Vodný hrad katapultuje mesto Vranov medzi európske turistické destinácie

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Vodný hrad vo Vranove nad Topľou je národnou kultúrnou pamiatkou s potenciálom stať sa unikátnym objektom odkazujúcim na históriu nielen mesta, ale celého regiónu. Jeho renomé s medzinárodným presahom zvyšuje skutočnosť, že sa v jeho priestoroch 8. mája 1575 vydávala Alžbeta Bátoryová. Víziou je zrekonštruovať dnes podzemné sály na múzeum a reprezentatívne priestory s vchodom od mestského úradu.

Ideu obnovy vodného hradu, ktorý sa nachádza pod nádvorím v areáli Gymnázia C. Daxnera, predstavil v roku 2014 vtedajší riaditeľ Mestského domu kultúry vo Vranove nad Topľou a v súčasnosti prednosta okresného úradu Alfonz Kobielsky.

Výskum potvrdil, že pod súčasnou asfaltovou plochou, slúžiacou v minulosti ako športové ihrisko, sú v prvom nadzemnom podlaží štyri a druhom nadzemnom podlaží dve sály, ktoré sú po klenby zanesené bahnom. To však stále nemusí byť všetko… Pri rekonštrukcii priestorov by sa totiž mohli odkryť ďalšie svedectvá. „Vychádzam z toho, čo sa hovorí, a síce, že z hradu by mali viesť dve chodby – jedna k Bazilike a druhá k hradu Čičva. Či je to naozaj pravda by sa mohlo zistiť po odstránení všetkých nánosov,“ uviedol prednosta Okresného úradu vo Vranove nad Topľou Alfonz Kobielsky.

Ako A. Kobielsky pripomenul, pre Vranov nad Topľou má obnovenie priestorov vodného hradu zásadný význam. Keďže v 70. a 80. rokoch minulého storočia sa v meste likvidoval jeden historický objekt za druhým, okrem Baziliky Minor Narodenia Panny Márie dnes na jeho území chýba akýkoľvek odkaz na históriu. „Takéto priestory sa síce nachádzajú aj v Bardejove alebo Levoči, ktoré sú zapísané v UNESCO, ale nemajú taký význam, ako pre Vranov nad Topľou, pretože vodný hrad je priamym odkazom na prvú písomnú zmienku o meste,“ zdôraznil A. Kobielsky.

Vodný hrad v nadväznosti na udalosť, akou bola svadba legendárnej Alžbety Bátoryovej, netere poľského kráľa Štefana I., otvára exkluzívny potenciál dostať Vranov nad Topľou medzi top turistické destinácie, a to dokonca európskeho významu. „V okolí máme nádhernú prírodu a napr. v tomto zložitom období si ľudia opäť našli cestu na Domašu, no my musíme využiť potenciál celého regiónu. Obnovením vodného hradu by Vranov nad Topľou získal jedinečnú historickú pamiatku. Ak sa spojí s rekonštrukciou svadby Bátoryčky, táto udalosť by bezpochyby zarezonovala nielen na Slovensku alebo v Poľsku, dodal A. Kobielsky.

Z pohľadu budúcnosti objektu je kľúčové rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu v Prešove. Ako najvyššia odborná autorita schvaľuje zámer, ktorý určuje pre akúkoľvek historickú pamätihodnosť jej definitívnu podobu po rekonštrukcii, samozrejme so zachovaním a pri rešpektovaní všetkých pôvodných hodnôt. Práve na pôde KPÚ sa z iniciatívy poslanca PSK za vranovský okres Petra Kocáka konalo pracovné stretnutie, ktorého sa zúčastnili pracovníci Prešovského samosprávneho kraja, poslanci VÚC Stanislav Obický s Jozefom Baranom, prednosta Okresného úradu vo Vranove nad Topľou Alfonz Kobielsky a riaditeľka Gymnázia C. Daxnera Zuzana Dragulová. „Vodný hrad je po Bazilike Minor Narodenia Panny Márie jedinou historickou pamiatkou na území mesta. Z toho dôvodu sme ho, ako poslanci PSK za okres Vranov nad Topľou, zaradili v oblasti kultúry medzi naše top strategické priority, ktoré sme ešte v roku 2018 predstavili predsedovi PSK Milanovi Majerskému. Na začiatku sme len vedeli, že takýto objekt existuje. Dnes už však máme za sebou sériu krokov, vrátane archeologického prieskumu, a aj pracovné stretnutie na pôde KPÚ nás posunulo ďalej, lebo vieme v akých intenciách môžeme tento projekt teraz rozvíjať,“ reagoval poslanec PSK Peter Kocák.

Okrem sprístupnenia podzemných priestorov sa diskutovalo aj o využití nadzemnej plochy na športové ihrisko, prípadne zelenú ekoučebňu, ktorá by mohla zároveň slúžiť ako relaxačná zóna pre voľnočasové aktivity susediaceho Zariadenia pre seniorov. Keďže objekt je majetkom samosprávneho kraja, PSK by mal v najbližšej dobe vyhlásiť a zrealizovať verejné obstarávanie na autora architektonickej štúdie. „Nielen pre Vranov nad Topľou je to jedinečná šanca, na ktorú by sme mali byť pripravení. Prichádza nové projektové obdobie, preto je dôležité mať k dispozícii všetky dokumenty a absolvované administratívne procesy, aby sme sa mohli pokúsiť získať zdroje na obnovu tejto národnej kultúrnej pamiatky,“ pripomenul A. Kobielsky.

Mohlo by Vás zaujímať

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!