TEAM ENERGO SK ručí za 7-miliónový úver majetkom vo vranovských kotolniach

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Mesto Vranov nad Topľou zainvestuje do nevyhnutných opráv súvisiacich s prevádzkovaním tepelného hospodárstva 213 tis. eur. Poslancov mestského zastupiteľstva však znepokojila informácia o tom, že TEAM ENERGO SK, s.r.o. získal z Tatra banky, a.s. úver vo výške 7 mil. eur, za ktorý ručí hnuteľným majetkom vo viacerých vranovských kotolniach.

Pri uvedení materiálu o tepelnom hospodárstva primátor Ján Ragan informoval o liste, ktorý vranovskej radnici adresovala advokátska kancelária zastupujúca TEAM ENERGO SK, s.r.o. Mesto v ňom vyzvala na sprístupnenie TH do piatich pracovných dní a zároveň požiadala o umožnenie prevádzkovať ho s tým, že ich klient má zabezpečenú dodávku plynu a garantuje kontinuitu dodávok tepla a teplej úžitkovej vody. Taktiež informuje o pripravených investíciách vo výške 186 tis. eur. Okrem toho požaduje uhradiť do piatich pracovných dní 5 000 eur za ušlé nájomné a 9 583 eur za ušlý zisk. „Náš názor je, že odstúpenie od zmluvy, ktoré sme zrealizovali, bolo platné, trváme na ňom a náš majetok vydať nemienime. V prípade, že si uplatňujú tieto finančné a ďalšie plnenia zo zmluvy, nech si ich uplatnia súdne. Budeme sa súdiť. Rovnako sa budeme súdiť aj o investície, ktoré sme museli a musíme v tomto období vykonať,“ reagoval primátor Ján Ragan.

Zuzana Hurná upozornila na úradný výpis z Notárskeho centrálneho registra záložných práv, na základe ktorého je zrejmé, že TEAM ENERGO SK, s.r.o. založil pri získaní 7-miliónového úveru v Tatra banke, a.s. hnuteľný majetok vo viacerých vranovských kotolniach. Pripomenieme, že firma so sídlom v Kokave nad Rimavicou prevzala TH vo Vranove nad Topľou vo februári 2019 a zápis do registra bol vykonaný 28. marca 2019. Dodáme, že založené sú hnuteľné veci najmä v nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa na Sídlisku II 2488, Sídlisku Juh 1781, Sídlisku Lúčna, Sídlisku Juh 1780, Sídlisku Okulka 2, Sídlisku 1. mája 76, Rodinnej oblasti 653 a Námestí slobody 97. „Zaujímalo by ma, či TEAM ENERGO má v našich kotolniach majetok. Nejde mi totiž do hlavy, ako mohli získať úver vo výške 7. mil. eur,“ uviedla Zuzana Hurná.

Ani tomto prípade nevedel J. Ragan vylúčiť súdny spor. Priznal, že TEAM ENERGO SK, s.r.o. mal vo vlastníctve motorové vozidlo, výpočtovú techniku a iný administratívny majetok. Za sporné označil preukázanie vlastníctva napr. ku kotlom a investície do technologických zariadení. V reakcii na otázku Igora Čačka však rázne zdôraznil, že mesto súhlas na založenie svojho majetku nedalo. „Vieme, čo je náš majetok, máme ho podrobne zdokumentovaný. Ak sa nedohodneme, budeme sa súdiť. V tejto chvíli neviem povedať, či s bankou alebo TEAM ENERGO. Majetok, o ktorom sme presvedčení, že je náš, určite nevydáme. Komunikujeme s Tatra bankou a dohodli sme sa, že predložia súpis majetku, ktorý majú v zábezpeke. Prejdeme si ho a budeme o tom rokovať,“ vysvetľoval J. Ragan a dodal, že prípadom tepelného hospodárstva vo Vranove nad Topľou sa už zaoberá vyšetrovateľ, ktorému poskytli všetky podklady.

Hovorkyňa Tatra banky, a.s. Zuzana Žiaranová nám odpísala, že akékoľvek informácie o klientoch banky a bankových obchodoch podliehajú zákonom ustanovenej povinnosti mlčanlivosti, ktorú je banka povinná striktne dodržiavať, preto aj stanovisko formulovali bez uvádzania bližších detailov a konkrétnosti. „Zabezpečenie poskytnuté v prospech Tatra banky považujeme za platné, pričom táto skutočnosť vyplýva aj z príslušných registrov záložných práv. Vo všeobecnosti, ak by bola banka klientom účelovo uvedená do omylu, tak ako naznačujete vo Vašich otázkach, v rámci slovenského právneho poriadku má jednoznačne možnosti, ako môže ochrániť svoje záujmy,“ odpísala Zuzana Žiaranová.

Mesto Vranov nad Topľou investuje do tepelného hospodárstva ďalších 213 tis. eur

Pôvodne poslanci Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou obdŕžali materiál, v ktorom spoločnosť CEMED, s.r.o. vyčíslila sumu potrebnú na nevyhnutné opravy pre bezpečnú a bezporuchovú prevádzku objektov vo výške 317 tis. eur bez DPH.

Ako vysvetlil vedúci oddelenia mestského majetku Marián Onderko, MsZ nakoniec schválilo 213 tis. eur na nevyhnutné investície na prevádzkovanie tepelného hospodárstva s tým, že najmä stavebné úpravy, napr. opravy striech, boli presunuté do budúceho roka.

Finančná komisia v tejto súvislosti odporučila schváliť uznesenie s podmienkou, že nájomca tepelného hospodárstva po schválení cenotvorby Úradom pre reguláciu sieťových odvetví bude súhlasiť s refakturáciou častí opráv a revízií financovaných mestom do výšky ÚRSO-m schválených nákladov na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody.

Pripomenieme, že MsZ už schválilo 184 tis. eur na nevyhnutné opravy súvisiace so zabezpečením dodávky teplej úžitkovej vody.

„Dali sme si spracovať analýzu cien a nákladov na plyn, elektrinu a vodu. Najmä pri elektrickej energii môžeme usporiť, preto chceme na dohodu angažovať odborníka, ktorý by nám tieto procesy, vrátane optimalizácie zmlúv, nastavil po novom,“ uviedol primátor Ján Ragan.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!