Mladí výtvarníci maľovali v CVČ „Svet hore nohami“

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Včerajšie dopoludnie strávilo 25 mladých umelcov v Centre voľného času na 23. ročníku obľúbenej výtvarnej súťaže Čarovný štetec a zázračná farbička. Súťažiaci tvorili na tému: „SVET HORE NOHAMI“.

Odborná komisia v zložení Mgr. Bibiána Marcinovová a Mgr. Janka Homzová posudzovali na súťažných prácach nápaditosť spracovania témy, kompozíciu, farebnosť aj použitú techniku. Pri výbere tých najlepších prác mala porota ťažké rozhodovanie.

V každej kategórii boli udelené 3 vecné ceny a diplom, ktoré do súťaže venovalo CVČ.

I. kategória /3. – 4. ročník/ 10 súťažiacich:

1. miesto Lea Kačeriaková, ZŠ Lúčna

2. miesto Zita Cerulová, ZŠ Bernolákova

3. miesto Simona Saladiaková, ZŠ Sídlisko II

II. kategória /5. – 6. ročník/ 8 súťažiacich:

1. miesto Lily Olejárová, ZŠ Juh

2. miesto Elena Laktičová, ZŠ Sídlisko II

3. miesto Nina Podoľská, ZŠ Lúčna

III. kategória /7. – 8. ročník/ 7 súťažiacich:

1. miesto Nina Dudová, ZŠ Sídlisko II

2. miesto Zuzana Višňovská, ZŠ Juh

3. miesto Lucia Dzurovčinová, ZŠ Juh

Zvláštnu cenu poroty za jediné priestorové spracovanie témy získala Gabriela Michaela Tomášová zo ZŠ Lúčna, za dobré umelecké prevedenie ocenila porota aj Luciu Novikmecovú zo ZŠ Lúčna a Alexandru Švarbalikovú zo ZŠ Bernolákova. Všetky výtvarné práce budú v najbližšom období zdobiť priestory CVČ. Veríme, že poskytnú rovnakú radosť tvorcom, ako aj návštevníkom.

Zdroj: Ing. Karin Vágó – CVČ

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!