Vo Vranove sa predsa len maturovalo, históriu prepísala S. Kolcunová

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Koronakríza zmenila takmer všetko, na čo sme boli zvyknutí. Výnimkou nie sú ani študenti, ktorí mali v tomto školskom roku maturovať. Rozhodnutie o zrušení ústnej maturitnej skúšky síce mnohých potešilo, ale vo Vranove nad Topľou sa predsa len maturovalo. Históriu sa rozhodla, ako jediná študentka z vranovských stredných škôl, prepísať Soňa Kolcunová z Gymnázia Cyrila Daxnera. V pondelok totiž predstúpila pred maturitnú komisiu, aby zložila dobrovoľnú maturitu z ruského jazyka. 

Maturitu si pamätáme na celý život. Možno časom pozabudneme na témy, ktoré sme si vytiahli, ale zážitok v nás ostáva. Tohtoroční maturanti o túto neopakovateľnú „skúšku dospelosti“ kvôli pandémii spôsobenej nákazou COVID-19 prišli. Výnimkou však bola študentka Gymnázia Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou Soňa Kolcunová, ktorá sa rozhodla pre dobrovoľnú maturitnú skúšku z ruského jazyka. Ako s úsmevom priznala, počas „akademického“ týždňa sa venovala ruštine denne šesť až deväť hodín. V nedeľu nad témami presedala dokonca trinásť hodín. „Keď som stála ráno v škole, aj som si povedala sama pre seba, či mi to bolo treba, ale na maturite z ruského jazyka mi záležalo a moje rozhodnutie som neľutovala. Keďže som nechcela sklamať ani moju pani profesorku ruštiny Lengvarskú, skôr by som hovorila o zodpovednosti, ako o strese,“ vysvetľovala Soňa Kolcunová.  
 

Soňa Kolcunová sa rozhodla požiadať o dobrovoľnú maturitnú skúšku ako jediná študentka strednej školy vo vranovskom okrese. Mladej dáme patrí rešpekt a gratulácia zároveň. 
 
Po rusky sa učí jedenásť rokov a jej príbeh presahuje hranice školských lavíc. Už počas štúdia totiž Soňa Kolcunová začala spolupracovať s jedným z najprominentnejších portálov o kulturistike pod taktovkou Igora Kopčeka, webstránke Eastlabs.sk. Svoj talent aktuálne uplatňuje ako šéfredaktorka partnerského portálu BikiniFitness.sk. Práve pracovné povinnosti počas rôznych svetových súťaží jej dali prvú spätnú väzbu, ako vlastne na tom s ruštinou je. „Zdalo sa mi prirodzené, že keď sa učím po rusky niekoľko rokov, mala by som sa vedieť aj dohovoriť. Pri mojich rozhovoroch s ruskými kulturistami, či fitneskami som však zistila, že niekedy neviem nájsť správne slová. Práve Igor Kopček ma povzbudzoval k tomu, aby som sa s ľuďmi rozprávala čím viac. Rusi sú síce hrdý národ, ale keď sa naučíte ich reč, vedia si to vážiť. Toto všetko ma motivovalo k tomu, aby som začala pozerať rôzne ruské videá alebo talk show v ruštine,“ reagovala S. Kolcunová. 
 
Je úplne jedno, či veríte v osud, náhody, alebo čokoľvek iné, ale pri skladaní maturitnej skúšky bola Soňa Kolcunová „odmenená“ témami, ktoré priamo súvisia s jej profesionálnym pôsobením. Najskôr mala rozprávať o starostlivosti o zdravie, kde elegantne premostila aj na šport, v ktorom je doma. So skúšajúcou tiež absolvovala rozhovor ako manažérka ženského futbalového tímu, ktorý získal slovenský majstrovský titul. No a ako sa hovorí, do tretice všetko najlepšie – masovokomunikačné prostriedky. „Keďže sa už venujem novinárčine a žurnalistiku chcem tiež študovať, táto téma mi spadla z neba. Hovorila som nielen o kategorizácii médií, ale rozprávala som aj o mojich skúsenostiach z pôsobenia v médiách, či o tom, ako novinári informácie vyhľadávajú a spracovávajú. Chvíľu som si pripadala, ako keby to ani nebola maturita, ale príjemný rozhovor o tom, čo ma baví a čomu sa chcem v budúcnosti venovať,“ dodala S. Kolcunová, ktorá má tiež skúsenosti s profesionálnym moderovaním, napr. i vlastnej talk show. V jej životopise bezpochyby rezonuje aj to, že ako členka tímu, spolu s L. Breznickou a M. Valčom, upozornila na environmentálnu záťaž Odkalisko Poša, pričom svojim projektom zaujali Ministerstvo zahraničných vecí SR.
 

Vysvedčenie odovzdala úspešnej maturantke riaditeľka Gymnázia C. Daxnera Zuzana Dragulová. 
 
Netradičnú situáciu spojenú s tohtoročnými maturitami zvýraznilo aj netradičné miesto, kde sa skúška, pri dodržaní prísnych hygienických štandardov, konala. Prvýkrát v histórii školy tomu tak bolo v zborovni. Riaditeľka Gymnázia C. Daxnera Zuzana Dragulová priznala, že COVID-19 prekvapil všetkých, pedagógov, aj študentov, ale nečakanú situáciu prijali ako výzvu. Ako pripomenula, pandémia naplno na Slovensku vypukla v polovici marca, kedy sa maturanti pripravovali na písomnú časť. Napriek tomu, že od tohto momentu ladili vedomosti na „skúšku dospelosti“ dištančnou formou, nakoniec sa na ich maturitných vysvedčeniach objavia iba známky, ako výsledok aritmetického priemeru z predmetov, z ktorých chceli maturovať. „Študenti na sebe štyri roky pracovali. Za ten čas nabrali množstvo sebadisciplíny, lebo pochopili, že pracovať na sebe je prvá podmienka, aby sa mohli neskôr v profesionálnom živote uplatniť. Práve maturitná skúška je prvou vážnou skúškou v živote každého mladého človeka. Všetci si pamätáme, že po skúške sme ju brali s úsmevom, ale pred ňou sme si užili riadny stres. Keďže tento rok sa maturovalo administratívnym spôsobom, myslím si, že táto skúsenosť by bola študentom na úžitok, tak ako svojho času nám. V živote ich bude čakať ešte veľa vážnych skúšok, preto verím, že to využijú ako príležitosť a kým teraz si trošku nervov ušetrili, v ďalších skúškach budú o to viac pevnejší,“ uviedla s úsmevom riaditeľka Gymnázia C. Daxnera vo Vranove nad Topľou Zuzana Dragulová. 
 
Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!