Bude optimalizácia akútnych lôžok znamenať rušenie oddelení vo Vranove?

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Optimalizácia siete nemocníc ako reštart slovenského zdravotníctva. Ministerstvo zdravotníctva SR a bývalý minister tohto rezortu, dnes poslanec NR SR Richard Raši ju prezentujú diametrálne odlišnou optikou. Ako sa však táto vízia dotkne Nemocnice Svet zdravia vo Vranove nad Topľou?

Poslanec Richard Raši upozornil na sociálnych sieťach grafikou, v ktorej figuruje aj Vranov nad Topľou. Natvrdo k nej napísal, že súčasná vláda sa chystá „de facto zrušiť“ 22 regionálnych nemocníc a 30 pôrodníc, ak nesplnia kritérium 800 až 1 000 pôrodov ročne. Argumentuje materiálom z Ministerstva zdravotníctva SR. Podľa neho dôjde v regionálnych, po novom komunitárnych, nemocniciach do roku 2030 k zrušeniu 38%, alebo po prepočte 10 729, akútnych lôžok. Ak by sa tento plán naplnil, doterajší charakter nemocníc sa diametrálne zmení. „Nie je to pomoc regiónom, ale likvidácia zdravotnej starostlivosti v nich. Rušenie akútnych lôžok znamená, že budú zanikať oddelenia, ktoré sa v regionálnych nemocniciach nachádzajú. Reč je o chirurgických, interných, detských, gynekologických, pôrodníckych, neurologických a mnohých ďalších, pričom pripomínam, že redukcia akútnych lôžok sa dotkne iba menších nemocníc v regiónoch,“ uviedol na tlačovke Richard Raši.

Hoci R. Raši súhlasí s ideou zvyšovania kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, zároveň pripomína, že kľúčová je aj jej dostupnosť. V prípade rušenia akútnych lôžok varuje pred tým, že pacienti budú presúvaní do iných nemocníc. „V oficiálnom materiáli majú napočítaných presne 10 729 lôžok, preto musia vedieť kde ich budú rušiť. Vyzývam ministra Lengvarského, aby zverejnil, ktorých nemocníc sa to bude týkať. Reforma má byť o vyliečenom pacientovi, nie o rušení akútnych lôžok,“ dodal R. Raši.

Ministerstvo zdravotníctva SR v reakcii na tlačovku R. Rašiho reagovalo, že očakáva skôr konštruktívny dialóg, ako vytĺkanie politického kapitálu z reformy, o ktorú sa v slovenskom zdravotníctve snažia ľudia minimálne 15 rokov. Rezort vo svojom stanovisku zdôrazňuje, že pre jeho vedenie pod taktovkou Vladimíra Lengvarského je pacient ústredným bodom, preto je aj cieľom Plánu obnovy a odolnosti SR radikálne zvýšenie kvality a dostupnosť zdravotnej starostlivosti. „Slovenské zdravotníctvo bolo dlhé roky zle riadené. Výdavky nemocníc presahovali príjmy, výsledkom bola ich chronická zadlženosť, kopiace sa faktúry po lehote splatnosti a nespokojnosť zdravotníkov. Pravidlá boli nastavené tak, že namiesto zvyšovania kvality zdravotnej starostlivosti a efektívnosti, bolo na prvom mieste uspokojovanie niekoľkých hráčov, ktorí na zdravotníctve bezohľadne profitovali,“ reaguje Ministerstvo zdravotníctva SR, podľa ktorého je výsledkom súčasného stavu napríklad dôležitý ukazovateľ odvrátiteľných úmrtí, ktorý je na Slovensku dlhodobo nad priemerom EÚ.

Reštart zdravotníctva má byť, podľa rezortu, reformnou cestou ku kvalitnému a ekonomicky udržateľnému zdravotníctvu. Prejaviť by sa to malo napr. v lepšom manažmente pacienta, efektívnejšom využívaní nemocničných lôžok a peňazí, ktoré budú fokusované do oblastí, kde sú najviac potrebné – na kvalitnú liečbu pre pacienta a adekvátne pracovné podmienky pre zdravotníkov. „Slovensko sa bude musieť vysporiadať so starnutím populácie a jej vplyvom na potreby pacientov, oproti minulosti klesá dopyt po gynekologicko-pôrodníckych lôžkach v dôsledku poklesu pôrodnosti. Naopak dopyt po dlhodobých či geriatrických lôžkach bude rokmi narastať,“ vysvetľuje Ministerstvo zdravotníctvo SR.

Rezort argumentuje aj tým, že lôžka, ktoré pred pandémiou zostávali nevyužité, by sa transformovali v horizonte niekoľkých rokov na základe veľmi presných analýz a dát na iný typ lôžka, s tiež lepším manažmentom pacienta. „Dlhodobo chorí pacienti sú totiž hospitalizovaní na akútnych lôžkach, ktoré však primárne slúžia pre akútne stavy. Navyše nemocnica nedokáže takýmto pacientom zabezpečiť zdravotnú starostlivosť na čas potrebný na zotavenie, pretože potrebuje uprednostniť akútnych pacientov. Na Slovensku by sa tak časť nevyužitých akútnych lôžok mala transformovať na lôžka dlhodobej a následnej starostlivosti,“ predstavilo víziu Ministerstvo zdravotníctva SR.

Sieť ProCare a Svet zdravia: Žiadna reforma sa nedá realizovať od stola

Keďže v zozname, ktorý zverejnil Richard Raši, figuruje aj Vranov nad Topľou, požiadali sme o stanovisko Sieť ProCare a Svet zdravia. Vyjadrenie, ktoré nám zaslal hovorca Tomáš Kráľ, uverejňujeme v plnom znení:

„Sieť ProCare a Svet zdravia veľmi pozorne vníma tému avizovanej optimalizácie siete nemocníc na Slovensku, ktorú vo veľmi hrubej podobe zverejnilo ministerstvo zdravotníctva pred niekoľkými dňami. Zatiaľ je k tejto reforme veľmi málo oficiálnych informácií, ku ktorým by sme vedeli zaujať jasné stanovisko. To platí aj pre konkrétne rozdelenie nemocníc do piatich rôznych kategórií, ktoré doteraz nebolo zverejnené.

V tomto momente určite podporujeme stanovisko Asociácie nemocníc Slovenska, ktorá minulý týždeň vyjadrila nesúhlas so zámerom výraznej redukcie akútnych lôžok v regiónoch Slovenska. Veríme, že v blízkom čase ministerstvo zdravotníctva zverejní všetky detaily pripravovanej optimalizácie, aby sa k nej mohla začať konštruktívna odborná diskusia. Prizvaní by určite mali byť aj predstavitelia všetkých vyšších územných celkov, regionálnych samospráv, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a v neposlednom rade aj samotní zdravotníci.

V konečnom dôsledku má byť našim spoločným cieľom vyššia dostupnosť kvalitnej zdravotnej starostlivosti, atraktívnejšie pracovné podmienky pre zdravotníkov a tým systémové riešenie ich dlhodobého nedostatku. Pre úspešnú reformu je najdôležitejšie otvorená komunikácia, zdieľanie informácii, hľadanie kompromisov a hlavne vedieť si vypočuť aj názor odborníkov z terénu. Žiadna reforma sa nedá realizovať od stola. Na takúto konštruktívnu a odbornú diskusiu sme pripravení.“

 

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!