj problémy, ktoré trápia ambulantných gynekológov.

Odborná gynekologická konferencia pre zemplínskych gynekológov bola spojená aj so spoločenským večerom s hudobným vystúpením. Celodennej konferencie sa zúčastnilo cez 100 odborníkov v krásnom rekreačnom prostredí vodnej nádrže Domaša.

„Aj tento ročník bol veľkým prínosom pre všetkých zúčastnených. Príjemne prežitý deň s množstvom odborníkov a obohacujúcimi témami bol nezabudnuteľný a už teraz sa teším na to, čo vymyslíme budúci rok,“ dodal MUDr. Vladimír Spišák, prezident konferencie a primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Nemocnice Penta Hospitals Vranov nad Topľou.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!