Vedenie BUKÓZA HOLDING odbory nepresvedčilo, hrozí exodus zamestnancov

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Základná organizácia Odborového zväzu Drevo, lesy, voda pri Bukocel, a.s. nesúhlasí s uzavretím ďalšej Dohody o prekážkach v práci na strane zamestnávateľa. Odporúčaním pre zamestnancov je okamžité ukončenie pracovného pomeru v súlade so Zákonníkom práce z dôvodu nevyplatenia mzdy. Toto rozhodnutie padlo po rokovaniach s vedením BUKÓZA HOLDING, a.s.

Ako informujú v spoločnom stanovisku ZO Odborového zväzu Drevo, lesy, voda pri Bukocel, a.s. a Odborový zväz Drevo, lesy, voda, zamestnávateľ BUKÓZA HOLDING, a.s. im počas dvoch rokovaní v stredu – 15. mája potvrdil, že nemá žiadne finančné prostriedky na doplatenie miezd a nedokázal garantovať ani výplatu miezd v nasledujúcom období. Odborári rovnako konštatujú, že vedenie spoločnosti nepredložilo dostatočné záruky, ktoré by garantovali vyriešenie finančných problémov.

Na základe týchto dôvodov Základná organizácia OZ DLV pri Bukocel, a.s. v Hencovciach, ktorá u zamestnávateľa pôsobí, rozhodla, že nesúhlasí s uzavretím ďalšej „Dohody o prekážkach v práci na strane zamestnávateľa“, na základe ktorej by zamestnancom v dôsledku neprideľovania práce patrila náhrada mzdy v sume 60% priemerného zárobku. Odbory na rokovaní upozornili zamestnávateľa na povinnosť informovať zamestnancov o tejto skutočnosti, aby zamestnanci mohli nastúpiť do práce a plniť si svoje povinnosti.

„Prioritou pre odbory je momentálne nájsť najrýchlejší spôsob, ako zabezpečiť svojim členom chýbajúci príjem, aby mali z čoho žiť a platiť mesačné náklady. Sú bez práce a bez peňazí. Základná organizácia OZ DLV na základe týchto skutočností odporučí členom odborov zvážiť možnosť okamžite skončiť pracovný pomer v súlade s § 69 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce z dôvodu nevyplatenia mzdy. Zamestnancom v tejto súvislosti nezanikne nárok na vyplatenie dlžnej mzdy a súčasne majú nárok na náhradu mzdy v sume priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu 2 mesiacov. Aktuálne túto možnosť môžu využiť do 15. 06. 2024,“ citujeme zo stanoviska odborov.


Predseda Základnej organizácie Odborového zväzu Drevo, lesy, voda pri Bukocel, a.s. Pavol Halas sa prihovoril viac ako dvom stovkám zamestnancov. FOTO: Imrich Makó.

Odborová organizácia ďalej vysvetľuje, že aj keď reálne zamestnávateľ nie je schopný vyplatiť zamestnancom zákonný nárok a tento bude predmetom uplatnenia ďalších zákonných možností, zamestnanci budú môcť požiadať miestne príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sprostredkovanie zamestnania.

„Za predpokladu, že im nebude ponúknutá vhodná práca, po splnení ďalších zákonných podmienok im vznikne nárok na dávku v nezamestnanosti po dobu 6 mesiacov od zaradenia do evidencie,“ uvádza sa v stanovisku.

Odborový zväz Drevo, lesy, voda, aj Základná organizácia OZ DLV v Hencovciach, budú naďalej podporovať záujem a aktivity zamestnávateľa Bukóza HOLDING, a.s. v hľadaní možností zachovania zamestnávateľa v tomto regióne, nakoľko zamestnanci majú v prvom rade záujem pracovať. Súbežne odbory využijú všetky existujúce možnosti na zvrátenie nepriaznivej situácie u zamestnávateľa na hľadanie riešení vzniknutej situácie vlastnými aktivitami.

