VRANOV NAD TOPĽOU: Vodný hrad by mohol vydať ďalšie unikátne svedectvá

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Krajské múzeum v Prešove plánuje zrealizovať archeologický výskum Vodného hradu vo Vranove nad Topľou. Finančné prostriedky chce získať z výzvy Obnovme si svoj dom vyhlásenej Ministerstvom kultúry SR. Súhlas na predloženie žiadosti schválilo Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja.

Vodný hrad vo Vranove nad Topľou, ktorý sa nachádza v areáli Gymnázia C. Daxnera, je národnou kultúrnou pamiatkou s potenciálom stať sa unikátnym objektom odkazujúcim na históriu nielen mesta, ale celého regiónu. Jeho renomé s medzinárodným presahom zvyšuje skutočnosť, že sa v jeho priestoroch 8. mája 1575 vydávala Alžbeta Bathoryová. Víziou je zrekonštruovať dnes podzemné sály na múzeum a reprezentatívne priestory s vchodom od mestského úradu.

Zámerom projektu je dokončenie povinných pamiatkových archeologických výskumov, ktoré nadviažu na výskum ešte z roku 2016. Ako sa uvádza v dôvodovej správe predloženej poslancom Zastupiteľstva PSK, Pamiatkový úrad SR vydal k čiastkovému architektonicko-historickému výskumu stanovisko, na základe ktorého je potrebný sondážny, resp. plošný archeologický výskum. Rovnako žiada vykonať doplnkový architektonicko-historický výskum neprístupných miestností po odčerpaní spodnej vody a odstránení sutín. Projekt tiež počíta s reštaurátorským výskumom a návrhom na reštaurovanie pamiatky, prieskumom vlhkosti a projektom odvlhčenia. „Projekt Vodný hrad vo Vranove nad Topľou – archeologický výskum je zameraný na realizáciu archeologického výskumu, vrátane vypracovania výskumnej dokumentácie, materiálneho a technického zabezpečenia, rekonštrukciu a konzerváciu nálezov v nutnom rozsahu pre spracovanie výskumnej dokumentácie a geodetické meranie, taktiež v nutnom rozsahu pre spracovanie výskumnej dokumentácie,“ citujeme z dôvodovej správy.

Zastupiteľstvo PSK dalo súhlas na predloženie žiadosti Krajského múzea v Prešove o poskytnutie finančného príspevku s predpokladaným rozpočtovým nákladom maximálne 170 000 €. Doplníme, že spolufinancovanie PSK bude vo výške 8 500 €. Taktiež bolo schválené zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK max. vo výške 10% z rozpočtu projektu.

Mohlo by Vás zaujímať

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!