Situácia v BUKÓZA HOLDING, a.s. je kritická, nevyšiel investor, ani úver

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Situácia v BUKÓZA HOLDING, a.s. je kritická. Rokovania s potenciálnym srbským investorom stroskotali. Spoločnosť so sídlom v Hencovciach neuspela ani so žiadosťou o poskytnutie úveru. Zamestnanci žiadajú o stretnutie premiéra Roberta Fica.

BUKÓZA HOLDING, a.s. zamestnáva viac ako 800 pracovníkov. Práve ich budúcnosť sa v ostatných dňoch intenzívne skloňuje. Dôvodom je negatívna ekonomická situácia. Jej výsledkom je odstavenie výroby. V praxi to znamená, že zamestnanci sú doma na 60% a zároveň im neboli vyplatené mzdy za mesiace marec/apríl. „Súčasný stav v našej spoločnosti je výsledkom hlavne radikálneho zníženia výroby v minulom roku až na úroveň 50%. Toto bolo spôsobené hlavne postupným obmedzovaním dodávok dreva zo štátneho podniku Lesy SR. Našej spoločnosti boli obmedzené dodávky dreva v roku 2020 od štátnych lesov aj skrz to, že Slovensko ročne vyvezie do zahraničia 500 000 m3 dreva, pričom už polovica tohto množstva by nám postačovala na plný chod výroby. Zároveň musíme podotknúť, že naša spoločnosť za drevo platila do konca roku 2023 bez problémov alebo mala pre dodávateľov otvorene bankové záruky. Už spomínané 50% zníženie výroby a následne predaja buničiny prinieslo značný deficit finančných zdrojov, ktoré následne generovalo nárast neuhradených záväzkov. Aj napriek tejto zložitej situácii boli až na marec 2024 vyplácané mzdy v termíne podľa platnej smernice,“ citujeme zo stanoviska BUKÓZA HOLDING, a.s.

Ako sa ďalej uvádza v stanovisku, štátny podnik Lesy SR nedodal do Hencoviec žiadnu drevnú hmotu v decembri 2023 ani v januári 2024 s tým, že dohoda na zmluve prebiehala celý január 2024. Tento fakt spolu s kumulujúcim efektom nevýrob a spolu s rastom záväzkov spôsobili, že od decembra 2023 bola k dnešnému dňu spustená výroba len počas troch týždňov, čo viedlo k prepadu tržieb k dnešnému dňu o viac ako 35mil €. „Toto spôsobilo patovú situáciu, z ktorej sa už naša firma bez dodatočných externých úverových zdrojov nevie spamätať. Vo februári 2024 bol schválený pred exportný úver, ktorý mal zabezpečiť nábeh výroby a získanie zdrojov z predaja výrobkov na výplatu za mesiac marec 2024. Ku dnešnému dňu nedošlo k poskytnutiu tohoto úveru. Pre získanie preklenovacieho úveru bol vedením  spoločnosti spracovaný dlhodobý podnikateľský plán na roky 2024-2029, ktorý bol v apríli 2024 validovaný uznávanou medzinárodnou konzultačnou spoločnosťou. Ten však bol bankou zamietnutý. Spoločnosť pripravila aj ďalší návrh tollingového financovania, ktorý taktiež nebol v banke schválený. Týmto ostala spoločnosť bez disponibilných finančných prostriedkov,“ vysvetľuje BUKÓZA HOLDING, a.s.

Zároveň však spoločnosť deklaruje, že v prípade výroby nemá v súčasnosti problém predávať svoj hlavný produkt – buničinu, nakoľko od začiatku roku je výrazný nedostatok buničiny z tvrdého dreva na Európskom a svetovom trhu a cena stále rastie. „Za uvedenú situáciu je plne zodpovedná predchádzajúca vláda, pretože na základe vypovedania dlhodobej zmluvy ministrom Mičovským, ktorý fabrike skrátil ročný objem dodávok dreva cca o 50 percent a drevárska fabrika bez dreva nevie existovať,“ pripomína BUKÓZA HOLDING, a.s.

Bývalý minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský, ktorý bol vo funkcii od marca 2020 do júna 2021, ostal prekvapený konštatovaním, že nesie zodpovednosť za súčasný stav. Zdôraznil, že počas jeho mandátu si zakladal na transparentnosti. Taktiež doplnil, že mu príde nelogické spájať jeho osobu so situáciou po jeho odchode z ministerstva. „Štátny podnik Lesy SR som neriadil, riadil ho generálny riaditeľ, hoci je pravdou, že som mal za neho politickú zodpovednosť. Môj pokyn k obidvom generálnym riaditeľom, ktorým som tam mal, bol jednoznačný – robiť zmluvy transparentne a čestne. Dopyt je veľký, dreva menej, preto musia byť zmluvy spravodlivé a férové. Určite som však nikdy nedal pokyn, aby sa Bukóze čosi krátilo. Naopak, pamätám si, keď som sa stretol s odberateľmi v podniku v Banskej Bystrici, zborovo mi povedali, že konečne nastal poriadok a vedia, ako sa zmluvy robia,“ reagoval Ján Mičovský.

Vzhľadom k tomu, že všetky snahy o získanie dodatočných bankových zdrojov boli neúspešné, za reálnu alternatívu považuje vedenie spoločnosti vstup investora. „V súčasnosti prebiehajú intenzívne rokovania  s potenciálnymi záujemcami. Vedenie spoločnosti takto intenzívne hľadá riešenia, ktoré by umožnili rozbeh výroby,“ dodáva BUKÓZA HOLDING, a.s.

Súčasťou Holdingu je aj BUKOCEL, a.s. a práve táto akciovka dostala pokutu 2 mil. eur za nenakúpenie emisných kvót. V apríli o tom informovali Hospodárske noviny a Denník N.

Člen Dozornej rady Ľuboš Benko vysvetlil, že dôvodom, prečo nenakúpili dostatok emisných kvót bolo výrazné krátenie dodávky drevnej hmoty v rokoch 2022 a 2023, v dôsledku čoho išli ani nie na polovicu celkovej produkčnej kapacity. „Táto skutočnosť viedla k radikálnemu zníženiu príjmov Bukocelu, čo spôsobilo nedostatok finančných prostriedkov aj na nákup emisných povoleniek,“ uviedol pre Denník N Ľuboš Beňo.

Na druhej strane deklaroval, že uvedená pokuta kolaps spoločnosti nespôsobí. „Prebiehajú rokovania s príslušnými štátnymi inštitúciami o príprave splátkového kalendára, ktorý by nám umožnil postupné splatenie a zároveň fungovanie spoločnosti,“ uviedol Ľuboš Beňo.

Zamestnanci BUKÓZY HOLDING, a.s. požiadali o stretnutie premiére Roberta Fica. Úrad vlády SR na otázky našej redakcie zatiaľ nereagoval.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!