Vyrastie na Domaši – Monike Plážové centrum alebo luxusný chatový rezort?

  • Obce
  • Dátum: 28.03.2023
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Čo bude stáť na pláži v rekreačnej oblasti Poľany – Monika na Domaši? Športové centrum s požičovňou surfov alebo luxusný plážový rezort Napoleon s cenou 395 000 eur za chatu? Odpoveď na túto otázku čakajú chatári, aj takmer tisícka podpísaných pod petíciou proti zastaveniu výstavby.

Požičovňa surfov, požičovňa náradia pre plážové športy, detský plážový klub, pingpongový stôl, petangové ihrisko a šachovnica. Takto by malo vyzerať podľa stavebného povolenia Plážové centrum s rozpočtovým nákladom 180 000 v rekreačnej oblasti Monika na Domaši.

Korenie do vyššie naplánovaného scenára však vniesol inzerát na stránke realitnej kancelárie. V jej ponuke namiesto Plážového centra figuruje Moderné rekreačné stredisko – Rezort Napoleon, čo by bolo v rozpore s územným plánom obce Holčíkovce. „Ponúkame moderné domčeky na relax v obľúbenej časti Domaše – Monika. Plážové domčeky Rezort Napoleon sú umiestnené priamo na pláži vodnej nádrže Domaša, časť Poľany (Monika) v katastri obce Holčíkovce,“ citujeme z inzerátu. Cena 395 000 eur.

Práve tento rozpor medzi stavebným povolením a ponúkanými nehnuteľnosťami vzbudil medzi chatármi pozornosť a podozrenie, preto sa mu začali venovať investigatívnym spôsobom. Zároveň siahli po internetovej petícii, pod ktorou je takmer tisícka podpisov. Žiadajú v nej, aby verejná pláž v rekreačnom stredisku Domaša Monika Poľany mala zachovaný verejný charakter“.

Aktivisti priznávajú, že výstavbu na základe platného stavebného povolenia nemusia dokázať zvrátiť, ale obavy, že verejný záujem by sa mohol ocitnúť v ofsajde, sú u nich intenzívne. „Ak niekto čakal, že Plážové centrum bude vyzerať ako malá unimobunka, ostane sklamaný. Naplánované sú veľké dvojposchodové objekty. Ak sa pozrieme na túto lokalitu, myslím si, že toľko surfov v dvojposchodových chatách kapacitne niekoľkonásobne prevyšuje záujem o surfovanie. Od začiatku je nám jasné, že účel výstavby nebude verejný, ale súkromný,“ reagovala aktivistka a chatárka Betka Madejová.


Aktivistka a chatárka Betka Madejová. FOTO: Imrich Makó.

Členovia petičného výboru zároveň v petícii vyzývajú do budúcnosti k zamedzeniu ďalšej výstavby na verejných priestranstvách a plážach. Upozorňujú, aby sa postup na Monike nestal precedensom a návodom, ako obchádzať verejný záujem. V tomto prípade hrá hlavnú úlohu nedôvera voči samospráve v Holčíkovciach. Ich obavu znásobuje telefonát s realitnou kanceláriou, v ktorej aktivistom potvrdili, že stavba je síce plánovaná ako Plážové centrum, no bude sa dať využiť ako chaty. „Je bežné, že takéto stavby na Domaši rastú. Stavebníci dostávajú stavebné povolenia a stavajú na pozemkoch, ktoré sú určené napr. na verejnú zeleň s tým, že obec to ticho toleruje a potom je takáto stavba dodatočne zlegalizovaná,“ konštatovala B. Madejová.

Aktivita nespokojných chatárov neskončila iba pri podpisovej akcii. Podnet podali aj na okresnú prokuratúru. „Považujeme za dokázateľné, že táto plocha je podľa platného územného plánu určená ako športovisko a smú tu stáť iba verejno-prospešné stavby, ktoré sú vo vlastníctve obce. Táto stavba svojim charakterom určite verejno-prospešná nie je,“ vysvetlila B. Madejová.

Stavebné povolenie na výstavbu Plážového centra vydala obec Holčíkovce. Starosta Michal Flešár upozornil, že prvú žiadosť o umiestnenie stavby zamietli. „Keďže územný plán schvaľujú poslanci, požiadal som ich, aby sa k tomuto zámeru vyjadrili. Vzhľadom k tomu, že sa zhodli v tom, že by bol v rozpore s územným plánom, územné rozhodnutie o povolení stavby stavebný úrad obce zamietol,“ opísal postup starosta Holčíkoviec Michal Flešár.


