Získa vizualizácia budovy zrekonštruovaného HZOS cenu za architektúru?

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Začatie rekonštrukcie Hornozemplínskeho osvetového strediska (HZOS) vo Vranove nad Topľou je naplánované ešte v tomto roku. Multifunkčná budova bude slúžiť dvom inštitúciám v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK – Hornozemplínskemu osvetovému stredisku a Hornozemplínskej knižnici. Vizuál zrekonštruovaného objektu sa bude uchádzať o cenu za architektúru CE ZA AR.

Ako na pondelkovom rokovaní Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja uviedla vedúca odboru kultúry Úradu PSK Emília Antolíková, budova Hornozemplínskeho osvetového strediska je v havarijnom stave a jej rekonštrukcia je nevyhnutná. Pripomenieme, že do užívania bola odovzdaná v roku 1986 a takmer 20 rokov v nej neboli realizované žiadne investície.

V predloženej dôvodovej správe sa konštatuje, že architektonická štúdia rieši komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu objektu za účelom presťahovania prevádzky knižnice sídliacej v prenajatých a nevyhovujúcich priestoroch Mestského domu kultúry mesta Vranov nad Topľou do tejto budovy vo vlastníctve PSK. Zároveň rieši aj revitalizáciu územia v bezprostrednom okolí stavby, na parcelách vo vlastníctve mesta Vranov nad Topľou – parkovacie plochy, úprava potoka, zeleň a oddychová časť, chodníky a bezbariérový prístup. „Keďže Hornozemplínske osvetové stredisko je situované v centre mesta, aj mesto Vranov nad Topľou má záujem na tom, aby sa táto investičná akcia realizovala. Chcem deklarovať našu súčinnosť pri jednotlivých procesoch, preto by sme boli radi, keby sme mohli participovať už pri projektoch, aby sme vedeli hľadať spoločné riešenia, ktoré by boli naozaj veľmi zaujímavé,“ uviedol v rozprave poslanec PSK a primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan.


V rámci rekonštrukcie budovy Hornozemplínskeho osvetového strediska bude zrevitalizovaný priestor aj v jeho okolí. 

Poslanec PSK Peter Kocák v diskusii k tomuto bodu doplnil, že téma rekonštrukcie budovy HZOS začala ešte v roku 2016 návrhmi prvých architektonických štúdií. Na stretnutí so županom Milanom Majerským predstavili poslanci za vranovský okres túto víziu ako jednu zo svojich TOP priorít pre aktuálne volebné obdobie v roku 2018. Zaradenie informatívnej správy o pripravovaných investičných akciách v predpokladanej hodnote nad 1 mil. eur uvítal a zároveň upozornil na to, aby sa v rámci projektu nezabudlo, že táto budova by mala byť v budúcnosti prepojená s vodným hradom, národnou kultúrnou pamiatkou v areáli Gymnázia C. Daxnera. „Táto budova si bezpochyby vyžaduje kompletnú rekonštrukciu. Ak vezmeme do úvahy fakt, že Hornozemplínska knižnica je v priestoroch mesta, obidve inštitúcie by sme mohli mať v jednej budove vo vlastníctve samosprávneho kraja. Budeme radi, ak sa z pozície poslancov zoznámime s projektom ešte detailnejšie, aby sme sa mohli vyjadriť k širším vzťahom, ako je zázemie, bezbariérovosť, či parkovanie. V dôvodovej správe sa uvádza, že začiatok rekonštrukcie je naplánovaný v druhom polroku 2021. Verím, že to bude platiť a budeme svedkami reálnych prác,“ reagoval Peter Kocák.


Objekt vranovskej „osvety“ bude architektonickým skvostom.

V súčasnosti bolo ukončené verejné obstarávanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Začiatok rekonštrukcie je plánovaný v druhom polroku 2021. Rozpočet by mal byť vo výške 3,6 mil. eur, ktoré PSK uvažuje vykryť úverom z Európskej investičnej banky, ak do času začiatku realizácie nebude zverejnená výzva na čerpanie nenávratných finančných prostriedkov z eurofondov. Investícia zahŕňa aj náklady na zníženie energetickej náročnosti budov – výmena okenných a dverových výplní, zateplenie strechy a obvodového plášťa, rekonštrukcia kotolne, čo prinesie prevádzkovú úsporu a zvýši užívateľský komfort. „Zámerom je vytvoriť multifunkčné kultúrne centrum. Cieľom je skvalitňovať a rozvíjať služby pre verejnosť, pružne reagovať na meniace sa potreby používateľov a zavádzať nové technológie, spolupracovať s organizáciami zastupujúcimi špecifické skupiny obyvateľstva, rozšíriť kapacitu výpožičnej plochy, zlepšiť užívateľský komfort. Realizáciou investičnej akcie sa vytvorí spoločný priestor pre kultúrne a vzdelávacie podujatia, vznikne bezbariérový prístup, zvýši sa kvalita zázemia a zariadenia pre ďalšie vzdelávanie. Vznikne komunitné centrum pre aktívny a spoločenský život miestnych obyvateľov a návštevníkov. Budova sa stane centrom kultúry, informácií, vzdelávania a multifunkčného využitia,“ citujeme z dôvodovej správy.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!