VRANOV: Mesto chcelo dať zadržať daňovým dlžníkom vodičáky. Pomohlo to?

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Mestu Vranov nad Topľou sa vymáhanie daňových nedoplatkov apelom, že dlžníkovi – právnickej osobe zadržia vodičský preukaz, osvedčilo. V rámci daňovej exekúcie bolo od septembra minulého roka uhradených viac ako 70% daňových nedoplatkov.

Vranovská radnica zverejnila postup v júni minulého roka. V tlačovej správe vysvetlila ako sa chce domôcť daňových nedoplatkov u fyzických osôb. Nástrojom mala byť daňová exekúcia so zadržaním vodičského preukazu. Úrad tým reagoval na skutočnosť, že od fyzických osôb evidoval daňové nedoplatky vo výške 289 329,84 eur.

Pozitívna reakcia

„Už po zverejnení prvej informácie sme evidovali nárast daňových dlžníkov, ktorí prišli daňový nedoplatok vyplatiť alebo si dohodnúť splátkový kalendár,“ uviedla Štefánia Rieglerová z referátu daní a poplatkov Mestského úradu vo Vranove nad Topľou.

Ako správca daní a poplatkov začalo mesto Vranov nad Topľou využívať daňovú exekúciu zadržaním vodičského preukazu daňového dlžníka od septembra 2022. Vranovská samospráva sa inšpirovala prístupom mesta Bardejov. Dlžník má na vyplatenie daňového nedoplatku 15 dní. Exekučný príkaz bol zasielaný nielen daňovému dlžníkovi, ale aj policajnému zboru, ktorý zadržanie vodičského preukazu vykoná na dobu, pokiaľ nie je daňový nedoplatok uhradený.

„V praxi sa nám to ujalo úspešne. Percentuálne nám bolo z daňových exekúcií uhradených viac ako 70% daňových nedoplatkov, ktoré sme začali vymáhať odobratím vodičského preukazu,“ reagovala Š. Rieglerová.

Ani jeden vodičák

Situácia si nakoniec nevyžiadala zadržanie ani jedného vodičského preukazu.

„To tiež svedčí o tom, že toto opatrenie bolo účinné. Ak to aj došlo do momentu, že polícia prišla zadržať vodičský preukaz, daňový dlžník prišiel svoj daňový nedoplatok vyplatiť,“ dodala Š. Rieglerová.

Výzva neplatičom

Mesto Vranov nad Topľou zaviedlo toto opatrenie so zámerom jednoduchšieho a účinnejšieho vymáhania daňových nedoplatkov. Keďže svoj účel splnilo, mestský úrad v ňom bude pokračovať.

„Chceme poprosiť všetkých obyvateľov mesta, aby reagovali na výzvy, ktoré im správca dane posiela, komunikovali a prišli sa informovať ohľadom svojich daňových nedoplatkov. Finančné prostriedky, ktoré tvoria daňové nedoplatky, mestu chýbajú a mohlo by ich využiť v potrebných oblastiach. Budeme naďalej vyvíjať maximálne úsilie, aby občania, ktorí poctivo platia miestne dane a poplatky, nedoplácali na tých, ktorí sa im z akejkoľvek príčiny vyhýbajú,“ pripomenula Š. Rieglerová.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!