Polemiku otvára aj pevné zapustenie plota okolo pozemku do zeme. V stavebnom povolení sa uvádza: „Pri uskutočňovaní stavby stavebník zabezpečí stavenisko na dobu výstavby oplotením, na zamedzenie vstupu nepovoleným osobám“. Starosta Michal Flešár potvrdil, že plot bude odstránený: „Pokiaľ nebude plot odstránený, stavba nebude skolaudovaná.“ „Plot tam bude, pokiaľ sa nepostavia stavby, a potom sa uvidí, či sa to zmení alebo sa to dá preč,“ reagoval pre TV Markíza investor Lukáš Zuščák. FOTO: Imrich Makó.

Investor sa proti rozhodnutiu obce odvolal a Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, ako nadradený druhostupňový orgán rozhodol, že Plážové centrum územnému plánu neodporuje. V rozhodnutí sa konštatuje, že k zastavanej ploche, na ktorej je navrhované umiestnenie stavby, je priradené funkčné využitie „plocha športu“, konkrétne prístavisko, záchranný systém, verejná pláž – šport. Aktivisti oponujú, že na pozemkoch mala byť podľa územného plánu verejnoprospešná stavba VS7 – záchranný systém „Ide o umiestnenie troch samostatných stavieb s účelom využitia – požičovňa surfov, požičovňa športového náradia, detský plážový klub a umiestnenie pingpongového stola, vonkajšej šachovnice, petangového ihriska. Vzhľadom na účel stavieb ide o stavby športového charakteru, ktoré by mali zatraktívniť súčasné rekreačné využitie VN Domaša a pobyt rekreantov a pasantov v tejto rekreačnej oblasti,“ citujeme z rozhodnutia podpísaného vedúcou odboru Andreou Marcinkovou.

Nesúhlas Obecného zastupiteľstva v Holčíkovciach s výstavbou Plážového centra potvrdila poslankyňa Martina Palušová. Napriek tomu, že investor uspel na Okresnom úrade Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, tvrdí, že obec nemôže ostať pasívna. „My ako poslanci sme tento zámer zamietli dvakrát… Stavebné povolenie je však vydané a bude teraz záležať na kompetentných, aby ustrážili jeho naplnenie. Zároveň som starostu Michala Flešára žiadala, aby sme urýchlene zmenili územný plán, aby sa na takýchto priestranstvách stavať nedalo,“ definovala cestu poslankyňa OcÚ v Holčíkovciach Martina Palušová.

Na papieri vyzerá byť zámer investora podľa kompetentných úradov v poriadku. Napriek tomu nás zaujímal názor M. Flešára na zverejnený inzerát s ponukou na predaj chát. „Zaoberať sa tým, čo bude ďalej, je hypotetické. Obec na základe právneho názoru druhostupňového orgánu postupovala v zmysle platnej legislatívy a hypotetickými internetovými ponukami sa nezaoberáme. Mňa to ani nezaujíma… Pretože stavbu bude kolaudovať stavebný úrad a pokiaľ stavba nebude po splnení všetkých podmienok skolaudovaná ako Plážové centrum, tak nemôže byť nikdy užívaná,“ zdôraznil M. Flešár, ktorý pripomenul, že dohľad bude vykonávať odborne spôsobilá osoba na stavebnom úrade a rovnako má právo postup stavebníka kontrolovať štátny stavebný dohľad.


Starosta obce Holčíkovce Michal Flešár. FOTO: Imrich Makó.

V realitnej kancelárii, ktorá ponúkala chaty v rezorte Napoleon na predaj, nám potvrdili, že len sprostredkovávajú službu, o ktorú boli požiadaní. Ako nám bolo vysvetlené, v uplynulých dňoch dostali pokyn, aby znenie inzerátu zmenili. Faktom je, že v priebehu pondelka bol inzerát stiahnutý úplne.

Investorom je Lukáš Zuščák zo Sniny. V rozhovore pre televíziu Markíza tvrdil, že žiadny inzerát nezadal. „Čo je na internete ma nezaujíma. Žiadne inzeráty som nedával. A už prestaňte s tým všetkým okolo toho… Všetko bude tak, ako je vydané v stavebnom povolení,“ uviedol Lukáš Zuščák.

Aktivisti z Domaše komunikovali výstavbu plážového centra/rezortu Napoleon s prednostom Okresného úradu Prešov Petrom Harvanom, ktorý prisľúbil, že dá celý proces preskúmať. „Situáciu okolo výstavby na pláži pri Domaši sme na viac ako hodinovom stretnutí prebrali z každej strany. Daná vec sa javí veľmi zaujímavo. Sľúbil som, že všetky nekalé praktiky budú zo strany Okresného úradu v Prešove a aj z mojej strany zastavené,“ napísal po stretnutí na Facebooku prednosta OÚ Prešov Peter Harvan. Po zverejnení reportáže uverejnenej v RTVS dopísal: „Držím palce a som po ruke dobrej veci všetkým aktivistom… Zvlášť v tomto prípade, keď dobre viem, kto a aký zámer má…“


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!