Zastupiteľstvo PSK, ani vranovskí poslanci, nesúhlasia s rušením lôžok

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Poslanci Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja nesúhlasia s optimalizáciou siete nemocníc, ktorú navrhuje v rámci reformy ministerstvo zdravotníctva. Podľa medializovaných informácií sú ohrozené nemocnice v Snine, Svidníku, Vranove nad Topľou, Levoči a Kežmarku, ako aj pôrodnica v Humennom.

Oficiálny materiál Ministerstva zdravotníctva SR k optimalizácii siete nemocníc je známy od mája tohto roku. Ako však upozornil vedúci odboru zdravotníctva PSK Jozef Tekáč, obsahuje len počet akútnych lôžok, ktoré by mali byť zredukované, nie zoznam konkrétnych nemocníc.

Poslanci PSK však vo vzťahu k zámeru MZ SR upozornili na nežiadúci dopad na geografickú, časovú a sociálnu dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre občanov kraja, preto schválili uznesenie, na základe ktorého bude vedenie PSK iniciovať rokovania k reforme na úrovni samosprávneho kraja za účasti ministerstva zdravotníctva, dotknutých samospráv a poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Podľa predsedu PSK Milana Majerského ide o ohrozenie života pacientov. Argumentuje i tým, že Prešovský kraj je dlhodobo investične poddimenzovaný, je tu najnižšia HDP na obyvateľa, ale aj najťažšia dostupnosť do ústredných nemocníc, do ktorých by sa ľudia chceli dostať. „Preto je dôležité tieto regionálne nemocnice a akútne lôžka na oddeleniach zachovať. V prípade, že by sa tieto informácie potvrdili, reforma zdravotníctva a následná redukcia akútnych lôžok sa Prešovského kraja dotkne najviac zo všetkých samosprávnych krajov. Nemôžeme dopustiť, aby optimalizačné riešenia mali dosah na zníženie kvality života ľudí v našich regiónoch a zabezpečenie ich základných potrieb a služieb, ak sa navyše týkajú zdravotníckej starostlivosti“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Keďže podľa medializovaných informácií nie je vylúčené, že optimalizácia sa môže dotknúť Nemocnice Svet zdravia Vranov nad Topľou, proti rušeniu akútnych lôžok sa v rozprave vyjadrili aj poslanci z vranovského okresu. Peter Kocák upozornil, že viaceré nemocnice, vrátane vo Vranove nad Topľou, úspešne čerpali finančné prostriedky na svoju modernizáciu z prostriedkov Európskej únie, preto položil legitímnu otázku, kto bude znášať náklady spojené s prípadným vrátením dotácií, ak by došlo k zrušeniu týchto oddelení. „V okrese Vranov nad Topľou žije viac ako 80 tis. obyvateľov. Máme vodnú nádrž Domaša, ktorej sa starostovia v jej okolí vehementne venujú a počas leta počet ľudí ešte narastá o turistov. Dnes sme sa venovali dokumentu Quo vadis, Romale?, poznáme teda budúcnosť demografického vývoja, a neviem si predstaviť, že by ľudia z týchto marginalizovaných komunít museli za zdravotnou starostlivosťou dochádzať za hranice okresu. Som rád, že dnes vysielame spoločný signál, že so škrtaním dostupnej akútnej zdravotnej starostlivosti nesúhlasíme,“ reagoval Peter Kocák, ktorý inicioval na úrovni prednostu okresného úradu, ostatných kolegov – poslancov, vedenia ZMOVR a vedenia nemocnici spoločné rokovanie k tejto téme.

Kategorické „nie“ vyslovil v širších súvislostiach rovnako Marek Fedor. Zdôraznil, že podobný reformný proces už v minulosti prebehol a dodnes nie je s jeho výsledkom stotožnený. „Môžem prečítať aj stanovisko lekárskej komory, ale všetci vieme, že redukcia akútnych lôžok z 28 000 na 17 000 je hazardom so zdravím občanov Slovenska. Raz to už tu bolo, keď sa z Bratislavy povedalo, čo sa bude rušiť, všetci vtedy dvihli ruky a rušili sme. Niektorí, ktorí to vtedy zažili, tu sedia aj teraz. Dúfam, že vzhľadom k svojim politickým tričkám nezmeníte svoje názory a budete na nich trvať aj o mesiac, pol roka, rok,“ pripomenul Marek Fedor.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!