DOMAŠA: Nový manipulačný poriadok dovolí flexibilnejší manažment s vodou

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Vodnej nádrži Domaša a udržateľnejšej výške jej hladiny svitá na konzistentnejšie časy. Zaručiť by to mal nový manipulačný poriadok, ktorého návrh obsahuje viacero nových nástrojov.

V kontexte klimatických zmien čelí novým výzvam aj vodná nádrž Domaša. Kriticky klesajúca výška jej hladiny ohrozuje cestovný ruch, ako i priemysel a životné prostredie v rieke Ondava v časti pod priehradou.

Nádejou pre efektívnejšiu reguláciu v reakcii na okolnosti spojené predovšetkým s nedostatočnými zrážkami je návrh nového manipulačného poriadku. Ako doplnil prednosta Okresného úradu Prešov Peter Harvan, pri jeho príprave sa vychádzalo z odborne spracovanej štúdie vplyvov na vodohospodárske pomery, ovplyvňujúce Domašu a ovplyvňované Domašou, ktorú si v odvolacom konaní vyžiadalo Ministerstvo životného prostredia SR.

Prvou zo zásadných inovácií v manipulačnom poriadku je zavedenie krízového scenára. Pôvodný návrh dovoľoval zájsť pri vypúšťaní z Domaše do momentu, kedy by turbíny prestali vyrábať elektrickú energiu a cez servisný výpust by pretekalo 0,9m3/s. „Pokiaľ by došlo k tomu, že by bolo z Domaše vypúšťaných iba 0,9 m3/s, všetky obce pod Domašou by museli zastaviť vypúšťanie čističiek odpadových vôd. Nechcel som, aby k tomu došlo,“ zdôraznil prednosta Okresného úradu Prešov Peter Harvan.

Problémom bolo v minulosti to, že manipulačný poriadok pri minimálnych zrážkach neumožňoval vypúšťanie vody flexibilným spôsobom pod určenú hodnotu pre pevne stanovený minimálny odtok. Po novom by mohli dotknuté osoby v dôsledku hydrologického sucha požiadať o neodkladné zvolanie krízového štábu. V prípade, ak hladina vody vo vodnej nádrži poklesne pod úroveň 153,00 m n.m., správca nádrže v záujme zachovania všetkých funkcií vodnej stavby pristúpi k mimoriadnej manipulácii po dohode s Okresným úradom v sídle kraja Prešov. „Podľa okolností a predpovede počasia sa na krízovom štábe rozhodne tak, aby neboli ohrozené obce pod Domašou s vypúšťaním ČOV, ani firmy, ktoré sú závislé na vode z Ondavy a zároveň, aby Domaša neklesla na úroveň, že bude vypúšťaný necelý kubík za sekundu,“ vysvetlil P. Harvan.

Ku korektnejšej manipulácii s vodou v Domaši by malo dopomôcť tiež zohľadňovanie výšky prítokov do Ondavy pod vodnou nádržou. V minulosti tento aspekt do úvahy braný nebol. Kľúčovou je v tomto prípade predovšetkým Oľka. „Ak budú v medzilaboreckej časti vyššie zrážky, ktoré ovplyvnia výšku hladiny v Oľke, čo sa premietne do vplyvu na prietok v Ondave, bude možné vypúšťať z Domaše menej vody, ako je napr. stanovená hodnota pre letný režim,“ uviedol P. Harvan.

Alfou a omegou manipulačného poriadku ostáva určenie minimálneho odtoku pre letný a zimný režim. Nový návrh znižuje v rámci letného režimu odtok z pôvodných 4,9 m3/s na 4,2 m3/s. Odtok v zimnom režime ostáva 3,5 m3/s, no predlžuje sa o dva mesiace. Platiť bude od 1. novembra do 31. mája, namiesto pôvodného 31. marca. „Návrh nového manipulačného poriadku vnímam ako vyvážený. V minulosti sa nerátalo s krízovým scenárom, ani s prítokmi a pri kritickej výške vodnej hladiny ani nedovoľoval flexibilne znižovať odtok. Myslím si, že sme ho nasmerovali na dobrú cestu, vďaka čomu budú všetci spokojní,“ dodal P. Harvan.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!