Vranovské domácnosti si za „mestským“ teplom ešte pár dní počkajú

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

V prípade tepelného hospodárstva vo Vranove nad Topľou sa hrá o čas. S príchodom prvých chladnejších dní sa verejnosť začína pýtať, kedy bude zahájená vykurovacia sezóna. Pripomenieme, že vranovské mestské zastupiteľstvo schválilo na nevyhnutné investície pre bezpečnú a bezporuchovú prevádzku tepelného hospodárstva vo štvrtok – 24. septembra sumu 213 tis. eur.

Chladnejšie počasie rovná sa logicky chladnejšie teplotné pomery v domácnostiach. Podľa reakcií na sociálnych sieťach by Vranovčania uvítali, keby sa už v týchto dňoch začalo s vykurovaním. „My dospelí to možno vydržíme, ale naše štyri deti sa už štvrté ráno za sebou budia s pocitom chladu. A viete ako sa v dnešných časoch pozerá v škole, či v škôlke na dieťa so soplíkom, či kašľom. Bývame konkrétne na Okulke, ale verím tomu, že nielen my s tým máme problém. Tak vyzývam kompetentných, aj zástupcov mesta, aby najneskôr 1.10. začali s vykurovacou sezónou,“ citujeme z jedného z príspevkov na vranoviny.sk.

Téma tepelného hospodárstva je vo Vranove nad Topľou mimoriadne aktuálnou od konca júla tohto roka, kedy časť domácností bola odstavená od dodávky teplej vody. TEAM ENERGO SK, s.r.o. a mesto Vranov nad Topľou od tohto momentu permanentne zamestnávajú právnikov, no verejnosť momentálne volá po spustení vykurovacej sezóny. Dodáme, že poslanci na ostatnom mestskom zastupiteľstve schválili 213 tis. eur na nevyhnutné investície pre bezpečnú a bezporuchovú prevádzku tepelného hospodárstva. „V súčasnosti je situácia taká, že máme desať zariadení v technickom stave nevyhovujúcom na bezpečnú prevádzku. V zmysle zmluvy o nájme nehnuteľností a podnikateľskom nájme hnuteľných vecí zo dňa 14.8.2020 sme predložili mestu Vranov nad Topľou podrobný harmonogram nevyhnutných opráv, revízií a nedostatkov odsúhlasených Technickou inšpekciou.

Mesto práce nad 5000 eur rieši verejným obstarávaním, čím sa predlžuje čas na vykonanie nevyhnutných opráv. S opravou kotlov sa ešte ani nezačalo a súčasný stav niektorých tepelných zariadení nie je schopný bezpečnej prevádzky.

Firma CEMED s.r.o, vynakladá maximálne úsilie, či už pri hľadaní dostupných firiem na jednotlivé práce, ale aj pri príprave kotolní na vykurovaciu sezónu vlastnými pracovníkmi.

Robíme však všetko pre to, aby sme mohli začať kúriť v čo najkratšom období, ale musím podotknúť, že to nezávisí od nás a priznám sa, že som očakával rýchlejšie a operatívnejšie konanie zo strany vlastníka tepelného hospodárstva, teda mesta Vranov nad Topľou. Vykurovanie sme chceli spustiť naraz v celom meste.

Bohužiaľ, nedá sa teraz dobehnúť za mesiac to, čo sa za 19 rokov zanedbalo, ale budeme sa snažiť začať čo najskôr dodávať tepelnú energiu na ÚK aj jednotlivo, podľa technického stavu kotolní,“ uviedol konateľ spoločnosti CEMED, s.r.o. Jozef Mihalčin.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!