Podpora cestovného ruchu na Domaši dostala ďalší impulz – novú cestu!

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Cesta medzi Malou Domašou a Detríkom je kompletne vynovená. Prešovská krajská samospráva tu v týchto dňoch ukončila rekonštrukciu na vyše dvoch kilometroch, a nadviazala tak na rozsiahlu minuloročnú 2,3 miliónovú modernizáciu zahŕňajúcu aj opravu mosta či priepustov.

Významná spojnica okresov Prešov a Vranov nad Topľou – cesta III. triedy medzi Malou Domašou a Detríkom je zrekonštruovaná a slúži motoristickej verejnosti. Aktuálne sa novým asfaltom pýši 2,055 km úsek, ktorý Prešovský samosprávny kraj vynovil za 217-tisíc eur. Celková investícia do modernizácie cesty č. 3635 a priľahlej cestnej infraštruktúry však presiahla 2,5 mil. eur. Koncom roka 2023 tu totiž PSK ukončil investičnú akciu za 2,3 mil. eur, ktorú financoval cez Program IROP.

Ťažisko aktuálnych stavebných prác, ktoré sa konkrétne dotkli obcí Kvakovce, Detrík a Vavrinec, spočívalo v odfrézovaní a zhotovení novej obrusnej vrstvy vozovky z asfaltového betónu, taktiež z tesnenia dilatačných škár a zo spevnenia svahu lomovým kameňom. V úseku sa zároveň pristúpilo k dosypávaniu krajníc a vo finálnej fáze k realizácii vodorovného dopravného značenia. Uvedenou rekonštrukciou sa odstránili zistené poruchy a opravil kryt vozovky, ktorá vykazovala výtlky a trhliny, ako aj lokálne nerovnosti a poklesy.

„Uvedomujeme si  turistický potenciál a význam tejto lokality a dôležitosť, aby bola cesta  na Domašu kvalitná a bezpečná pre všetkých, ktorí tadiaľto prechádzajú. Jednak pre tých, ktorí ju užívajú pri presunoch za povinnosťami aj pre návštevníkov. Rekonštrukciou ďalšieho úseku s nadväznosťou na už zrealizované cestné akcie na tejto ceste v roku 2023 sme výrazne zlepšili jej pomery cesty a prispeli  k zvýšeniu bezpečnosti a komfortu v cestnej premávke.  Som si istý, že to ocenia všetci, ktorí v okolí Domaše bývajú alebo sem zavítajú,“ poznamenal predseda PSK Milan Majerský.

Motoristicky exponovaný úsek okolo Domaše tak má kompletne nový šat. Vynovená je vozovka v celkovej dĺžke takmer tri kilometre, ale aj 41-ročný, 110 metrov dlhý most a niekoľko priepustov.

„Na ceste III. triedy č. 3635 sa tiež cez minuloročný projekt vybudovali nové dláždené priekopy a v rekreačnom stredisku Domaša-Dobrá zastabilizovalo cestné teleso po zosuve. Oba zrealizované cestné projekty prispeli k zlepšeniu dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj tejto turisticky vyhľadávanej lokality,“ doplnilo oddelenie komunikácie Prešovského samosprávneho kraja.

Prešovský samosprávny kraj v okrese Vranov nad Topľou od roku 2018 preinvestoval do cestných projektov už 8,4 mil. eur. Týkali sa rekonštrukcií 49 km ciest, 4 mostov a opráv 25-ich mostov vlastnými kapacitami Správy a údržby ciest PSK.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!