„Odborový zväz Drevo, lesy, voda bude pokračovať v poskytovaní právneho poradenstva, vrátane bezplatného právneho zastupovania pre členov odborov. V najbližších dňoch oslovíme Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR so žiadosťou o pomoc pri urýchlenom spracovávaní žiadostí, aby sa čím skôr tí, ktorí sa rozhodnú skončiť pracovný pomer, dostali aspoň k takémuto príjmu,“ prisľúbil pomoc odborový zväz.


Predsedníčka Odborového zväzu Drevo, lesy, voda Vlasta Szabová. FOTO: Imrich Makó.

Odbory budú súčasne reagovať aj na prípadné zmeny vo vývoji situácie v Bukóze HOLDING, a.s. a využijú všetky právne možnosti na to, aby pomohli a chránili oprávnené záujmy svojich členov.

„V prvom rade majú zamestnanci pracovať, zamestnávateľ však zatiaľ nepredložil žiadne konkrétne riešenia, ani záruky stability pracovných miest a plnenia svojich záväzkov voči zamestnancom. Zamestnanci vysielajú jasný odkaz zamestnávateľovi: Chceme pracovať a dôstojne žiť – nie žobrať o mzdy a počúvať sľuby, bez riešení!“ píše sa v závere stanoviska.

Predseda Základnej organizácie Odborového zväzu Drevo, lesy, voda pri Bukocel, a.s. Pavol Halas spresnil, že zo 702 zamestnancov nebola vyplatená mzda 567-tim. Vychádzajúc z toho adresovali odbory zamestnávateľovi predžalobnú výzvu pre nevyplatenie mzdy. „Zamestnanci nemajú z čoho žiť. Mám avízo, že od zajtrajšieho dňa (16. mája, pozn. red.) väčšina okamžite ukončí svoj pracovný pomer. Už toho majú dosť,“ reagoval po stredajšom proteste Pavol Halas. Dodáme, že naposledy bola mzda zamestnancom vyplatená za mesiac február 5. apríla. „Vtedy bola prvýkrát porušená podniková kolektívna zmluva a Zákonník práce,“ pripomínajú odbory.


Prezident spoločnosti Ján Ďurian v komunikácii so zamestnancami. FOTO: Imrich Makó.

Patovou situáciu pre BUKÓZU HOLDING, a.s. je stopnutie úveru v banke. Firme dnes chýbajú finančné prostriedky na reštart výroby, aj mzdy. Spoločnosť už v minulosti vysvetľovala, že banke bez úspechu predložila podnikateľský plán validovaný medzinárodnou konzultačnou spoločnosťou, ako aj návrh modelu tollingového financovania.

„Aj keď nám zamietli úver na 2 mil. eur, ideme rokovať ďalej, aby sme mohli vyplatiť ľudí. Úver je podpísaný, majetok je v banke založený. Vysvetlenie, prečo nám úver zatiaľ poskytnutý nebol, nepoznáme,“ uviedol Ján Ďurian.

Budúcnosťou pre fabriku v Hencovciach by mohol byť, podľa Jána Ďuriana, vstup nového investora. Aktuálne sú rokovania s dvoma potencionálnymi nemeckými investormi. V tejto súvislosti potvrdil ponuku na odkúpenie za jedno euro pre slovenskú firmu v decembri 2022 a zopakoval ju aj pre zamestnancov.

„Nechceme za to peniaze. Pre nás je jediným cieľom zachovať pracovné miesta. Neprišiel som tu s tým, že tu natrháme peniaze. Pre nás bolo podstatné to, že sme od roku 2007 túto fabriku vyblýskali. Zmyslom podnikania nie je zarobiť a odísť, zmyslom je dlhodobá stabilizácia,“ zdôraznil J. Ďurian.

Pozitívnou motiváciou pre vstup investorov by mal byť papierenský stroj v nábehu a zazmluvnené dodávky dreva navyšené štátnym podnikom LESY SR o 30%. Problémom môže byť exodus zamestnancov.

„Títo ľudia povedali pravdu. Robia odbornú robotu. Bez nich sa táto fabrika nerozbehne rok. Keď ich stratíme, darmo získame peniaze,“ priznal J. Ďurian.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!